• DODATOK č. 2 k Usmerneniu KŠ TUZVO č. 35

    11 aug 2022

    DODATOK č. 2 k Usmerneniu KŠ TUZVO č. 35 zo dňa 13. 04. 2022 k prevádzke TUZVO v období od 11. 08. 2022 do 31. 08.2022   Článok I. Úvodné...

  • Etická komisia TUZVO

    25 júl 2022

    Členmi sa stali: Dr. phil. Mgr. Veronika Deáková, prof. RNDr. Ján Gáper, CSc. doc. Ing. Stanislav Kucbel, PhD. JUDr. Danica Lukáčová, doc. Ing. Erika...

Rektor Technickej univerzity vo Zvolene oznamuje, že -  dňa 17. augusta 2022 o 9,00 h sa uskutoční v...
  Vážení zamestnanci, predseda Akademického senátu Technickej univerzity vo Zvolene Vás pozýva na online...

ŠTUDUJ NA TUZVO

Čaká ťa štúdium programov s vysokým uplatnením v praxi, mnoho aktivít v rámci študentského života, možnosť vycestovať za štúdiom do zahraničia a veľa ďalších cenných skúseností!

Viac o štúdiu

Univerzitné podujatia

Kalendár podujatí > >
Študuj v zahraničí s programom Erasmus+
Collaborative Doctoral Partnership
FREE PhD positions in Marie Sklodowska Curie ITN-EID

. . . .

. . . .

. . . .

ACTA FACULTATIS

Univerzita v číslach

0
Fakulty
0
Centrá excelentnosti
0
špičkové vedecké tímy
0
študijných programov
0
študentov
Virtuálna prehliadka TUZVO