• Zo zasadnutia Vedeckej rady TUZVO

    07 dec 2023

    Vedecká rada Technickej univerzity vo Zvolene sa stretla na svojom zasadaní 7. decembra 2023 pod vedením jej predsedu Dr. h. c. prof. Ing. Rudolfa...

  • Železný hasič na TUZVO už po 20-krát

    27 nov 2023

    V posledný novembrový deň sa na Technickej univerzite vo Zvolene uskutoční jubilejný 20. ročník súťaže O putovný pohár Katedry protipožiarnej ochrany...

Vážení zamestnanci a študenti, rektor Technickej univerzity vo Zvolene  Dr. h. c. prof. Ing. Rudolf Kropil,...
Vážené kolegyne, vážení kolegovia, milé študentky, milí študenti, po Vašej pozitívnej spätnej väzbe sme sa...

ŠTUDUJ NA TUZVO

Čaká ťa štúdium programov s vysokým uplatnením v praxi, mnoho aktivít v rámci študentského života, možnosť vycestovať za štúdiom do zahraničia a veľa ďalších cenných skúseností!

Viac o štúdiu
Študuj v zahraničí s programom Erasmus+
Collaborative Doctoral Partnership
FREE PhD positions in Marie Sklodowska Curie ITN-EID

. . . .

. . . .

. . . .

ACTA FACULTATIS

Univerzita v číslach

0
Fakulty
0
Centrá excelentnosti
0
špičkové vedecké tímy
0
študijných programov
0
študentov
Virtuálna prehliadka TUZVO