Karentované časopisy

Header

Karentované časopisy


  KARENTOVANÝ ČASOPIS - DEFINÍCIA

Karentovaný časopis je vedecký časopis registrovaný a spracovávaný službou Current Contents a vyhľadateľný v niektorej zo 7 tematických sérií Current Conternts Connect, ktoré sú dostupné v rámci portálu Web of Knowledge, spoločnosti Thomson Reuters (Smernica MŠ SR č. 13/2008-R).

Karentovaný časopis je teda zaužívané označenie pre vedecké časopisy, ktoré sú registrované a spracovávané službou Current Contents Connect. Current Contents od roku 1958 vydáva Institute for Scientific Information (ISI, USA). Vedecké časopisy spracovávané v Current Contents možno právom považovať za významné v danom odbore, pretože pred zaregistrovaním v Current Contents prechádzajú prísnym výberom odborníkov ISI a musia spĺňať stanovené kritériá.

 
 VYHĽADÁVANIE KARENTOVANÝCH ČASOPISOV

  Ak chcete zistiť, či je nejaký časopis karentovaný, kliknite na:


SLOVENSKÉ VEDECKÉ ČASOPIS V CCC, WoS, SCOPUS

Ak chcete zistiť informácie o slovenských vedeckých časopisoch, ich zaradení do databáz Current Contents Connect, Web of Science alebo SCOPUS, prípadne hľadáte informácie o možnostiach zaradenia časopisov do týchto databáz, kliknite na nižšie uvedenú linku:

 


Skoč na navigáciu

Online katalóg

Otváracie hodiny

Aktuality

Pozor na predátorské publikovanie

SLDK na svojich stránkach zverejnila aktuálne informácie o praktikách predátorských vydavateľov...

Citačný manager Citace PRO

Citačný manažér Citace PRO - prístup pre TU vo Zvolene...

Journal Citation Reports

Prezentácia Journal and Highly Cited Data (Journal Citation Reports & Essential Science Indicators) a novinky na platforme Web of Science zo dňa 16. februára 2016

Informačná a mediálna gramotnosť

Aktuálne informácie o informačnej a mediálnej gramotnosti, štandardoch, citovaní, plagiátorstve...

Usmernenie pre evidenciu publikačnej činnosti

Usmernenie k evidencii publikačnej činnosti zo dňa 2.2.2016, upravený Všeobecný formulár SLDK k podkladom pre evidenciu publikačnej činnosti na TU vo Zvolene..