EMPZ - I. stupeň

Ekonomika a manažment prírodných zdrojov - I. stupeň štúdia

Tento študijný program je akreditovaný študijný program prvého, bakalárskeho stupňa vysokoškolského vzdelávania v študijnom odbore Odvetvové ekonomiky a manažment - zameraný na prípravu odborníkov pre oblasť ekonomiky, hospodárenia a najmä financovania, plánovania i obchodu, ako aj riadenia, manažmentu tvorby a využívania obnoviteľných prírodných zdrojov v rámci koncepcie trvalo udržateľného rozvoja hospodárstva a spoločnosti, s osobitným zameraním na lesné zdroje a lesné podniky.

Profil absolventa: 

Absolventi získajú vedomosti a zručnosti zo základov podnikového manažmentu, evidencie a účtovníctva, financovania podniku a personálneho manažmentu. Bloky povinne voliteľných predmetov sú orientované na lesníctvo a  využívanie a  reprodukciu lesných zdrojov. V povinne voliteľných blokoch absolventi získajú potrebné vedomosti z techniky a technológie reprodukcie lesa, spracovania a zhodnocovania dreva, využívania biomasy a tovaroznalectva a obchodu orientovaného na produkty lesnej výroby a drevospracujúceho priemyslu. Štúdium obsahuje aj jazykový blok. Absolventi nájdu uplatnenie vo funkciách nižšieho a stredného manažmentu lesníckych firiem, firiem orientovaných na spracovanie dreva a obchod s drevom a výrobkami z dreva a firiem, ktoré sa orientujú na energetické využívanie biomasy. S uplatnením absolventov je možné rátať aj v oblasti štátnej a verejnej správy ako členov projekčných a expertných tímov orientovaných na projekty zalesňovania, biodiverzity, spracovania a obchodu s drevom a ekologických projekčných a realizačných tímov.

 


Skoč na navigáciu

Dnes

Dnes je Pondelok, 21. Augusta 2017.
Meniny má Jana, zajtra Tichomír.
Pošli pozdrav

Ponuka služieb

Anketa

Aké informácie hľadáte na našej web stránke?

Celkový počet hlasujúcich: 57420