Výpožičné služby

Header

Výpožičné služby

KONTAKTY:
Anna Maťašová
045 / 5206 651, anna.matasova@tuzvo.sk

Hlavnou úlohou výpožičných služieb je sprístupňovať čitateľom fondy knižnice požičiavaním všetkých druhov literatúry. Podmienky požičiavania sú stanovené v  Knižničnom a výpožičnom poriadku SLDK. Výpožičné služby knižnice môže využívať každý občan vo veku nad 15 rokov, zaregistrovaný v knižnici, vlastniaci čitateľský preukaz. Tento preukaz možno získať na základe vyplnenej prihlášky a po predložení platného občianskeho preukazu, u cudzincov pasu a povolenia k pobytu.

Registrácia používateľov a predlžovanie čitateľských preukazov sa uskutočňuje v Knižničnom centre SLDK  

Spôsoby požičiavania literatúry

V Knižničnom centre SLDK je Požičovňa skríptPožičovňa odbornej literatúry s voľným prístupom k literatúre. Je tu možné vypožičať si učebnicovú literatúru, prehliadať databázy kníh, článkov a publikačnej činnosti pracovníkov TU, budované v SLDK, alebo vyhľadávať staršiu literatúru v klasických lístkových katalógoch. Literatúru je možné si objednať priamo v knižnici, alebo elektronicky, z ktoréhokoľvek miesta a bez časového obmedzenia. Každý čitateľ SLDK má možnosť sledovať si výpožičky, rezervácie a žiadanky na svojom konte prostredníctvom online katalógu

Čas vybavovania žiadaniek v SLDK (dokumenty nachádzajúce sa v sklade):
Žiadanky odoslané v dobe:
7.00-10.00 hod. budú pripravené na vyzdvihnutie od 11.00 hod
10.00-13.00 hod. budú pripravené na vyzdvihnutie od 14.00 hod.

Literatúra sa požičiava formou absenčných (mimo budovy SLDK) a prezenčných výpožičiek (len v študovniach) .

Absenčné výpožičky kníh, skrípt, učebnicovej literatúry, zborníkov, sa realizujú v Knižničnom centre SLDK.
Prezenčné výpožičky sa poskytujú v študovniach Informačného centra SLDK. Je tu možné študovať odbornú knižnú a časopiseckú literatúru, vedecko-kvalifikačné práce pracovníkov TU, diplomové práce študentov TU, audiovizuálne dokumenty, normalizačnú literatúru.

Výpožičná lehota jednotlivých dokumentov je stanovená v Knižničnom a výpožičnom poriadku SLDK


 

 


Skoč na navigáciu

Online katalóg

Otváracie hodiny

Aktuality

Pozor na predátorské publikovanie

SLDK na svojich stránkach zverejnila aktuálne informácie o praktikách predátorských vydavateľov...

Citačný manager Citace PRO

Citačný manažér Citace PRO - prístup pre TU vo Zvolene...

Journal Citation Reports

Prezentácia Journal and Highly Cited Data (Journal Citation Reports & Essential Science Indicators) a novinky na platforme Web of Science zo dňa 16. februára 2016

Informačná a mediálna gramotnosť

Aktuálne informácie o informačnej a mediálnej gramotnosti, štandardoch, citovaní, plagiátorstve...

Usmernenie pre evidenciu publikačnej činnosti

Usmernenie k evidencii publikačnej činnosti zo dňa 2.2.2016, upravený Všeobecný formulár SLDK k podkladom pre evidenciu publikačnej činnosti na TU vo Zvolene..