Acta Facultatis Xylologiae Zvolen

Header

Acta Facultatis Xylologiae Zvolen – the scientific journal of the Faculty of Wood Sciences and Technology

The scientific journal Acta Facultatis Xylologiae Zvolen publishes reviewed scientific papers covering the fields of wood structure and properties, wood processing, machining and drying, wood modification and preservation, furniture construction and design, wooden constructions, economics and management of wood processing industry. It enables to present reports and reviews of books of domestic and foreign authors. The journal is published twice a year. ISSN 1336-3824.

When submitting papers it is necessary to follow the Instructions for paper writing
Manuscripts shall be written in English and should be sent electronically to dzurenda@tuzvo.sk or malenka@tuzvo.sk.
The manuscript submission deadlines are twice a year – April 30 and November 30.
Reports and reviews can be submitted continuously and they will be published in the coming journal issue.


Vedecký časopis Drevárskej fakulty -  Acta Facultatis Xylologiae Zvolen

Vedecký časopis Drevárskej fakulty - Acta Facultatis Xylologiae Zvolen uverejňuje pôvodné teoretické i experimentálne vedecké práce. Zameranie časopisu vychádza z dlhodobého zámeru Drevárskej fakulty Technickej univerzity vo Zvolene a z priorít  a hlavných cieľov vedeckej a výskumnej činnosti. Obsahové zameranie Acta Facultatis Xylologiae Zvolen zahŕňa nasledovné oblasti: štruktúru a vlastnosti dreva, technológie spracovania dreva, sušenie a ochrana dreva, drevené stavebné konštrukcie a dizajn nábytku, ekonomiku a manažment DSP, protipožiarnu ochranu. Okrem vedeckých prác je možné v časopise publikovať správy a recenzie.
Časopis má priradené medzinárodné štandardné číslo seriálu  ISSN 1336-3824..

Pri písaní príspevkov postupujte podľa vypracovaných Pokynov pre písanie príspevkov
Rukopis príspevku musí byť napísaný v angličtine a zaslaný v elektronickej forme na dzurenda@tuzvo.sk alebo malenka@tuzvo.sk. Rukopis je zároveň potrebné zaslať v tlačenej forme.
Termín zasielania príspevkov na publikovanie je vždy 30. apríl a 30. november v roku.
Správy a recenzie môžete zasielať priebežne. Opublikované budú vždy v najbližšom vydaní časopisu.

Prezentácia "Možnosti publikovania vo vedeckom časopise DF Acta Facultatis Xylologiae Zvolen" (marec 2017)

 


Skoč na navigáciu

Dnes

Dnes je Pondelok, 21. Augusta 2017.
Meniny má Jana, zajtra Tichomír.
Pošli pozdrav

Ponuka služieb

Anketa

Aké informácie hľadáte na našej web stránke?

Celkový počet hlasujúcich: 57420