Prehľad najdôležitejších udalostí na pôde TUZVO za mesiac Február 2023....
Predseda volebnej komisie AS TUZVO pozýva na ustanovujúce zasadnutie Akademického senátu TUZVO dňa 14. marca...
Študuj v zahraničí s programom Erasmus+
Collaborative Doctoral Partnership
FREE PhD positions in Marie Sklodowska Curie ITN-EID

. . . .

. . . .

. . . .

ACTA FACULTATIS

Univerzita v číslach

0
Fakulty
0
Centrá excelentnosti
0
špičkové vedecké tímy
0
študijných programov
0
študentov
Virtuálna prehliadka TUZVO