Kategórie publikačnej činnosti

Header

Kategórie publikačnej činnosti


 KATEGÓRIE PUBLIKAČNEJ ČINNOSTI, UMELECKEJ ČINNOSTI A OHLASOV

Vyhláška č. 456/2012 Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky o centrálnom registri evidencie publikačnej činnosti a centrálnom registri evidencie umeleckej činnosti vymedzuje vo svojich prílohách pre zaraďovanie publikačnej činnosti, umeleckej činnosti a ohlasov nasledovné kategórie:

Metodické pokyny CREPČ pre vykazovacie obdobie 2016, vydané dňa 8.4.2016, vymedzujú pre jednotlivé kategórie EPC povinné údaje, ktoré musia publikácie obsahovať, aby mohli byť zaradené do danej kategórie:

POVINNÉ ÚDAJE CREPČ v jednotlivých kategóriách EPC vo vykazovacom období 2016
     (v zmysle Vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 456/2012)


SKUPINY PUBLIKÁCIÍ PRE POTREBY ROZPISU DOTÁCIÍ

Pri definícii skupín publikácií pre potreby rozpisu dotácií sa využíva klasifikácia publikačnej činnosti zavedená smernicou č. 13/2008-R zo 16. októbra 2008 o bibliografickej registrácii a kategorizácii publikačnej činnosti a ohlasov. Pre uvedené potreby sa publikácie rozčleňujú podľa ich kategórií zavedených smernicou do skupín A1, A2, B a C.

 


Skoč na navigáciu

Online katalóg

Otváracie hodiny

Aktuality

Pozor na predátorské publikovanie

SLDK na svojich stránkach zverejnila aktuálne informácie o praktikách predátorských vydavateľov...

Citačný manager Citace PRO

Citačný manažér Citace PRO - prístup pre TU vo Zvolene...

Journal Citation Reports

Prezentácia Journal and Highly Cited Data (Journal Citation Reports & Essential Science Indicators) a novinky na platforme Web of Science zo dňa 16. februára 2016

Informačná a mediálna gramotnosť

Aktuálne informácie o informačnej a mediálnej gramotnosti, štandardoch, citovaní, plagiátorstve...

Usmernenie pre evidenciu publikačnej činnosti

Usmernenie k evidencii publikačnej činnosti zo dňa 2.2.2016, upravený Všeobecný formulár SLDK k podkladom pre evidenciu publikačnej činnosti na TU vo Zvolene..