Zameranie

 

Zameranie vedeckovýskumnej činnosti Technickej univerzity vo Zvolene

    Vedeckovýskumná činnosť na Technickej univerzite vo Zvolene vychádza z nosných smerov jednotlivých fakúlt a pokrýva oblasti "Les - Drevo - Ekológia a environment - Výrobná a environmentálna technika - Obnoviteľné zdroje energie". Obsahová náplň vedy a výskumu na Technickej univerzite vo Zvolene pre roky 2007 - 2013 je v súlade s "Dlhodobým zámerom štátnej vednej a technickej politiky Slovenska". Obsahové zameranie výskumnej činnosti TUZVO  je orientované na nosné smery výskumu jednotlivých fakúlt a má nasledovnú podobu:

  • Nosné smery výskumu Lesnícka fakulta 
  • Nosné smery výskumu Drevárska fakulta
  • Nosné smery výskumu Fakulta ekológie a environmentalistiky
  • Nosné smery výskumu Fakulta environmentálnej a výrobnej techniky 

  

Správy o vedeckovýskumnej činnosti Technickej univerzity vo Zvolene

Správy bilancujú vedeckovýskumnú činnosť za rok a nadväzujú na správy jej fakúlt a ich podkladov. Sú v nich zachytené najdôležitejšie údaje za rok, ale aj vývojové trendy hlavných ukazovateľov kvality vedeckovýskumnej činnosti.


Skoč na navigáciu

Dnes

Dnes je Utorok, 25. Júla 2017.
Meniny má Jakub, zajtra Anna, Hana.
Pošli pozdrav

Ponuka služieb

Anketa

Aké informácie hľadáte na našej web stránke?

Celkový počet hlasujúcich: 57318