Technická univerzita vo Zvolene

Skoč na obsah
vyhľadávanie
Evidencia publikačnej činnosti TU

Header

Evidencia publikačnej činnosti pracovníkov TU

Evidencia publikačnej činnosti má na Technickej univerzite vo Zvolene pomerne dlhú tradíciu. Jej začiatky sa datujú do roku 1952. Najprv vychádzala sporadicky k okrúhlym jubileám školy, neskôr sa zaviedol pravidelný 5-ročný cyklus jej vydávania. S rozširovaním univerzity o nové fakulty a katedry a následne so zvyšovaním počtu pedagogických a vedeckých pracovníkov nastala nutnosť zvýšiť periodicitu vydávania bibliografie na jednoročný cyklus. Postupom času sa menil aj spôsob získavania údajov, ich spracovania a výstupov. Do tejto činnosti hlboko zasiahla automatizácia procesu spracovania záznamov a zavedenie štandardného knižnično-informačného systému Rapid Library. 

 

Spôsob získavania údajov pre evidenciu publikačnej činnosti

  • Z materiálov, dostupných v knižnici z edičného strediska TU - povinný výtlačok a z odborných časopisov, nachádzajúcich sa vo fonde SLDK
  • Z materiálov v knižnici nedostupných (poskytujú ich autori formou daru, prípadne prefoteného článku spolu s prefoteným titulným listom danej publikácie)

Viac informácií o evidencii publikačnej činnosti nájdete tu


Kontakt:
Mgr. Eva Fürhofferová (Gondová)
Tel. : 045/5206 653045/5206 653
E-mail: eva.gondova@tuzvo.sk


Skoč na navigáciu

Online katalóg

Otváracie hodiny

Aktuality

Výstava fotografií Človek a huby

LF, FEE a SLDK pri TU vo Zvolene Vás srdečne pozývajú na výstavu Človek a huby, ktorá sa bude konať v priestoroch SLDK od 17.2. - 31.3.2017. Tešíme sa na Vašu účasť!

Pozor na predátorské publikovanie

SLDK na svojich stránkach zverejnila aktuálne informácie o praktikách predátorských vydavateľov...

Webináre spoločnosti Clarivate Analytics

Spoločnosť Clarivate Analytics Vám ponúka webináre k databázam Web of Science, Journal Citation Reports a Essential Science Indicators...

Jesenná súťaž Engineering Academic Challenge

Jesenná súťaž Engineering Academic Challenge začína 10. októbra 2016...

Citačný manager Citace PRO

Citačný manažér Citace PRO - prístup pre TU vo Zvolene...