Výstupy publikačnej činnosti podľa fakúlt

Header

Výstupy publikačnej činnosti podľa fakúlt

PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ PRACOVNÍKOV TU PODĽA JEDNOTLIVÝCH FAKÚLT
(obsahuje registre a štatistiky)

Drevárska fakulta: 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011
Lesnícka fakulta: 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011
Fakulta ekológie a environmentalistiky: 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011
Fakulta environmentálnej a výrobnej techniky: 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011

Technická univerzita vo Zvolene (celková bibliografia publikačnej činnosti): 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011

 

PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ PRACOVNÍKOV TU ZA ROKY 2004 - 2010
(pre MŠVVaŠ SR)

Drevárska fakulta: 2004, 2005, 2006, 2007, 2008

Lesnícka fakulta:
2004, 2005, 2006, 2007, 2008

Fakulta ekológie a environmentalistiky: 2004, 2005, 2006, 2007, 2008

Fakulta environmentálnej a výrobnej techniky:
2004, 2005, 2006, 2007, 2008

Publikačná činnosť podľa jednotlivých fakúlt:
2009

Technická univerzita celkom:
2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010

 

UMELECKÁ ČINNOSŤ PRACOVNÍKOV TU OD ROKU 2008
(pre MŠVVaŠ SR)

  Technická univerzita celkom: 2008, 2009, 2010, 2011

 

 

 

 

 


Skoč na navigáciu

Online katalóg

Otváracie hodiny

Aktuality

Pozor na predátorské publikovanie

SLDK na svojich stránkach zverejnila aktuálne informácie o praktikách predátorských vydavateľov...

Citačný manager Citace PRO

Citačný manažér Citace PRO - prístup pre TU vo Zvolene...

Journal Citation Reports

Prezentácia Journal and Highly Cited Data (Journal Citation Reports & Essential Science Indicators) a novinky na platforme Web of Science zo dňa 16. februára 2016

Informačná a mediálna gramotnosť

Aktuálne informácie o informačnej a mediálnej gramotnosti, štandardoch, citovaní, plagiátorstve...

Usmernenie pre evidenciu publikačnej činnosti

Usmernenie k evidencii publikačnej činnosti zo dňa 2.2.2016, upravený Všeobecný formulár SLDK k podkladom pre evidenciu publikačnej činnosti na TU vo Zvolene..