Evidencia ohlasov

Header

Evidencia ohlasov

Na základe Vyhlášky č. 456/2012 Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky o centrálnom registri evidencie publikačnej činnosti a centrálnom registri evidencie umeleckej činnosti sa ohlasy zaraďujú do nasledovných kategórií:

SLDK monitoruje a vyhľadáva ohlasy (citácie) na publikácie pedagogických a vedecko-výskumných pracovníkov TU vo Zvolene z materiálov (časopisov, zborníkov, monografií..) dostupných v knižnici.

V rokoch 2013-2014 prebehlo komplexné vyhľadávanie ohlasov na publikácie pracovníkov TU v databázach Web of Science a SCOPUS a ich následná registrácia do systému SLDK.


EVIDENCIA OHLASOV V SLDK

Pokiaľ má autor znalosť o citácii jeho publikácie v ďalších zdrojoch, nenachádzajúcich sa v SLDK, resp. citáciách nezaevidovaných v databáze citačného indexu SLDK, prosíme o zaslanie bibliografických údajov, ktoré ohlas jednoznačne identifikujú na adresu:

Ing. Patrícia Olekšáková
SLDK, 1. poschodie, č. dv. 11, kl. 6656, e-mail. patricia.oleksakova@tuzvo.sk


 OHLASY V DATABÁZACH WEB OF SCIENCE A SCOPUS

Pokiaľ má autor znalosť o citácii jeho publikácie v databázach Web of Science alebo SCOPUS, ktorá nie je zaevidovaná v databáze citačného indexu SLDK, prosíme o zaslanie príslušnej strany z databázy, kde sa nachádzajú údaje o citovanom a citujúcom článku na adresu:

PhDr. Janka Morongová
SLDK, 1. poschodie, č. dv. 16, kl. 6657, e-mail: janka.morongova@tuzvo.sk


VÝSTUPY Z DATABÁZY PUBLIKAČNEJ ČINNOSTI A OHLASOV

 

 

 


Skoč na navigáciu

Online katalóg

Otváracie hodiny

Aktuality

Informačný deň k Európskemu dohovoru o krajine 2017

SAŽP, FEE TU a SLDK Vás pozývajú na Informačný deň k Európskemu dohovoru o krajine 2017, ktorý sa uskutoční dňa 23. marca 2017 o 9,30 hod...

Výstava fotografií Človek a huby

LF, FEE a SLDK pri TU vo Zvolene Vás srdečne pozývajú na výstavu Človek a huby, ktorá sa bude konať v priestoroch SLDK od 17.2. - 31.3.2017. Tešíme sa na Vašu účasť!

Pozor na predátorské publikovanie

SLDK na svojich stránkach zverejnila aktuálne informácie o praktikách predátorských vydavateľov...

Webináre spoločnosti Clarivate Analytics

Spoločnosť Clarivate Analytics Vám ponúka webináre k databázam Web of Science, Journal Citation Reports a Essential Science Indicators...

Jesenná súťaž Engineering Academic Challenge

Jesenná súťaž Engineering Academic Challenge začína 10. októbra 2016...