Legislatíva

Header

Legislatíva k evidencii publikačnej činnosti, umeleckej činnosti a ohlasov

VYHLÁŠKA MŠVVaŠ SR č. 456/2012

Zber, kategorizácia, evidencia a archivácia publikačných aktivít vedeckých a pedagogických pracovníkov na Technickej univerzite vo Zvolene sa uskutočňuje v zmysle Vyhlášky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR č. 456/2012, ktorá nadobudla účinnosť 1. januára 2013
a internej Organizačnej smernice Technickej univerzity vo Zvolene č. 7/2013,
platnej od 1. septembra 2013.

Vyhláška č. 456/2012 Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky o centrálnom registri evidencie publikačnej činnosti a centrálnom registri evidencie umeleckej činnosti
- Oznámenie o redakčnej chybe

METODICKÉ POKYNY Centrálneho registra evidencie publikačnej činnosti

Na základe Vyhlášky č. 456/2012 Z.z. MŠVVaŠ SR o Centrálnom registri evidencie publikačnej činnosti, umeleckej činnosti a ohlasov, vydáva Centrum vedecko-technických informácií SR v Bratislave Metodické pokyny Centrálneho registra evidencie publikačnej činnosti, aktuálne pre dané vykazovacie obdobie.

Príloha č. 1 k Metodickým pokynom CREPČ pre vykazovacie obdobie 2017 - POVINNÉ ÚDAJE, ktoré musia obsahovať tlačené podklady odovzdané za účelom spracovania do databázy publikačnej činnosti (v prípade nekompletnosti podkladov ich univerzitná knižnica vráti autorovi na doplnenie).

INTERNÉ SMERNICE Technickej univerzity vo Zvolene

  • Základné informácie z aktuálnych Metodických pokynov CREPČ pre vykazovacie obdobie 2013, k evidencii, kategorizácii a vykazovaniu publikačnej činnosti, umeleckej činnosti a ohlasov na Technickej univerzite vo Zvolene

 

 

PREDCHÁDZAJÚCA LEGISLATÍVA

Ministerstvo školstva Slovenskej republiky vydalo dňa 16. októbra 2008 Smernicu č. 13/2008-R o bibliografickej registrácii a kategorizácii publikačnej činnosti, umeleckej činnosti a ohlasov, ktorou sa zrušila Smernica č. 8/2007-R z 31. mája 2007.

 

 


Skoč na navigáciu

Online katalóg

Otváracie hodiny

Aktuality

Pozor na predátorské publikovanie

SLDK na svojich stránkach zverejnila aktuálne informácie o praktikách predátorských vydavateľov...

Citačný manager Citace PRO

Citačný manažér Citace PRO - prístup pre TU vo Zvolene...

Journal Citation Reports

Prezentácia Journal and Highly Cited Data (Journal Citation Reports & Essential Science Indicators) a novinky na platforme Web of Science zo dňa 16. februára 2016

Informačná a mediálna gramotnosť

Aktuálne informácie o informačnej a mediálnej gramotnosti, štandardoch, citovaní, plagiátorstve...

Usmernenie pre evidenciu publikačnej činnosti

Usmernenie k evidencii publikačnej činnosti zo dňa 2.2.2016, upravený Všeobecný formulár SLDK k podkladom pre evidenciu publikačnej činnosti na TU vo Zvolene..