Biotechnické inovácie pri využití dažďovej vody v meste Zvolen


Základné údaje o projekte

Názov projektu:            Biotechnické inovácie pri využití dažďovej vody v meste Zvolen
Číslo projektu:              ACC02002
Cieľ projektu:                Vyvinuté stratégie a opatrenia na prispôsobenie sa meniacej sa klíme
Program:                      „Prispôsobenie sa zmene klímy – prevencia povodní a sucha“
Opatrenie:                     Zdravé mestá
Správca programu:      Úrad vlády SR 

Projekt je spolufinancovaný z Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.           

Termín realizácie: 9/2014 - 4/2017          

TUZVO podpísala v 08/2014 Partnerskú dohodu na realizáciu projektu s názvom Biotechnické inovácie pri využití dažďovej vody v meste Zvolen (číslo projektu ACC02002).

Projekt je financovaný z Finančného mechanizmu EHP a ŠR SR v rámci opatrenia Zdravé mestá – vyvinuté stratégie a opatrenia na prispôsobenie sa meniacej klíme. Prijímateľom NFP je Mesto Zvolen. Ďalším partnerom je Blue Alternative Nadácia. 87 % rozpočtu tvorí financovanie výdavkov na stavebné práce. V rámci projektu budú zo strany TUZVO realizované nasledovné  investičné a vegetačné opatrenia:

Investičné opatrenia:

  • 14 podzemných zásobníkov
  • 2 bioklimatické rezervoáre
  • 1 fontána s kaskádami
  • 1 vodná stena
  • 5 vsakovacích blokov

Vegetačné opatrenia

  • 6 dažďových záhrad
  • vysadenie 210 stromčekov

Plánovaný termín ukončenia projektu je 30. 04. 2017. Schválená výška NFP predstavuje 0,482 mil EUR.

 


Skoč na navigáciu

Dnes

Dnes je Streda, 20. Septembra 2017.
Meniny má Ľuboslav, Ľuboslava, zajtra Matúš.
Pošli pozdrav

Ponuka služieb

Anketa

Aké informácie hľadáte na našej web stránke?

Celkový počet hlasujúcich: 57588