Technická univerzita vo Zvolene

Skoč na obsah
vyhľadávanieSLDK

Knižnica je akademickou knižnicou Technickej univerzity vo Zvolene a jedinou vedeckou knižnicou špecializovanou na oblasť lesníctva a drevárstva v rámci Slovenskej republiky.


Slovenská lesnícka a drevárska knižnica

 

SUMMON 2.0
Jednotné vyhľadávanie elektronických informačných zdrojov
dostupných pre TU vo Zvolene

Vianočný darček pre študentov TU vo Zvolene

Vydavateľstvo SPRINGER ponúka voľný prístup
k vybraným vedeckým článkom a kapitolám publikácií z oblasti vzdelávania,
ktoré mali v rokoch 2015 a 2016 podľa prieskumov Bookmetrix najvyšší počet stiahnutí. 
Uvedené elektronické zdroje sú dostupné do 31.12.2016 na webovej stránke:
http://www.springer.com/gp/marketing/world-teachers-day?wt_mc=Internal.Internal.2.CON434.wtd_isi

 
  Využite skúšobný prístup do databáz
IUPAC Standards Online a Nano Online do 10.12.2016!!
viac informácií tu

Citačný manažér Citace PRO - prístup pre Technickú univerzitu

 

ČLÁNKY Z ČASOPISOV VYDAVATEĽSTVA TAYLOR & FRANCIS,
ktoré mali najväčšiu odozvu v sociálnych médiách a podľa altmetriky v roku 2015Prístup k ELEKTRONICKÝM INFORMAČNÝM ZDROJOM prostredníctvom
PROJEKTU NISPEZ

viac informácií a SPRIEVODCOVIA k portálu pre vedu a výskum scientia.sk

  Vyhľadávanie prostredníctvom portálu scientia.sk  

LICENČNÉ PODMIENKY VYUŽÍVANIA EIZ V RÁMCI PROJEKTU NISPEZ 


PRÍSTUPY DO ELEKTRONICKÝCH ZDROJOV PRE TU vo Zvolene:

Prístup do elektronických kníh spoločnosti ebrary
  Pre TU je nastavený prístup do kolekcie ebrary Science & Technology,
viac informácií tu


  AKTUÁLNY ZOZNAM NORIEM NACHÁDZAJÚCICH SA V SLDK

Posledná revízia bola vykonaná v júli 2016,
platnosť normy je potrebné overiť na http://www.sutn.sk/eshop/public/search.aspx


 
EXTERNÉ ELEKTRONICKÉ INFORMAČNÉ ZDROJE PRÍSTUPNÉ v SLDK:
 
Registrovaní používatelia SLDK majú možnosť VZDIALENÉHO PRÍSTUPU
do externých zdrojov cez online katalóg SLDK (inštuktáž nájdete tu)!

 

Vstup do databázy ISI Web of Knowledge

Web of Science - multidisciplinárna databáza; prístup do databáz Web of Science Core Collection, Current Contents Connect, MEDLINE a Essential Science Indicators

Vstup do databázy Scopus

SCOPUS  - abstraktová a citačná databáza so zameraním na európsku vedeckú produkciu
  JSTOR - digitálny archív odborných vedeckých časopisov z  oblasti humanitných, spoločenských a prírodných vied. JSTOR je unikátnou databázou digitalizovaných plných textov vybraných vedeckých časopisov od začiatku ich vydávania. TU vo Zvolene má prístup do kolekcie Ecology and Botany. Viac informácií,najdôležitejšie body Zmluvných podmienok

Vstup do databázy CAB Abstracts

CAB Abstracts - medzinárodná abstraktová databáza z oblasti lesníctva a poľnohospodárstva, obsahujúca viac ako 5 miliónov záznamov od roku 1990

Vstup do databázy SpringerLink

SPRINGER LINK - plné texty z biológie, chémie, medicíny, počítačových vied, fyziky, matematiky, práva, ekonómie

Vstup do databázy ScienceDirect

ScienceDirect - plnotextová databáza vedeckých časopisov vydavateľstva Elsevier 

Wiley Online Library - sprístupňuje viac ako 3 milióny článkov z vyše 1 400 titulov periodík a 7 000 elektronických kníh a príručiek z rôznych oblastí prírodných a spoločenských vied

Vstup do databáz Ebsco

EBSCO host - prístup k plnotextovým časopisom z oblasti spoločenských vied, manažmentu, ekonomiky, medicíny... Oznamujeme používateľom, že národná licencia databáz EBSCO je opätovne obnovená od 1.10.2016 do 31.12.2016! Sprístupnené sú už len databázy: Academic Search Complete, Business Source Premier, Humanities International Complete, Medline with Full Text, GreeFILE, Lista

Vstup do databáz Proquest

PROQUEST Central - je nová "megadatabáza" nadväzujúca na tradíciu titulu ProQuest 5000 International. Viac informácií... 

Vstup do Knovel Library

KNOVEL - plné texty interaktívnych príručiek, monografií a referenčných prác

Vstup do databázy Gale

GALE - umenovedne zameraná kolekcia referenčných prác od renomovaných vydavateľstiev na platforme Gale Virtual Reference Library obsahuje 80 titulov neperiodických publikácií (spolu viac ako 150 zväzkov kníh) v elektronickej podobe
Vstup do databázy Gale Military GALE Military & Intelligence Database - databáza obsahujúca kolekciu plných textov z viac než 500 titulov časopisov s vyše 7 mil. článkov (80% dostupných v plných textoch) zameraných na oblasť vojenstva, spravodajských služieb a súvisiacich oblastí, ako letectvo, strojárenstvo, logistika ai.

Vstup do knižnice elektronických časopisov EZB

EZB - knižnica elektronických časopisov, jednoduchý prístup k časopisom podľa názvu


Vzdialený prístup k elektronickým informačným zdrojom cez systém NAVIGA -
viac
Registrácia do systému NAVIGA v SLDK: pondelok-piatok - 8.30-11,00; 13,00-15,30 hod.
 

 


Skoč na navigáciu

Dnes

Dnes je Nedeľa, 4. Decembra 2016.
Meniny má Barbora, zajtra Oto.

 

Vaše otázky a pripomienky

Staňte sa fanúšikom knižnice

Mobilný on line katalóg

SAIA - Euraxess

Informačné miesto o Rade Európy

Anketa

Aké informácie najčastejšie hľadáte na web stránke SLDK?

Celkový počet hlasujúcich: 6631

Online katalóg

Otváracie hodiny

Aktuality

Webináre spoločnosti Elsevier

Spoločnosť Elsevier Vám ponúka tematicky zamerané webináre databáz Reaxys, Scopus a Science Direct so školiteľkou Jitkou Dobbersteinovou...

Jesenná súťaž Engineering Academic Challenge

Jesenná súťaž Engineering Academic Challenge začína 10. októbra 2016...

Citačný manager Citace PRO

Citačný manažér Citace PRO - prístup pre TU vo Zvolene...

Journal Citation Reports

Prezentácia Journal and Highly Cited Data (Journal Citation Reports & Essential Science Indicators) a novinky na platforme Web of Science zo dňa 16. februára 2016

Informačná a mediálna gramotnosť

Aktuálne informácie o informačnej a mediálnej gramotnosti, štandardoch, citovaní, plagiátorstve...