Volebná komisia pre doplňujúce voľby študentov do AS TUZVO oznamuje, že z dôvodu prechodu na dištančnú metódu...
Prehľad najdôležitejších udalostí na pôde TUZVO za mesiac september 2020.

ŠTUDUJ NA TUZVO

Čaká ťa štúdium programov s vysokým uplatnením v praxi, mnoho aktivít v rámci študentského života, možnosť vycestovať za štúdiom do zahraničia a veľa ďalších cenných skúseností!

Viac o štúdiu

. . . .

. . . .

. . . .

Univerzita v číslach

0
Fakulty
0
Centrá excelentnosti
0
špičkové vedecké tímy
0
študijných programov
0
študentov