Header

Predátorské publikovanie

POZOR NA PREDÁTORSKÉ PUBLIKOVANIE!

Vo svete vedeckého publikovania sa v poslednej dobe čoraz častejšie stretávame i s tzv. predátorskými časopismi a vydavateľmi.

Predátorský časopis možno charakterizovať ako časopis, ktorý:

  • zneužíva myšlienku otvoreného prístupu vo svoj prospech
  • vzniká primárne s cieľom vyberať autorské publikačné poplatky a generovať zisk
  • nevzniká za účelom podpory a rozvíjania vedeckej komunikácie

Predátorské časopisy vznikajú za účelom vlastného finančného zisku na úkor kvality. Priekopníkom v odhaľovaní podvodných vedeckých časopisov je Jeffrey Beall, knihovník z University of Colorado, ktorý pred niekoľkými rokmi začal systematicky mapovať časopisy podozrivé z "predátorstva". Na svojom blogu sprístupňuje dva pravidelne aktualizované zoznamy: a) zoznam samostatných časopisov, tj. "list of standalone journals" obsahujúci jednotlivé predátorské časopisy a b) zoznam vydavateľstiev, tj. "list of publishers", ktorý poukazuje na pochybné vydavateľstvá (zoznamy nie sú aktívne od januára 2017!!).. O zaradení do zoznamu rozhoduje na základe kritérií, ktoré okrem iného zohľadňujú edičné postupy a dodržiavanie etických noriem.

Fenomén predátorského publikovania vznikol rozmachom zlatej cesty otvoreného publikovania. Predátorom ide hlavne o príjmy z poplatkov od autorov. Podvodné praktiky takýchto vydavateľov poškodzujú celú myšlienku Open Access, ako nového modelu vedeckej komunikácie, ktorého cieľom je bezbariérový, tj. voľný a bezplatný prístup k vedeckým informáciám pre kohokoľvek, kto prejaví záujem. 

 

NOVÁ STRÁNKA VENOVANÁ PROBLEMATIKE PREDÁTORSKÝCH ČASOPISOV

STOP PREDATORY JOURNALS


 


Skoč na navigáciu

Online katalóg

Otváracie hodiny

Aktuality

Pozor na predátorské publikovanie

SLDK na svojich stránkach zverejnila aktuálne informácie o praktikách predátorských vydavateľov...

Citačný manager Citace PRO

Citačný manažér Citace PRO - prístup pre TU vo Zvolene...

Journal Citation Reports

Prezentácia Journal and Highly Cited Data (Journal Citation Reports & Essential Science Indicators) a novinky na platforme Web of Science zo dňa 16. februára 2016

Informačná a mediálna gramotnosť

Aktuálne informácie o informačnej a mediálnej gramotnosti, štandardoch, citovaní, plagiátorstve...

Usmernenie pre evidenciu publikačnej činnosti

Usmernenie k evidencii publikačnej činnosti zo dňa 2.2.2016, upravený Všeobecný formulár SLDK k podkladom pre evidenciu publikačnej činnosti na TU vo Zvolene..