Reprografické služby

Header

Reprografické služby

Reprografické služby sa v Slovenskej lesníckej a drevárskej knižnici pri Technickej univerzite vo Zvolene poskytujú v súlade s platnou legislatívou o ochrane autorských práv (zákon č. 618/2003 o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom - autorský zákon) za úhradu podľa Aktuálneho cenníka platených služieb SLDK.


Skoč na navigáciu

Online katalóg

Otváracie hodiny

Aktuality

Pozor na predátorské publikovanie

SLDK na svojich stránkach zverejnila aktuálne informácie o praktikách predátorských vydavateľov...

Citačný manager Citace PRO

Citačný manažér Citace PRO - prístup pre TU vo Zvolene...

Journal Citation Reports

Prezentácia Journal and Highly Cited Data (Journal Citation Reports & Essential Science Indicators) a novinky na platforme Web of Science zo dňa 16. februára 2016

Informačná a mediálna gramotnosť

Aktuálne informácie o informačnej a mediálnej gramotnosti, štandardoch, citovaní, plagiátorstve...

Usmernenie pre evidenciu publikačnej činnosti

Usmernenie k evidencii publikačnej činnosti zo dňa 2.2.2016, upravený Všeobecný formulár SLDK k podkladom pre evidenciu publikačnej činnosti na TU vo Zvolene..