Výstupy publikačnej činnosti

Header

Výstupy publikačnej činnosti

Pedagogickí a vedecko-výskumní pracovníci TU vo Zvolene môžu získať prehľad o svojej publikačnej činnosti viacerými spôsobmi: 

 • Požiadaním o výstup publikačnej činnosti telefonicky, alebo e-mailom:

  Všetky fakulty:
  Ing. Eva Strapcová, kl. 6652, e-mail: eva.strapcova@tuzvo.sk

  Lesnícka fakulta, Drevárska fakulta:
  Mgr. Eva Fürhofferová (Gondová), kl. 6653, e-mail: eva.gondova@tuzvo.sk

  Fakulta ekológie a environmentalistiky:
  Mgr. Eva Macková, kl. 6657, e-mail: eva.mackova@tuzvo.sk

  Fakulta environmentálnej a výrobnej techniky:
  Mgr. Lucia Uhrinová, kl. 6645, e-mail: lucia.uhrinova@tuzvo.sk


Pozn. Knižnično-informačný systém Advanced Rapid Library, ktorým SLDK spracováva knižničný fond, vo svojej poslednej verzii rozšíril možnosti výstupov bibliografie publikačnej činnosti o niekoľko kritérií – napr. podľa účasti na konferenciách, roku vykazovania, rozsahu vydania, kategórie publikovaného materiálu atď. Jednotlivé kritériá sa môžu navzájom kombinovať. Systém dáva možnosť uvádzať percentuálny podiel jednotlivých autorov v prípade, ak ide o spoluprácu viacerých autorov.


Skoč na navigáciu

Online katalóg

Otváracie hodiny

Aktuality

Pozor na predátorské publikovanie

SLDK na svojich stránkach zverejnila aktuálne informácie o praktikách predátorských vydavateľov...

Citačný manager Citace PRO

Citačný manažér Citace PRO - prístup pre TU vo Zvolene...

Journal Citation Reports

Prezentácia Journal and Highly Cited Data (Journal Citation Reports & Essential Science Indicators) a novinky na platforme Web of Science zo dňa 16. februára 2016

Informačná a mediálna gramotnosť

Aktuálne informácie o informačnej a mediálnej gramotnosti, štandardoch, citovaní, plagiátorstve...

Usmernenie pre evidenciu publikačnej činnosti

Usmernenie k evidencii publikačnej činnosti zo dňa 2.2.2016, upravený Všeobecný formulár SLDK k podkladom pre evidenciu publikačnej činnosti na TU vo Zvolene..