Monitorovanie citácií pracovníkov TU

Header

Monitorovanie a evidencia citácií pracovníkov Technickej univerzity

Jednou zo služieb, ktoré poskytuje Informačné centrum SLDK pracovníkom Technickej univerzity
vo Zvolene, je aj sledovanie a evidencia citovanosti vedeckých prác pracovníkov Technickej univerzity inými autormi v odborných publikáciách u nás i v zahraničí a vyhotovovanie výstupov na požiadanie.

Kontakt:
Ing. Patrícia Olekšáková
Tel. : 045/5206 656045/5206 656
E-mail: patricia.oleksakova@sldk.tuzvo.sk

 

Web of Knowledge

Na základe podpory MŠ SR bola získaná licencia na prístup do multidisciplinárnej databázy
Web of Knowledge z produkcie ISI® – Institute for Scientific Information v USA, ktorá obsahuje databázy Web of Science (WoS), Current Contents Connect (CCC) a Journal Citation Reports (JCR). Technická univerzita vo Zvolene je autorizovaným použíivateľom databáz WoS a CCC.


Web of Science umožňuje prístup do troch citačných databáz ISI:
Arts & Humanities Citation Index
Science Citation Index Expanded
Social Sciences Citation Index


Skoč na navigáciu

Online katalóg

Otváracie hodiny

Aktuality

Informačný deň k Európskemu dohovoru o krajine 2017

SAŽP, FEE TU a SLDK Vás pozývajú na Informačný deň k Európskemu dohovoru o krajine 2017, ktorý sa uskutoční dňa 23. marca 2017 o 9,30 hod...

Výstava fotografií Človek a huby

LF, FEE a SLDK pri TU vo Zvolene Vás srdečne pozývajú na výstavu Človek a huby, ktorá sa bude konať v priestoroch SLDK od 17.2. - 31.3.2017. Tešíme sa na Vašu účasť!

Pozor na predátorské publikovanie

SLDK na svojich stránkach zverejnila aktuálne informácie o praktikách predátorských vydavateľov...

Webináre spoločnosti Clarivate Analytics

Spoločnosť Clarivate Analytics Vám ponúka webináre k databázam Web of Science, Journal Citation Reports a Essential Science Indicators...

Jesenná súťaž Engineering Academic Challenge

Jesenná súťaž Engineering Academic Challenge začína 10. októbra 2016...