• Zimný športový deň zamestnancov TUZVO

    14 feb 2019

    Tento rok sa zimný športový deň zamestnancov a doktorandov TUZVO konal za skvelých poveternostných podmienok, ktoré robili pobyt na vzduchu a šport...

  • Kolektívna zmluva na 2019

    06 feb 2019

    Rektor Technickej univerzity vo Zvolene Dr. h. c. prof. Ing. Rudolf Kropil, PhD. a predseda Rady Univerzitnej odborovej organizácie doc. Ing. Ján...

Prehľad najdôležitejších udalostí za mesiac január 2019.
Volebná komisia AS TU vo Zvolene oznamuje výsledky volieb do AS TU vo Zvolene za OOS na funkčné obdobie od 13...

ŠTUDUJ NA TUZVO

Čaká ťa štúdium programov s vysokým uplatnením v praxi, mnoho aktivít v rámci študentského života, možnosť vycestovať za štúdiom do zahraničia a veľa ďalších cenných skúseností!

Viac o štúdiu

Univerzitné podujatia

Kalendár podujatí > >

Univerzita v číslach

0
Fakulty
0
Centrá excelentnosti
0
špičkové vedecké tímy
0
študijných programov
0
študentov