Vysokoškolský lesnícky podnik

VYSOKOŠKOLSKÝ LESNÍCKY PODNIK

 

 

  

  

Vrcholnou vzdelávacou ustanovizňou pre výučbu v lesníckom odbore je Technická univerzita vo Zvolene, najmä jej lesnícka fakulta. Na praktickej výučbe sa veľkou mierou podieľa VšLP, ktorý je v tomto smere významným špecializovaným zariadením univerzity.

Územie VšLP predstavuje rozsiahle prírodné laboratórium, ktoré vytvára vhodné modelové podmienky pre vykonávanie rôznych lesníckych činností. Umožňujú to, okrem iného, i variabilné petrografické, klimatické a vegetačné pomery v nadmorskej výške 250–1 025 m, v ktorých sa vyskytuje rastlinstvo od výrazne teplomilných a suchomilných druhov, cez spoločenstvá živných stanovíšť až po prvky horskej flóry. Maximálne využívanie prírodných daností územia (nad rámec bežného obhospodarovania lesa) umožňuje zaradnie všetkých lesov vovlastníctve štátu do kategórie lesov osobitného určenia.

Lesy sú účelovo využívané v troch oblastiach: pre výchovno-vzdelávaciu činnosť, vedecko-výskumnú a poloprevádzkovú činnosť.

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Skoč na navigáciu

Dnes

Dnes je Pondelok, 21. Augusta 2017.
Meniny má Jana, zajtra Tichomír.
Pošli pozdrav

Ponuka služieb

Anketa

Aké informácie hľadáte na našej web stránke?

Celkový počet hlasujúcich: 57420