• 30 rokov Slovenskej rektorskej konferencie

    08 dec 2022

    Dňa 2. decembra 2022 si SRK pripomenula 30. výročie svojho založenia slávnostným podujatím. Takmer 80 účastníkov slávnostného zasadnutia, z toho 10-...

  • Fasáda TUZVO – ako ďalej?

    07 dec 2022

    V posudkoch znalci z odboru stavebníctvo konštatujú, že "príčinou kolapsu nosnej časti fasády je postupné vyčerpanie únosnosti mechanických kotiev a...

Predsedníctvo AS TUZVO Vás pozýva na rokovanie Akademického senátu TU vo Zvolene dňa 08. 12. 2022 o 09:00 v...
Zasadnutie Správnej rady Technickej univerzity vo Zvolene  sa uskutoční prezenčne 29. novembra 2022 o 09.30 h...

ŠTUDUJ NA TUZVO

Čaká ťa štúdium programov s vysokým uplatnením v praxi, mnoho aktivít v rámci študentského života, možnosť vycestovať za štúdiom do zahraničia a veľa ďalších cenných skúseností!

Viac o štúdiu
Študuj v zahraničí s programom Erasmus+
Collaborative Doctoral Partnership
FREE PhD positions in Marie Sklodowska Curie ITN-EID

. . . .

. . . .

. . . .

ACTA FACULTATIS

Univerzita v číslach

0
Fakulty
0
Centrá excelentnosti
0
špičkové vedecké tímy
0
študijných programov
0
študentov
Virtuálna prehliadka TUZVO