Monitorovanie citácií pracovníkov TU

Header

Monitorovanie a evidencia citácií pracovníkov Technickej univerzity

Jednou zo služieb, ktoré poskytuje Informačné centrum SLDK pracovníkom Technickej univerzity
vo Zvolene, je aj sledovanie a evidencia citovanosti vedeckých prác pracovníkov Technickej univerzity inými autormi v odborných publikáciách u nás i v zahraničí a vyhotovovanie výstupov na požiadanie.

Kontakt:
Ing. Patrícia Olekšáková
Tel. : 045/5206 656045/5206 656
E-mail: patricia.oleksakova@sldk.tuzvo.sk

 

Web of Knowledge

Na základe podpory MŠ SR bola získaná licencia na prístup do multidisciplinárnej databázy
Web of Knowledge z produkcie ISI® – Institute for Scientific Information v USA, ktorá obsahuje databázy Web of Science (WoS), Current Contents Connect (CCC) a Journal Citation Reports (JCR). Technická univerzita vo Zvolene je autorizovaným použíivateľom databáz WoS a CCC.


Web of Science umožňuje prístup do troch citačných databáz ISI:
Arts & Humanities Citation Index
Science Citation Index Expanded
Social Sciences Citation Index


Skoč na navigáciu

Online katalóg

Otváracie hodiny

Aktuality

Pozor na predátorské publikovanie

SLDK na svojich stránkach zverejnila aktuálne informácie o praktikách predátorských vydavateľov...

Citačný manager Citace PRO

Citačný manažér Citace PRO - prístup pre TU vo Zvolene...

Journal Citation Reports

Prezentácia Journal and Highly Cited Data (Journal Citation Reports & Essential Science Indicators) a novinky na platforme Web of Science zo dňa 16. februára 2016

Informačná a mediálna gramotnosť

Aktuálne informácie o informačnej a mediálnej gramotnosti, štandardoch, citovaní, plagiátorstve...

Usmernenie pre evidenciu publikačnej činnosti

Usmernenie k evidencii publikačnej činnosti zo dňa 2.2.2016, upravený Všeobecný formulár SLDK k podkladom pre evidenciu publikačnej činnosti na TU vo Zvolene..