Konzultačné služby

Header

 

Konzultačné služby

Konzultačné a poradenské služby pri vyhľadávaní informácií z elektronického Katalógu dokumentov SLDK, prípadne z klasických lístkových katalógov, poskytujú Požičovňa skrípt a Požičovňa odbornej literatúry a nasledovné študovne SLDK:

 • Študovne odbornej literatúry (Informačné centrum, 1. posch.) sprístupňujú:
  najnovšiu domácu a zahraničnú odbornú knižnú literatúru, zborníky, slovníky, encyklopédie, skriptá vydané Technickou univerzitou vo Zvolene,
  domáce a zahraničné odborné periodiká z oblasti špecializácie knižnice , normalizačnú literatúru, záverečné práce študentov TU,  vedecko-kvalifikačné práce pracovníkov TU, firemnú literatúru , separáty, anály, bulletiny, reporty, prístup ku klasickým lístkovým katalógom
 • Vedecko-informačné centrum (Informačné centrum, 1. posch.) poskytuje:
  prístup k on-line Katalógu článkov SLDK, informácie o citovanosti prác pracovníkov TU, prístup k databáze Publikačná činnosť pracovníkov TU, Prístup k interným bázam dát na CD, prístup k externým bázam dát, prístup k externým bázam dát prostredníctvom systému NAVIGA , jazykové kurzy , odborné materiály z oblasti lesníctva, drevárstva a ekológie na elektronických nosičoch
 • Študovňa internetu (Informačné centrum, 1. posch.) poskytuje:
  bezplatný prístup k Internetu, tlač, kopírovanie a skenovanie podľa platného Aktuálneho cenníka služieb SLDK 
 • Študovňa Informačného miesta o Rade Európy poskytuje a sprostredkúva:
  informačné materiály a dokumenty Rady Európy

  KONTAKTY:
  Mária Malinovská
  045 / 5206 646, maria.malinovska@tuzvo.sk
  Ľubica Klačanská 
  045 / 5206 649, lubica.klacanska@tuzvo.sk


Skoč na navigáciu

Online katalóg

Otváracie hodiny

Aktuality

Pozor na predátorské publikovanie

SLDK na svojich stránkach zverejnila aktuálne informácie o praktikách predátorských vydavateľov...

Citačný manager Citace PRO

Citačný manažér Citace PRO - prístup pre TU vo Zvolene...

Journal Citation Reports

Prezentácia Journal and Highly Cited Data (Journal Citation Reports & Essential Science Indicators) a novinky na platforme Web of Science zo dňa 16. februára 2016

Informačná a mediálna gramotnosť

Aktuálne informácie o informačnej a mediálnej gramotnosti, štandardoch, citovaní, plagiátorstve...

Usmernenie pre evidenciu publikačnej činnosti

Usmernenie k evidencii publikačnej činnosti zo dňa 2.2.2016, upravený Všeobecný formulár SLDK k podkladom pre evidenciu publikačnej činnosti na TU vo Zvolene..