Predsedníctvo AS TUZVO Vás pozýva na rokovanie Akademického senátu TU vo Zvolene dňa 08. 12. 2022 o 09:00 v...
Zasadnutie Správnej rady Technickej univerzity vo Zvolene  sa uskutoční prezenčne 29. novembra 2022 o 09.30 h...

ŠTUDUJ NA TUZVO

Čaká ťa štúdium programov s vysokým uplatnením v praxi, mnoho aktivít v rámci študentského života, možnosť vycestovať za štúdiom do zahraničia a veľa ďalších cenných skúseností!

Viac o štúdiu
Študuj v zahraničí s programom Erasmus+
Collaborative Doctoral Partnership
FREE PhD positions in Marie Sklodowska Curie ITN-EID

. . . .

. . . .

. . . .

ACTA FACULTATIS

Univerzita v číslach

0
Fakulty
0
Centrá excelentnosti
0
špičkové vedecké tímy
0
študijných programov
0
študentov
Virtuálna prehliadka TUZVO