• Zo zasadnutia Vedeckej rady TUZVO

    21 dec 2017

    V úvode rokovania jej predseda Dr. h. c. prof. Ing. Rudolf Kropil, PhD. privítal a predstavil nových členov VR, ktorí boli po schválení v akademickom...

ŠTUDUJ NA TUZVO

Čaká ťa štúdium programov s vysokým uplatnením v praxi, mnoho aktivít v rámci študentského života, možnosť vycestovať za štúdiom do zahraničia a veľa ďalších cenných skúseností!

Viac o štúdiu

Univerzita v číslach

0
fakulty
0
Centrá excelentnosti
0
špičkové vedecké tímy
0
Študijných programov
0
Študentov