Arborétum Borová hora zverejňuje Ponukový list rastlinného materiálu na rok 2020.
Transfúziologické pracovisko NTS SR Banská Bystrica, Slovenský Červený kríž – územný spolok Zvolen a...

ŠTUDUJ NA TUZVO

Čaká ťa štúdium programov s vysokým uplatnením v praxi, mnoho aktivít v rámci študentského života, možnosť vycestovať za štúdiom do zahraničia a veľa ďalších cenných skúseností!

Viac o štúdiu

Univerzitné podujatia

Kalendár podujatí > >

Univerzita v číslach

0
Fakulty
0
Centrá excelentnosti
0
špičkové vedecké tímy
0
študijných programov
0
študentov