Publikačná činnosť TU

Header

Publikačná činnosť

EVIDENCIA PUBLIKAČNEJ ČINNOSTI

Zákon 126/2015 o knižniciach ukladá akademickým knižniciam na vysokých školách povinnosť registrovať publikačnú činnosť pedagógov, výskumných pracovníkov a doktorandov vysokej školy.

Vyhláška 456/2012 Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky o centrálnom registri evidencie publikačnej činnosti a centrálnom registri evidencie umeleckej činnosti
, platná od 1. januára 2013, zabezpečuje jednotný postup pri registrovaní a vykazovaní publikačnej činnosti, vymedzuje predmet bibliografickej registrácie, definuje základné pravidlá a kategórie publikácií a umeleckej činnosti a ohlasov.

 • Centrálny register evidencie publikačnej činnosti predstavuje bibliografickú databázu publikačnej činnosti vysokých škôl v SR, ktorej cieľom je komplexná evidencia publikácií v zmysle platnej legislatívy o bibliografickej registrácii a kategorizácii publikačnej činnosti a ohlasov.
 • Centrálny register evidencie umeleckej činnosti predstavuje bibliografickú databázu evidencie umeleckej činnosti vysokých škôl v SR, ktorej cieľom je komplexná evidencia umeleckých výstupov v platnej legislatívy o bibliografickej registrácii a kategorizácii umeleckej činnosti a ohlasov.

Centrálny register evidencie publikačnej činnosti (CREPČ) vznikol v roku 2007, Centrálny register evidencie umeleckej činnosti (CREUČ) v roku 2008. Správcom obidvoch databáz je z poverenia MŠVVaŠ SR Centrum vedecko-technických informácií SR.

GARANT PUBLIKAČNEJ ČINNOSTI V SLDK

   Mgr. Eva Fürhofferová (Gondová)
  SLDK, 1. poschodie, č. dv. 11, kl. 6653, e-mail: eva.gondova@tuzvo.sk

SPRACOVATELIA PUBLIKAČNEJ ČINNOSTI

 • Lesnícka Fakulta, Drevárska fakulta
  Mgr: Eva Fürhofferová (Gondová)
  SLDK, 1. poschodie, č. dv. 11, kl. 6653, e-mail: eva.gondova@tuzvo.sk
 • Fakulta ekológie a environmentalistiky
  Mgr. Eva Macková
  SLDK, 1. poschodie, č. dv. 16, kl. 6657, e-mail: eva.mackova@tuzvo.sk
 • Fakulta environmentálnej a výrobnej techniky
  Mgr. Lucia Uhrinová
  SLDK, prízemie, č. dv. 2, kl. 6645, e-mail: lucia.uhrinova@tuzvo.sk

Skoč na navigáciu

Online katalóg

Otváracie hodiny

Aktuality

Pozor na predátorské publikovanie

SLDK na svojich stránkach zverejnila aktuálne informácie o praktikách predátorských vydavateľov...

Citačný manager Citace PRO

Citačný manažér Citace PRO - prístup pre TU vo Zvolene...

Journal Citation Reports

Prezentácia Journal and Highly Cited Data (Journal Citation Reports & Essential Science Indicators) a novinky na platforme Web of Science zo dňa 16. februára 2016

Informačná a mediálna gramotnosť

Aktuálne informácie o informačnej a mediálnej gramotnosti, štandardoch, citovaní, plagiátorstve...

Usmernenie pre evidenciu publikačnej činnosti

Usmernenie k evidencii publikačnej činnosti zo dňa 2.2.2016, upravený Všeobecný formulár SLDK k podkladom pre evidenciu publikačnej činnosti na TU vo Zvolene..