Prehľad najdôležitejších udalostí na pôde TUZVO v mesiaci apríl 2021.
Predseda Akademického senátu Technickej univerzity vo Zvolene Vás pozýva na rokovanie AS TU vo Zvolene, ktoré...

ŠTUDUJ NA TUZVO

Čaká ťa štúdium programov s vysokým uplatnením v praxi, mnoho aktivít v rámci študentského života, možnosť vycestovať za štúdiom do zahraničia a veľa ďalších cenných skúseností!

Viac o štúdiu

Univerzitné podujatia

Kalendár podujatí > >

. . . .

. . . .

. . . .

Univerzita v číslach

0
Fakulty
0
Centrá excelentnosti
0
špičkové vedecké tímy
0
študijných programov
0
študentov