Header

Predátorské publikovanie

POZOR NA PREDÁTORSKÉ PUBLIKOVANIE!

Vo svete vedeckého publikovania sa v poslednej dobe čoraz častejšie stretávame i s tzv. predátorskými časopismi a vydavateľmi.

Predátorský časopis možno charakterizovať ako časopis, ktorý:

  • zneužíva myšlienku otvoreného prístupu vo svoj prospech
  • vzniká primárne s cieľom vyberať autorské publikačné poplatky a generovať zisk
  • nevzniká za účelom podpory a rozvíjania vedeckej komunikácie

Predátorské časopisy vznikajú za účelom vlastného finančného zisku na úkor kvality. Priekopníkom v odhaľovaní podvodných vedeckých časopisov je Jeffrey Beall, knihovník z University of Colorado, ktorý pred niekoľkými rokmi začal systematicky mapovať časopisy podozrivé z "predátorstva". Na svojom blogu sprístupňuje dva pravidelne aktualizované zoznamy: a) zoznam samostatných časopisov, tj. "list of standalone journals" obsahujúci jednotlivé predátorské časopisy a b) zoznam vydavateľstiev, tj. "list of publishers", ktorý poukazuje na pochybné vydavateľstvá. O zaradení do zoznamu rozhoduje na základe kritérií, ktoré okrem iného zohľadňujú edičné postupy a dodržiavanie etických noriem.

Fenomén predátorského publikovania vznikol rozmachom zlatej cesty otvoreného publikovania. Predátorom ide hlavne o príjmy z poplatkov od autorov. Podvodné praktiky takýchto vydavateľov poškodzujú celú myšlienku Open Access, ako nového modelu vedeckej komunikácie, ktorého cieľom je bezbariérový, tj. voľný a bezplatný prístup k vedeckým informáciám pre kohokoľvek, kto prejaví záujem. 

 


Skoč na navigáciu

Online katalóg

Otváracie hodiny

Aktuality

Informačný deň k Európskemu dohovoru o krajine 2017

SAŽP, FEE TU a SLDK Vás pozývajú na Informačný deň k Európskemu dohovoru o krajine 2017, ktorý sa uskutoční dňa 23. marca 2017 o 9,30 hod...

Výstava fotografií Človek a huby

LF, FEE a SLDK pri TU vo Zvolene Vás srdečne pozývajú na výstavu Človek a huby, ktorá sa bude konať v priestoroch SLDK od 17.2. - 31.3.2017. Tešíme sa na Vašu účasť!

Pozor na predátorské publikovanie

SLDK na svojich stránkach zverejnila aktuálne informácie o praktikách predátorských vydavateľov...

Webináre spoločnosti Clarivate Analytics

Spoločnosť Clarivate Analytics Vám ponúka webináre k databázam Web of Science, Journal Citation Reports a Essential Science Indicators...

Jesenná súťaž Engineering Academic Challenge

Jesenná súťaž Engineering Academic Challenge začína 10. októbra 2016...