Technická univerzita vo Zvolene

Skoč na obsah
vyhľadávanieSLDK

Knižnica je akademickou knižnicou Technickej univerzity vo Zvolene a jedinou vedeckou knižnicou špecializovanou na oblasť lesníctva a drevárstva v rámci Slovenskej republiky.


Slovenská lesnícka a drevárska knižnica

 

SUMMON 2.0
Jednotné vyhľadávanie elektronických informačných zdrojov
dostupných pre TU vo Zvolene

 

Citačný manažér Citace PRO - prístup pre Technickú univerzitu

 

ČLÁNKY Z ČASOPISOV VYDAVATEĽSTVA TAYLOR & FRANCIS,
ktoré mali najväčšiu odozvu v sociálnych médiách a podľa altmetriky v roku 2015Prístup k ELEKTRONICKÝM INFORMAČNÝM ZDROJOM prostredníctvom
PROJEKTU NISPEZ

viac informácií a SPRIEVODCOVIA k portálu pre vedu a výskum scientia.sk

  Vyhľadávanie prostredníctvom portálu scientia.sk  

LICENČNÉ PODMIENKY VYUŽÍVANIA EIZ V RÁMCI PROJEKTU NISPEZ 


PRÍSTUPY DO ELEKTRONICKÝCH ZDROJOV PRE TU vo Zvolene:

Prístup do elektronických kníh spoločnosti ebrary
  Pre TU je nastavený prístup do kolekcie ebrary Science & Technology,
viac informácií tu


  AKTUÁLNY ZOZNAM NORIEM NACHÁDZAJÚCICH SA V SLDK

Posledná revízia bola vykonaná v júli 2016,
platnosť normy je potrebné overiť na http://www.sutn.sk/eshop/public/search.aspx


 
EXTERNÉ ELEKTRONICKÉ INFORMAČNÉ ZDROJE PRÍSTUPNÉ v SLDK:
 
Registrovaní používatelia SLDK majú možnosť VZDIALENÉHO PRÍSTUPU
do externých zdrojov cez online katalóg SLDK (inštuktáž nájdete tu)!

 

Vstup do databázy ISI Web of Knowledge

Web of Science - multidisciplinárna databáza; prístup do databáz Web of Science Core Collection, Current Contents Connect, MEDLINE a Essential Science Indicators

Vstup do databázy Scopus

SCOPUS  - abstraktová a citačná databáza so zameraním na európsku vedeckú produkciu
  JSTOR - digitálny archív odborných vedeckých časopisov z  oblasti humanitných, spoločenských a prírodných vied. JSTOR je unikátnou databázou digitalizovaných plných textov vybraných vedeckých časopisov od začiatku ich vydávania. TU vo Zvolene má prístup do kolekcie Ecology and Botany. Viac informácií,najdôležitejšie body Zmluvných podmienok

Vstup do databázy CAB Abstracts

CAB Abstracts - medzinárodná abstraktová databáza z oblasti lesníctva a poľnohospodárstva, obsahujúca viac ako 5 miliónov záznamov od roku 1990

Vstup do databázy SpringerLink

SPRINGER LINK - plné texty z biológie, chémie, medicíny, počítačových vied, fyziky, matematiky, práva, ekonómie

Vstup do databázy ScienceDirect

ScienceDirect - plnotextová databáza vedeckých časopisov vydavateľstva Elsevier 

Wiley Online Library - sprístupňuje viac ako 3 milióny článkov z vyše 1 400 titulov periodík a 7 000 elektronických kníh a príručiek z rôznych oblastí prírodných a spoločenských vied

Vstup do databáz Ebsco

EBSCO host - prístup k plnotextovým časopisom z oblasti spoločenských vied, manažmentu, ekonomiky, medicíny... Oznamujeme používateľom, že z dôvodu prerušenia národnej licencie nebude od 1.7.2016 do 30.9.2016 možné vyhľadávať v databázach EBSCO

Vstup do databáz Proquest

PROQUEST Central - je nová "megadatabáza" nadväzujúca na tradíciu titulu ProQuest 5000 International. Viac informácií... 

Vstup do Knovel Library

KNOVEL - plné texty interaktívnych príručiek, monografií a referenčných prác

Vstup do databázy Gale

GALE - umenovedne zameraná kolekcia referenčných prác od renomovaných vydavateľstiev na platforme Gale Virtual Reference Library obsahuje 80 titulov neperiodických publikácií (spolu viac ako 150 zväzkov kníh) v elektronickej podobe
Vstup do databázy Gale Military GALE Military & Intelligence Database - databáza obsahujúca kolekciu plných textov z viac než 500 titulov časopisov s vyše 7 mil. článkov (80% dostupných v plných textoch) zameraných na oblasť vojenstva, spravodajských služieb a súvisiacich oblastí, ako letectvo, strojárenstvo, logistika ai.

Vstup do knižnice elektronických časopisov EZB

EZB - knižnica elektronických časopisov, jednoduchý prístup k časopisom podľa názvu


Vzdialený prístup k elektronickým informačným zdrojom cez systém NAVIGA -
viac
Registrácia do systému NAVIGA v SLDK: pondelok-piatok - 8.30-11,00; 13,00-15,30 hod.
 

 


Skoč na navigáciu

Dnes

Dnes je Streda, 28. Septembra 2016.
Meniny má Václav, zajtra Michal, Michaela.

 

Vaše otázky a pripomienky

Staňte sa fanúšikom knižnice

Mobilný on line katalóg

SAIA - Euraxess

Informačné miesto o Rade Európy

Anketa

Aké informácie najčastejšie hľadáte na web stránke SLDK?

Celkový počet hlasujúcich: 6591

Online katalóg

Otváracie hodiny

Aktuality

Citačný manager Citace PRO

Citačný manažér Citace PRO - skúšobný prístup pre TU...

Journal Citation Reports

Prezentácia Journal and Highly Cited Data (Journal Citation Reports & Essential Science Indicators) a novinky na platforme Web of Science zo dňa 16. februára 2016

Informačná a mediálna gramotnosť

Aktuálne informácie o informačnej a mediálnej gramotnosti, štandardoch, citovaní, plagiátorstve...

Usmernenie pre evidenciu publikačnej činnosti

Usmernenie k evidencii publikačnej činnosti zo dňa 2.2.2016, upravený Všeobecný formulár SLDK k podkladom pre evidenciu publikačnej činnosti na TU vo Zvolene..

Citačné analýzy WoSCC a EndNote Basic

Prezentácie "Citačné analýzy vo WoSCC a práca s EndNote Basic", zo dňa 28.10.2015, Enikó Tóth Szász...