Rektor Technickej univerzity vo Zvolene a predseda Akademického senátu Technickej univerzity vo Zvolene Vás...
SLDK Vás srdečne pozýva na školenie k databáze WEB OF SCIENCE a súvisiacim produktom, ktoré sa uskutoční dňa...

ŠTUDUJ NA TUZVO

Čaká ťa štúdium programov s vysokým uplatnením v praxi, mnoho aktivít v rámci študentského života, možnosť vycestovať za štúdiom do zahraničia a veľa ďalších cenných skúseností!

Viac o štúdiu

Univerzita v číslach

0
fakulty
0
Centrá excelentnosti
0
špičkové vedecké tímy
0
Študijných programov
0
Študentov