Medzinárodná medziknižničná výpožičná služba

Header

Medzinárodná medziknižničná výpožičná služba

Slovenská lesnícka a drevárska knižnica pri TU vo Zvolene sprostredkuje výpožičku knihy alebo kópiu článku prostredníctvom Medzinárodnej medziknižničnej výpožičnej služby zo zahraničných knižníc, ak o výpožičku požiada registrovaný používateľ v prípade, že sa daný dokument nenachádza vo fondoch knižníc SR. Sprostredkovateľskou knižnicou pre MMVS je Slovenská národná knižnica.

Predpokladom pre sprostredkovanie výpožičky knihy alebo kópie článku zo zahraničia je správne vyplnená žiadanka MMVS.

Spôsob podania žiadanky:

  • osobne - Knižničné centrum SLDK
  • poštou - Slovenská lesnícka a drevárska knižnica pri TU vo Zvolene, MVS, T. G. Masaryka 20,
    961 02 Zvolen
  • elektronickou poštou

Zásady MMVS
Zásady pre zasielanie objednávok elektronickou poštou
Cenník pre Medziknižničné výpožičné služby


Kontakt:
Mgr. Monika Lichnerová
tel.: 045/5206 666, kl.: 6666
e-mail: monika.lichnerova@tuzvo.sk

 


Skoč na navigáciu

Online katalóg

Otváracie hodiny

Aktuality

Pozor na predátorské publikovanie

SLDK na svojich stránkach zverejnila aktuálne informácie o praktikách predátorských vydavateľov...

Citačný manager Citace PRO

Citačný manažér Citace PRO - prístup pre TU vo Zvolene...

Journal Citation Reports

Prezentácia Journal and Highly Cited Data (Journal Citation Reports & Essential Science Indicators) a novinky na platforme Web of Science zo dňa 16. februára 2016

Informačná a mediálna gramotnosť

Aktuálne informácie o informačnej a mediálnej gramotnosti, štandardoch, citovaní, plagiátorstve...

Usmernenie pre evidenciu publikačnej činnosti

Usmernenie k evidencii publikačnej činnosti zo dňa 2.2.2016, upravený Všeobecný formulár SLDK k podkladom pre evidenciu publikačnej činnosti na TU vo Zvolene..