Evidencia ohlasov

Header

Evidencia ohlasov

Na základe Vyhlášky č. 456/2012 Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky o centrálnom registri evidencie publikačnej činnosti a centrálnom registri evidencie umeleckej činnosti sa ohlasy zaraďujú do nasledovných kategórií:

SLDK monitoruje a vyhľadáva ohlasy (citácie) na publikácie pedagogických a vedecko-výskumných pracovníkov TU vo Zvolene z materiálov (časopisov, zborníkov, monografií..) dostupných v knižnici.

V rokoch 2013-2014 prebehlo komplexné vyhľadávanie ohlasov na publikácie pracovníkov TU v databázach Web of Science a SCOPUS a ich následná registrácia do systému SLDK.


EVIDENCIA OHLASOV V SLDK

Pokiaľ má autor znalosť o citácii jeho publikácie v ďalších zdrojoch, nenachádzajúcich sa v SLDK, resp. citáciách nezaevidovaných v databáze citačného indexu SLDK, prosíme o zaslanie bibliografických údajov, ktoré ohlas jednoznačne identifikujú na adresu:

Ing. Patrícia Olekšáková
SLDK, 1. poschodie, č. dv. 11, kl. 6656, e-mail. patricia.oleksakova@tuzvo.sk


 OHLASY V DATABÁZACH WEB OF SCIENCE A SCOPUS

Pokiaľ má autor znalosť o citácii jeho publikácie v databázach Web of Science alebo SCOPUS, ktorá nie je zaevidovaná v databáze citačného indexu SLDK, prosíme o zaslanie príslušnej strany z databázy, kde sa nachádzajú údaje o citovanom a citujúcom článku na adresu:

PhDr. Janka Morongová
SLDK, 1. poschodie, č. dv. 16, kl. 6657, e-mail: janka.morongova@tuzvo.sk


VÝSTUPY Z DATABÁZY PUBLIKAČNEJ ČINNOSTI A OHLASOV

 

 

 


Skoč na navigáciu

Online katalóg

Otváracie hodiny

Aktuality

Pozor na predátorské publikovanie

SLDK na svojich stránkach zverejnila aktuálne informácie o praktikách predátorských vydavateľov...

Citačný manager Citace PRO

Citačný manažér Citace PRO - prístup pre TU vo Zvolene...

Journal Citation Reports

Prezentácia Journal and Highly Cited Data (Journal Citation Reports & Essential Science Indicators) a novinky na platforme Web of Science zo dňa 16. februára 2016

Informačná a mediálna gramotnosť

Aktuálne informácie o informačnej a mediálnej gramotnosti, štandardoch, citovaní, plagiátorstve...

Usmernenie pre evidenciu publikačnej činnosti

Usmernenie k evidencii publikačnej činnosti zo dňa 2.2.2016, upravený Všeobecný formulár SLDK k podkladom pre evidenciu publikačnej činnosti na TU vo Zvolene..