• Zo zasadania Vedeckej rady TUZVO

    06 dec 2018

    V úvode rokovania jej predseda Dr. h. c. prof. Ing. Rudolf Kropil, PhD., privítal všetkých zúčastnených a zvlášť Ing. Gabrielu Matečnú -...

  • Financovanie Lesy – Drevo 2018

    06 dec 2018

    Zúčastnili sa jej zástupcovia štátnej správy, lesníckej praxe a pracovníci teoretických, vedeckovýskumných a pedagogických inštitúcií. Pravidelne sa...

Prehľad najdôležitejších udalosti za mesiac november 2018.
V sobotu 24. novembra 2018 od 10:00 hod. sa na Námestí SNP vo Zvolene uskutoční podujatie Zelená kvapka krvi...

ŠTUDUJ NA TUZVO

Čaká ťa štúdium programov s vysokým uplatnením v praxi, mnoho aktivít v rámci študentského života, možnosť vycestovať za štúdiom do zahraničia a veľa ďalších cenných skúseností!

Viac o štúdiu

Univerzita v číslach

0
Fakulty
0
Centrá excelentnosti
0
špičkové vedecké tímy
0
študijných programov
0
študentov