• Fórum národných rektorských konferencií v Budapešti

    23 máj 2018

    Fórum národných rektorských konferencií z V4 krajín sa venovalo predovšetkým problematike akademickej spolupráce a návrhom na zvýšenie úspešnosti...

  • Zasadnutie Správnej rady TUZVO

    22 máj 2018

    V zmysle § 40, ods. 5 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa uskutoční...

Zasadanie AS sa uskutoční 25. mája 2018 o 09:00 hod. v konferenčnej miestnosti Rektorátu.
Termín podávania prihlášok 25. máj 2018

ŠTUDUJ NA TUZVO

Čaká ťa štúdium programov s vysokým uplatnením v praxi, mnoho aktivít v rámci študentského života, možnosť vycestovať za štúdiom do zahraničia a veľa ďalších cenných skúseností!

Viac o štúdiu

Univerzitné podujatia

Kalendár podujatí > >

Univerzita v číslach

0
Fakulty
0
Centrá excelentnosti
0
špičkové vedecké tímy
0
študijných programov
0
študentov