Rešeršné služby

Header

Rešeršné služby

Rešerše (retrospektívne a priebežné rešerše, adresné informácie) sa vyhotovujú v Informačno-vedeckom centre (Multimediálnej študovni, Informačné centrum, 1. posch.). Pre pracovníkov Technickej univerzity sa poskytujú zdarma. Ceny rešerší pre ostatných záujemcov závisia od počtu a druhu poskytnutých informácií (viď Cenník platených služieb SLDK). Rešerše sú poskytované klasickou a elektronickou formou. 

Elektronické databázy interné

Databáza dokumentov SLDK

Databáza publikačnej činnosti pracovníkov TU

Výstupy publikačnej činnosti v online katalógu SLDK


Elektronické databázy externé

 


Kontakt:
Mgr. Beata Mokošová
Tel.: 045 / 5206 660045 / 5206 660
E-mail: beata.mokosova@tuzvo.sk


Skoč na navigáciu

Online katalóg

Otváracie hodiny

Aktuality

Pozor na predátorské publikovanie

SLDK na svojich stránkach zverejnila aktuálne informácie o praktikách predátorských vydavateľov...

Citačný manager Citace PRO

Citačný manažér Citace PRO - prístup pre TU vo Zvolene...

Journal Citation Reports

Prezentácia Journal and Highly Cited Data (Journal Citation Reports & Essential Science Indicators) a novinky na platforme Web of Science zo dňa 16. februára 2016

Informačná a mediálna gramotnosť

Aktuálne informácie o informačnej a mediálnej gramotnosti, štandardoch, citovaní, plagiátorstve...

Usmernenie pre evidenciu publikačnej činnosti

Usmernenie k evidencii publikačnej činnosti zo dňa 2.2.2016, upravený Všeobecný formulár SLDK k podkladom pre evidenciu publikačnej činnosti na TU vo Zvolene..