Vytvorenie študijných programov vo svetovom jazyku


 

Vytvorenie študijných programov vo svetovom jazyku a podpora výučby cudzích jazykov na Technickej univerzite vo Zvolene
Operačný program: Vzdelávanie
Prioritná os 1: Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy
Opatrenie 1.2 Vysoké školy a výskum a vývoj ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti
Kód ITMS: 26110230037
Obdobie riešenia: jún 2010 - december 2013
Celkové oprávnené výdavky 1 052 535,16 €
Prijímateľ podpory: Technická univerzita vo Zvolene
Číslo zmluvy: 004/2010/1.2/OPV
Projektový manažér: prof. Ing. Ľubomír Scheer, CSc.
Manažérky monitoringu a finančné manažérky Ing. Jana Albrechtová, Ing. Naďa Murínová
Verejné obstarávanie: Ing. Alena Ďurská
Účtovníctvo projektu: Anna Beňová, Mgr. Darina Švingálová, Ing. Miriam Nagyová
Publicita: PhDr. Peter Gašperan
Vedúci aktivít:
Aktivita 1.1 doc. Dr. Ing. Jaroslav Šálka
Aktivita 1.2 doc. Dr. Ing. Viliam Pichler
Aktivita 1.3 prof. Ing. Štefan Schneider, PhD.
Aktivita 1.4 prof. Ing. Igor Čunderlík, PhD.
Aktivita 2.1 PhDr. Jana Luptáková

 

 

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ

 

 

 

 

 


Skoč na navigáciu

Dnes

Dnes je Pondelok, 21. Augusta 2017.
Meniny má Jana, zajtra Tichomír.
Pošli pozdrav

Ponuka služieb

Anketa

Aké informácie hľadáte na našej web stránke?

Celkový počet hlasujúcich: 57420