Čestní doktori Technickej univerzity vo Zvolene

Zásady pre udeľovanie čestného titulu "Doctor honoris causa" Technickej univerzity vo Zvolene

 • Čestné doktoráty udelené na Technickej univerzite vo Zvolene

 1. Prof. Geno Dončev Genov z LTI Sofia, BĽR - r.1982 ,
  Drhc. technických vied
  za významný prínos v oblasti spracovania dreva.
 2. Prof. Dr. Dr. hab. Walter Liese z Univerzity Hamburg, NSR – r.1987,
  Drhc. technických vied
  za významný prínos v oblasti lesníckych a drevárskych vied.
 3. Doc. PDDr. Ladislav Kučera z Eidgenosische Technische Hochschule Zurich, Švajčiarsko– r. 1990,
  Drhc. technických vied
  za významný prínos v oblasti štruktúry, vlastností dreva a jeho spracovania.
 4. Prof. Dr. Branimír Prpič z Univerzity Zagreb – r. 1992,
  Drhc. poľnohospodársko- lesníckych vied
  za značný podiel na vedeckom rozvoji ekológie a pestovania lesa, za všestrannú spoluprácu s TU a šírenie jej dobrého mena ako doma, tak aj v zahraničí.
 5. Prof. Dr. Branislav Sloboda z Univerzity Gottingen, SRN – r.1992,
  Drhc. poľnohospodársko-lesníckych vied
  za prínos pre rozvoj lesníckej biometrie a informatiky a za všestrannú spoluprácu s TU a ďalšími pracoviskami Slovenska.
 6. Prof. Ing. Stepan Michajlovič Stojko, DrSc. z Ústavu ekológie Karpát Akadémie vied Ukrajiny, Ľvov - r.1994,
  Drhc. poľnohospodársko-lesníckych vied
  za významné celoživotné dielo, ktoré venoval výskumu ekosystémov Karpát a ochrany prírody a za medzinárodnú spoluprácu.
 7. Mag. Art. Dipl. Wolfgang Haipl zo Spoločnosti pre interiérovú architektúru vo Viedni, Rakúsko– r.1996,
  Drhc. technických vied
  za rozvoj umelecko-vedného odboru dizajn nábytku a interiérová tvorba a za jeho spoluprácu medzi TU a vysokoškolskými pracoviskami s podobným zameraním v Rakúsku.
 8. Prof. Dr. Dr. hab. Gerd Wegener z Katedry pre výskum dreva Mníchovskej univerzity, SRN – r.1997,
  Drhc. technických vied
  za prínos v oblasti chemického spracovania dreva a procesov horenia dreva.
 9. Dr. Bernard Comps z Prírodovedeckej fakulty Univerzity Bordeaux, Francúzsko - r. 1997,
  Drhc. poľnohospodársko-lesníckych vied
  za dielo venované výskumu populačnej a evolučnej genetiky rodov Fagus a Nothofagus.
 10.  Dr. David A. Harcharik, zástupca generálneho riaditeľa FAO, Rím, Taliansko – r.1998,
  Drhc. poľnohospodársko-lesníckych vied
  za rozvoj aplikácie biologických disciplín, rozvoj lesníckej politiky a medzinárodnej spolupráce. 
 11.  Prof. Dr. Jean-Philippe Schütz z Eidgenosische Technische Hochschule Zürich, Švajčiarsko – r. 1999,
  Drhc. poľnohospodársko-lesníckych vied
  za rozvoj pestovania lesov a medzinárodnej spolupráce.
 12.  Prof. DrSc. Mladen Figurič z Univerzity Zagreb, Chorvátsko – r. 2000,
  Drhc. poľnohospodársko-lesníckych vied,
  za rozvoj ekonomiky a riadenia drevospracujúceho priemyslu, lesného hospodárstva a medzinárodnú spoluprácu.
 13.  Prof.Dr.-Ing.habil.Dr.h.c. Gerhard Kühne z Technickej univerzity Drážďany, SRN – r. 2000,
  Drhc. poľnohospodársko-lesníckych vied,
  za významné výsledky a celoživotnú vedeckopedagogickú aktivitu v oblasti spracovania dreva a jeho využitia na drevné materiály.
 14.  Prof. Miroslav Grandtner z Lavalovej univerzity v Quebecku, Kanada – r. 2001,
  Drhc. poľnohospodárskych a lesníckych vied,
  za dielo venované vedeckej a pedagogickej práci v oblasti ekológie lesa. 
 15.  Prof. Ing. Anatolij P. Petrov, DrSc., z Federálneho ústavu pre vzdelávanie v lesníctve, Moskva – r. 2001,
  Drhc. poľnohospodárskych a lesníckych vied,
  za dielo venované vedeckej práci v oblasti lesníckej ekonomiky a politiky.
 16.  Prof. dr. hab. Włodzimierz Prądziński, z Akademie Rolniczej v Poznani, Poľsko – r. 2003,
  Drhc. Technickej univerzity vo Zvolene
  za celoživotný prínos v oblasti chemického zloženia a spracovania dreva a rozvoj vzájomnej spolupráce medzi Technickou univerzitou vo Zvolene a Akademiou Rolinczou v Poznani.
 17.  Prof. Dr. Sándor Molnár, DSc., zo Západomaďarskej univerzity v Šoproni , Maďarsko – r. 2003,
  Drhc. Technickej univerzity vo Zvolene
  za významný prínos v oblasti výskumu anatomickej štruktúry a fyzikálnych vlastností dreva a rozvoj vzájomnej spolupráce medzi Technickou univerzitou vo Zvolene a Západomaďarskou univerzitou v Šoproni.
 18.  Prof. dr. sc., dr. h. c. Ing. Slavko Matič, zo Šumiarskeho fakulteta v Zagrebe , Chorvátsko – r. 2003,
  Drhc. Technickej univerzity vo Zvolene
  za celoživotný prínos v oblasti vedy a výskumu ekologického obhospodarovania lesov a za rozvoj vzájomnej spolupráce medzi Technickou univerzitou vo Zvolene a Šumiarskim fakultetom v Zagrebe.
 19.  Prof. Ing. Adolf Janeček, DrSc., z České zemědelské univerzity v Prahe , Česká republika - r. 2004,
  Drhc. Technickej univerzity vo Zvolene
  za významný prínos v oblasti interakcie mobilných terénnych systémov pracujúcich v lesnom hospodárstve, vytvorenie matematických modelov: pracovný stroj - energetický zdroj a za vzájomnú spoluprácu medzi Technickou univerzitou vo Zvolene a Českou zemědelskou univerzitou v Prahe.
 20.  Prof. Dr. Andras Winkler, zo Západomaďarskej univerzity v Šoproni, Maďarsko - r. 2005,
  Drhc. Technickej univerzity vo Zvolene
  za významný prínos v oblasti komplexného využitia drevnej suroviny a aglomerovaných materiálov na báze dreva a za rozvoj spolupráce medzi Technickou univerzitou vo Zvolene a Západomaďarskou univerzitou v Šoproni.
 21.  Prof. Dr. habil. chem. Jurijs Hrols, DrSc., z Lotyšského štátneho ústavu chémie dreva, Lotyšsko - r. 2005
  Drhc. Technickej univerzity vo Zvolene
  za významný prínos v oblasti výskumu chémie dreva a náuky o dreve a za rozvoj spolupráce medzi Technickou univerzitou vo Zvolene a Lotyšským štátnym ústavom chémie dreva.
 22.  Prof. dr. hab. Ing. Jozef Walczyk, z Lesníckej fakulty Akademie Rolniczej v Krakove, Poľsko - r. 2005
  Drhc. Technickej univerzity vo Zvolene
  za výnamný prínos v oblasti ťažbovo dopravných technológií a terramechaniky v lesnom hospodárstve a za rozvoj vzájomnej spolupráce medzi Technickou univerzitou vo Zvolene a Akademiou Rolniczou v Krakove.
 23.  Prof. PhDr. Ľudovít Petránsky, DrSc., zo Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, Slovensko - r. 2005
  Drhc. Technickej univerzity vo Zvolene
  za významný prínos v oblasti teórie a metodológie dizajnu, dlhoročnú reprezentáciu slovenského výtvarného umenia na prestížnych fórach vo svete a za rozvoj spolupráce medzi Technickou univerzitou vo Zvolene a Slovenskou technickou univerzitou v Bratislave.
 24.  Prof. Johannes Auguste van Ginkel z Univerzity spojených národov v Tokiu - r. 2006
  Drhc. Technickej univerzity vo Zvolene
  za mimoriadny vedecký prínos v humánnej a fyzikálnej geografii, regionálnom plánovaní a informatike; za cielené zjednocovanie vedcov a mysliteľov z rôznych krajín sveta a za nadviazanie a rozvoj spolupráce medzi Technickou univerzitou vo Zvolene a Univerzitou spojených národov v Tokiu.
 25.  Prof. Dr. sc. Vlado Goglia z Univerzity v Záhrebe - r. 2006
  Drhc. Technickej univerzity vo Zvolene
  za medzinárodne uznávanú bohatú vedeckovýskumnú a pedagogickú činnosť v oblastiach trieskového a beztrieskového obrábania a delenia dreva a za rozvoj spolupráce medzi Technickou univezitou vo Zvolene a Univerzitou v Záhrebe.
 26.  Dr. Jochen Kleinschmit z Niedersächsische Forstliche Versuchsanstalt, Abteilung C – Waldgenressourcen, Escherode - r. 2006
  Drhc. Technickej univerzity vo Zvolene
  za celoživotné dielo v šľachtení lesných drevín a v oblasti zachovania genofondu.
 27.  Prof. RNDr. Milan Ružička, DrSc., z Fakulty prírodných vied Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre - r. 2009
  Drhc. Technickej univerzity vo Zvolene 
  za celoživotnú činnosť v oblasti ekologických a environmentálnych vied a prínos k rozvoju Fakulty ekológie a environmentalistiky Technickej univerzity vo Zvolene. 
 28.  Prof. RNDr. Ing. Michal V. Marek, DrSc., z Centra výskumu globálnej zmeny Akadémie vied ČR - r. 2012
  Drhc. Technickej univerzity vo Zvolene 
  za jeho prínos v pedagogike a vo výskume v oblasti ekológie lesa a dopadov klimatických zmien na lesné ekosystémy.
 29.  Dr. Giovanni Giuseppe Vendramin, z ústavu genetiky rastlín - divízia Florencia, Národného výboru pre vedu - r. 2012
  Drhc. Technickej univerzity vo Zvolene 
  za medzinárodný prínos vo výskume v oblasti populačnej a evolučnej genetiky lesných drevín.                   

 

                     


Skoč na navigáciu

Dnes

Dnes je Utorok, 25. Júla 2017.
Meniny má Jakub, zajtra Anna, Hana.
Pošli pozdrav

Ponuka služieb

Anketa

Aké informácie hľadáte na našej web stránke?

Celkový počet hlasujúcich: 57318