Špeciálne služby pre slabozrakých

Header

Špeciálne služby pre zrakovo postihnutých používateľov

IKT pomôcky pre slabozrakých používateľov v SLDK

Od septembra 2008 Slovenská lesnícka a drevárska knižnica pri TU vo Zvolene ponúka služby v rekonštruovaných priestoroch. Vďaka národnému projektu EÚ s názvom „Vytvorenie siete s informačným prepojením vedeckých, akademických a špeciálnych knižníc vrátane ich modernizácie“ môže knižnica poskytovať kvalitnejšie služby aj hendikepovaným používateľom. Pre slabozrakých používateľov poskytuje rôzne technické pomôcky potrebné pri získavaní nových informácií.

Osobný počítač, určený pre zrakovo postihnutých občanov, je vybavený špeciálnymi programami umožňujúcimi pohodlnejšie pracovať s informáciami v PC.
Najrozšírenejší softvér - čítač obrazovky pre zrakovo postihnutých Jaws, zabezpečí prístup k informáciám aj na internete. Informácie z obrazovky sa pri jeho použití dajú čítať prostredníctvom hlasového syntetizéra. Pre slabozrakých slúži tiež program Magic, ktorý v kombinácii s programom Jaws pracuje ako hlasový čítač obrazovky s podporou zväčšeného zobrazovania pre používateľov so zvyškami zraku. Umožňuje im efektívne využívať aplikačné programy pre voľný čas, komunikáciu s inštitúciami i s priateľmi, na vzdelávanie i zamestnanie. Poskytuje 2 až 16-násobné zväčšenie s vyhladzovaním písma a farieb. Automatickým sledovaním kurzora a myši zabezpečuje ich stálu viditeľnosť na zväčšenej obrazovke a rozširujúce funkcie zobrazovania ukazovateľa myši pomáhajú ľahko lokalizovať a sledovať myš. Nastaviteľné typy zväčšeného zobrazovania a voliteľné inverzné farebné zobrazenie umožňujú pružne reagovať na konkrétne potreby jednotlivých používateľov. Dokument je možné rýchlo prezerať jednoduchými a ľahko zapamätateľnými klávesovými príkazmi.

Súčasťou pracovnej stanice pre slabozrakých je aj kvalitný skener s profesionálnym OCR programom, ktorý dokáže po oskenovaní tlačené texty previesť na digitálny text. Zdigitalizovaný text je potom možné ľahšie čítať už spomenutými softvérmi.

Knižnica poskytuje pre slabozrakých možnosť využívať televíznu čítaciu lupu. Tento kamerový systém (Video-eye) so 16-násobným zväčšením je jednoduchá a účinná pomôcka pre nasnímanie a zväčšenie rôznych objektov. Zariadenie poskytuje živý čiernobiely obraz s možnosťou nastavenia kontrastu a inverzie. Zväčšený obraz z televíznej lupy je prenášaný na obrazovku televízora vďaka čomu aj silno slabozraký používateľ môže s textom či grafikou,  tlačenej alebo písanej podobe, bežne pracovať (čítať knihy, noviny, prezerať mapy,...). Zariadenie je ideálne pre akékoľvek použitie, kde je potrebné zobraziť detaily a jeho malý a praktický tvar umožňuje jednoduché a pohodlné použitie.

Špeciálny počítač pre slabozrakých
 


Skoč na navigáciu

Online katalóg

Otváracie hodiny

Aktuality

Pozor na predátorské publikovanie

SLDK na svojich stránkach zverejnila aktuálne informácie o praktikách predátorských vydavateľov...

Citačný manager Citace PRO

Citačný manažér Citace PRO - prístup pre TU vo Zvolene...

Journal Citation Reports

Prezentácia Journal and Highly Cited Data (Journal Citation Reports & Essential Science Indicators) a novinky na platforme Web of Science zo dňa 16. februára 2016

Informačná a mediálna gramotnosť

Aktuálne informácie o informačnej a mediálnej gramotnosti, štandardoch, citovaní, plagiátorstve...

Usmernenie pre evidenciu publikačnej činnosti

Usmernenie k evidencii publikačnej činnosti zo dňa 2.2.2016, upravený Všeobecný formulár SLDK k podkladom pre evidenciu publikačnej činnosti na TU vo Zvolene..