Medziknižničná výpožičná služba

Header

Medziknižničná výpožičná služba

Čitateľ SLDK

O sprostredkovanie Medziknižničnej výpožičnej služby môže požiadať registrovaný používateľ v prípade, ak Slovenská lesnícka a drevárska knižnica pri TU vo Zvolene nemá žiadanú publikáciu vo svojom fonde a nevlastní ju žiadna iná knižnica sídliaca vo Zvolene.

Výpožičky kníh z iných slovenských knižníc sa realizujú bezplatne. Kópie článkov sú spoplatnené podľa cenníkov dodávateľských knižníc.

Slovenská lesnícka a drevárska knižnica vybavuje žiadanky do 5 pracovných dní.

Predpokladom pre sprostredkovanie výpožičky knihy alebo kópie článku je správne vyplnená žiadanka.

Pred zadaním žiadanky si preverte, či sa požadovaný dokument nachádza vo fonde Slovenskej lesníckej a drevárskej knižnice: Online katalóg

Spôsob podania žiadanky:

  • osobne - Knižničné centrum SLDK
  • poštou - Slovenská lesnícka a drevárska knižnica pri TU vo Zvolene, MVS, T. G. Masaryka 20,
    961 02 Zvolen
  • elektronickou poštou

Zásady MVS
Zásady pre zasielanie objednávok elektronickou poštou
Cenník pre Medziknižničné výpožičné služby

V prípade, že sa dokument nenachádza v slovenských knižniciach, môže používateľ požiadať o Medzinárodnú medziknižničnú výpožičnú službu /MMVS/.

 

 

Slovenské knižnice

Slovenská lesnícka a drevárska knižnica pri TU vo Zvolene poskytuje medziknižničnú výpožičnú službu dokumentov alebo kópií článkov zo svojho knižničného fondu na požiadanie iných slovenských knižníc.

Podmienkou je registrácia žiadajúcej inštitúcie ako používateľa medziknižničných výpožičných služieb. Vyplnenú prihlášku s pečiatkou a podpisom pošlite poštou na adresu knižnice. 

Slovenská lesnícka a drevárska knižnica vybavuje žiadanky do 5 pracovných dní.

Predpokladom pre sprostredkovanie výpožičky knihy alebo kópie článku je správne vyplnená žiadanka.

Pred zadaním žiadanky si preverte, či sa požadovaný dokument nachádza vo fonde Slovenskej lesníckej a drevárskej knižnice: Online katalóg

Spôsob podania žiadanky:  

  • poštou - Slovenská lesnícka a drevárska knižnica pri TU vo Zvolene, MVS, T. G. Masaryka 20,
    961 02 Zvolen

 

Zásady MVS
Zásady pre zasielanie objednávok elektronickou poštou
Cenník pre Medziknižničné výpožičné služby

Kontakt:
Mgr. Monika Lichnerová
tel.: 045/5206 666, kl.: 6666
e-mail: monika.lichnerova@tuzvo.sk

 


Skoč na navigáciu

Online katalóg

Otváracie hodiny

Aktuality

Pozor na predátorské publikovanie

SLDK na svojich stránkach zverejnila aktuálne informácie o praktikách predátorských vydavateľov...

Citačný manager Citace PRO

Citačný manažér Citace PRO - prístup pre TU vo Zvolene...

Journal Citation Reports

Prezentácia Journal and Highly Cited Data (Journal Citation Reports & Essential Science Indicators) a novinky na platforme Web of Science zo dňa 16. februára 2016

Informačná a mediálna gramotnosť

Aktuálne informácie o informačnej a mediálnej gramotnosti, štandardoch, citovaní, plagiátorstve...

Usmernenie pre evidenciu publikačnej činnosti

Usmernenie k evidencii publikačnej činnosti zo dňa 2.2.2016, upravený Všeobecný formulár SLDK k podkladom pre evidenciu publikačnej činnosti na TU vo Zvolene..