EMPZ - II. stupeň

Ekonomika a manažment prírodných zdrojov - II. stupeň štúdia

Ekonomika a manažment prírodných zdrojov je akreditovaný študijný program druhého - inžinierskeho stupňa vysokoškolského vzdelávania v študijnom odbore Odvetvové ekonomiky a manažment. Je koncipovaný ako vzdelávací program v oblasti prípravy odborníkov pre manažment a financovanie - ekonomiku reprodukcie a využívania prírodných zdrojov. Voliteľné bloky predmetov umožňujú absolventom špecializovať sa osobitne na oblasti lesníctva, spracovania a zhodnocovania drevnej suroviny a prírodných zdrojov komplexne, ako aj na obchod a obchodné operácie a efektívne využívanie informačných technológií v týchto procesoch.

Profil absolventa:

Absolventi štúdia v nadväznosti na I. stupeň získajú veľmi dobré vedomosti z oblasti manažmentu, financovania podniku i ekonomiky reprodukcie a využívania prírodných zdrojov. Voliteľné bloky umožňujú špecializácie na oblasti lesníctva, spracovania a zhodnotenia dreva, obchodu a informačných technológií. To umožní absolventom získať potrebné teoretické vedomosti z technológie, techniky, znalosti o výrobkoch, obchode, marketingu a tvorbe cien a zaručuje komplexnú prípravu absolventov na riadenie podnikov a projektov zameraných na reprodukciu prírodných zdrojov a ich efektívneho využívania.

Možnosti uplatnenia:

Absolventi inžinierskeho študijného programu Ekonomika a manažment prírodných zdrojov nájdu široké uplatnenie ako manažéri firiem, ktoré sa orientujú na reprodukciu a využívanie prírodných zdrojov na Slovensku a v krajinách EÚ aj ako experti v rozvojových krajinách. Dobré uplatnenie absolventov je možné očakávať pri tvorbe a realizácii environmentálnych projektov, projektov zalesňovania, využívania prírodných, predovšetkým lesných zdrojov, projektov orientovaných na biotechnológie, biodiverzitu a energetické využívanie biomasy. S uplatnením absolventov je možné rátať aj v oblasti štátnej a verejnej správy a pri tvorbe projektov zameraných na využívanie štrukturálnych fondov EÚ.

     Študijné plány

     Študijný poriadok a predpisy pre štúdium 

 

 

 


Skoč na navigáciu

Dnes

Dnes je Utorok, 25. Júla 2017.
Meniny má Jakub, zajtra Anna, Hana.
Pošli pozdrav

Ponuka služieb

Anketa

Aké informácie hľadáte na našej web stránke?

Celkový počet hlasujúcich: 57318