Volebná komisia AS TU vo Zvolene v zmysle čl. 20 – 22 Štatútu TUZVO a harmonogramu volieb kandidáta na...
Akademický senát Technickej univerzity vo Zvolene a volebná komisia AS TU vo Zvolene v zmysle čl. 20 – 22...

ŠTUDUJ NA TUZVO

Čaká ťa štúdium programov s vysokým uplatnením v praxi, mnoho aktivít v rámci študentského života, možnosť vycestovať za štúdiom do zahraničia a veľa ďalších cenných skúseností!

Viac o štúdiu

Univerzitné podujatia

Kalendár podujatí > >

Univerzita v číslach

0
Fakulty
0
Centrá excelentnosti
0
špičkové vedecké tímy
0
študijných programov
0
študentov