Prehľad najdôležitejších udalostí na pôde TUZVO za mesiac október 2020.
Dňa 26. novembra 2020 Technická univerzita vo Zvolene organizuje medzinárodnú vedeckú konferenciu...

ŠTUDUJ NA TUZVO

Čaká ťa štúdium programov s vysokým uplatnením v praxi, mnoho aktivít v rámci študentského života, možnosť vycestovať za štúdiom do zahraničia a veľa ďalších cenných skúseností!

Viac o štúdiu

. . . .

. . . .

. . . .

Univerzita v číslach

0
Fakulty
0
Centrá excelentnosti
0
špičkové vedecké tímy
0
študijných programov
0
študentov