Evidencia publikačnej činnosti TU

Header

Evidencia publikačnej činnosti pracovníkov TU

Evidencia publikačnej činnosti má na Technickej univerzite vo Zvolene pomerne dlhú tradíciu. Jej začiatky sa datujú do roku 1952. Najprv vychádzala sporadicky k okrúhlym jubileám školy, neskôr sa zaviedol pravidelný 5-ročný cyklus jej vydávania. S rozširovaním univerzity o nové fakulty a katedry a následne so zvyšovaním počtu pedagogických a vedeckých pracovníkov nastala nutnosť zvýšiť periodicitu vydávania bibliografie na jednoročný cyklus. Postupom času sa menil aj spôsob získavania údajov, ich spracovania a výstupov. Do tejto činnosti hlboko zasiahla automatizácia procesu spracovania záznamov a zavedenie štandardného knižnično-informačného systému Rapid Library. 

 

Spôsob získavania údajov pre evidenciu publikačnej činnosti

  • Z materiálov, dostupných v knižnici z edičného strediska TU - povinný výtlačok a z odborných časopisov, nachádzajúcich sa vo fonde SLDK
  • Z materiálov v knižnici nedostupných (poskytujú ich autori formou daru, prípadne prefoteného článku spolu s prefoteným titulným listom danej publikácie)

Viac informácií o evidencii publikačnej činnosti nájdete tu


Kontakt:
Mgr. Eva Fürhofferová (Gondová)
Tel. : 045/5206 653045/5206 653
E-mail: eva.gondova@tuzvo.sk


Skoč na navigáciu

Online katalóg

Otváracie hodiny

Aktuality

Pozor na predátorské publikovanie

SLDK na svojich stránkach zverejnila aktuálne informácie o praktikách predátorských vydavateľov...

Citačný manager Citace PRO

Citačný manažér Citace PRO - prístup pre TU vo Zvolene...

Journal Citation Reports

Prezentácia Journal and Highly Cited Data (Journal Citation Reports & Essential Science Indicators) a novinky na platforme Web of Science zo dňa 16. februára 2016

Informačná a mediálna gramotnosť

Aktuálne informácie o informačnej a mediálnej gramotnosti, štandardoch, citovaní, plagiátorstve...

Usmernenie pre evidenciu publikačnej činnosti

Usmernenie k evidencii publikačnej činnosti zo dňa 2.2.2016, upravený Všeobecný formulár SLDK k podkladom pre evidenciu publikačnej činnosti na TU vo Zvolene..