Formulár a podklady

Header

Formulár a podklady pre evidenciu publikačnej činnosti


  FORMULÁR A PODKLADY

   Pre evidenciu publikačnej činnosti je potrebné:

 1. kritériá, ktoré musí publikácia spĺňať, aby mohla byť zaradená do príslušnej kategórie - Príloha č. 1 k VYHLÁŠKE č. 456/2012 Z. z.
 2. povinné údaje, ktoré musí publikácia obsahovať, aby mohla byť zaradená do príslušnej kategórie - POVINNÉ ÚDAJE CREPČ v jednotlivých kategóriách EPC vo vykazovacom období 2016

  Podrobnejšie informácie nájdete v
  Metodických pokynoch CREPČ pre vykazovacie obdobie 2016, vydaných dňa 8.4.2016, v zmysle Vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 456/2012.


PUBLIKÁCIA BUDE ZAEVIDOVANÁ DO DATABÁZY EPCA SLDK A NÁSLEDNE EXPORTOVANÁ DO DATABÁZY CREPČ AŽ PO VYPLNENÍ VŠETKÝCH POŽADOVANÝCH ÚDAJOV UVEDENÝCH VO VŠEOBECNOM FORMULÁRI SLDK K PODKLADOM PRE EVIDENCIU PUBLIKAČNEJ ĆINNOSTI

VYPLNENÝ FORMULÁR A VŠETKY PODKLADY JE POTREBNÉ DORUČIŤ NA ADRESY:

 • Lesnícka fakulta, Drevárska fakulta
  Mgr. Eva Fürhofferová (Gondová)
  SLDK, 1. poschodie, č. dv. 11, kl. 6653, e-mail: eva.gondova@tuzvo.sk
 • Fakulta ekológie a environmentalistiky, Ústav cudzích jazykov
  Mgr. Eva Macková
  SLDK, 1. poschodie, č. dv. 16, kl. 6657, e-mail: eva.mackova@tuzvo.sk
 • Fakulta environmentálnej a výrobnej techniky
  Mgr. Lucia Uhrinová
  SLDK, prízemie, č. dv. 2, kl. 6645, e-mail: lucia.uhrinova@tuzvo.sk

Skoč na navigáciu

Online katalóg

Otváracie hodiny

Aktuality

Pozor na predátorské publikovanie

SLDK na svojich stránkach zverejnila aktuálne informácie o praktikách predátorských vydavateľov...

Citačný manager Citace PRO

Citačný manažér Citace PRO - prístup pre TU vo Zvolene...

Journal Citation Reports

Prezentácia Journal and Highly Cited Data (Journal Citation Reports & Essential Science Indicators) a novinky na platforme Web of Science zo dňa 16. februára 2016

Informačná a mediálna gramotnosť

Aktuálne informácie o informačnej a mediálnej gramotnosti, štandardoch, citovaní, plagiátorstve...

Usmernenie pre evidenciu publikačnej činnosti

Usmernenie k evidencii publikačnej činnosti zo dňa 2.2.2016, upravený Všeobecný formulár SLDK k podkladom pre evidenciu publikačnej činnosti na TU vo Zvolene..