Formulár a podklady

Header

Formulár a podklady pre evidenciu publikačnej činnosti


  FORMULÁR A PODKLADY

   Pre evidenciu publikačnej činnosti je potrebné:

 1. kritériá, ktoré musí publikácia spĺňať, aby mohla byť zaradená do príslušnej kategórie - Príloha č. 1 k VYHLÁŠKE č. 456/2012 Z. z.
 2. povinné údaje, ktoré musí publikácia obsahovať, aby mohla byť zaradená do príslušnej kategórie - POVINNÉ ÚDAJE CREPČ v jednotlivých kategóriách EPC vo vykazovacom období 2016

  Podrobnejšie informácie nájdete v
  Metodických pokynoch CREPČ pre vykazovacie obdobie 2016, vydaných dňa 8.4.2016, v zmysle Vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 456/2012.


PUBLIKÁCIA BUDE ZAEVIDOVANÁ DO DATABÁZY EPCA SLDK A NÁSLEDNE EXPORTOVANÁ DO DATABÁZY CREPČ AŽ PO VYPLNENÍ VŠETKÝCH POŽADOVANÝCH ÚDAJOV UVEDENÝCH VO VŠEOBECNOM FORMULÁRI SLDK K PODKLADOM PRE EVIDENCIU PUBLIKAČNEJ ĆINNOSTI

VYPLNENÝ FORMULÁR A VŠETKY PODKLADY JE POTREBNÉ DORUČIŤ NA ADRESY:

 • Lesnícka fakulta, Drevárska fakulta
  Mgr. Eva Fürhofferová (Gondová)
  SLDK, 1. poschodie, č. dv. 11, kl. 6653, e-mail: eva.gondova@tuzvo.sk
 • Fakulta ekológie a environmentalistiky, Ústav cudzích jazykov
  Mgr. Eva Macková
  SLDK, 1. poschodie, č. dv. 16, kl. 6657, e-mail: eva.mackova@tuzvo.sk
 • Fakulta environmentálnej a výrobnej techniky
  Mgr. Lucia Uhrinová
  SLDK, prízemie, č. dv. 2, kl. 6645, e-mail: lucia.uhrinova@tuzvo.sk

Skoč na navigáciu

Online katalóg

Otváracie hodiny

Aktuality

Informačný deň k Európskemu dohovoru o krajine 2017

SAŽP, FEE TU a SLDK Vás pozývajú na Informačný deň k Európskemu dohovoru o krajine 2017, ktorý sa uskutoční dňa 23. marca 2017 o 9,30 hod...

Výstava fotografií Človek a huby

LF, FEE a SLDK pri TU vo Zvolene Vás srdečne pozývajú na výstavu Človek a huby, ktorá sa bude konať v priestoroch SLDK od 17.2. - 31.3.2017. Tešíme sa na Vašu účasť!

Pozor na predátorské publikovanie

SLDK na svojich stránkach zverejnila aktuálne informácie o praktikách predátorských vydavateľov...

Webináre spoločnosti Clarivate Analytics

Spoločnosť Clarivate Analytics Vám ponúka webináre k databázam Web of Science, Journal Citation Reports a Essential Science Indicators...

Jesenná súťaž Engineering Academic Challenge

Jesenná súťaž Engineering Academic Challenge začína 10. októbra 2016...