Kategórie publikačnej činnosti

Header

Kategórie publikačnej činnosti


 KATEGÓRIE PUBLIKAČNEJ ČINNOSTI, UMELECKEJ ČINNOSTI A OHLASOV

Vyhláška č. 456/2012 Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky o centrálnom registri evidencie publikačnej činnosti a centrálnom registri evidencie umeleckej činnosti vymedzuje vo svojich prílohách pre zaraďovanie publikačnej činnosti, umeleckej činnosti a ohlasov nasledovné kategórie:

Metodické pokyny CREPČ pre vykazovacie obdobie 2016, vydané dňa 8.4.2016, vymedzujú pre jednotlivé kategórie EPC povinné údaje, ktoré musia publikácie obsahovať, aby mohli byť zaradené do danej kategórie:

POVINNÉ ÚDAJE CREPČ v jednotlivých kategóriách EPC vo vykazovacom období 2016
     (v zmysle Vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 456/2012)


SKUPINY PUBLIKÁCIÍ PRE POTREBY ROZPISU DOTÁCIÍ

Pri definícii skupín publikácií pre potreby rozpisu dotácií sa využíva klasifikácia publikačnej činnosti zavedená smernicou č. 13/2008-R zo 16. októbra 2008 o bibliografickej registrácii a kategorizácii publikačnej činnosti a ohlasov. Pre uvedené potreby sa publikácie rozčleňujú podľa ich kategórií zavedených smernicou do skupín A1, A2, B a C.

 


Skoč na navigáciu

Online katalóg

Otváracie hodiny

Aktuality

Informačný deň k Európskemu dohovoru o krajine 2017

SAŽP, FEE TU a SLDK Vás pozývajú na Informačný deň k Európskemu dohovoru o krajine 2017, ktorý sa uskutoční dňa 23. marca 2017 o 9,30 hod...

Výstava fotografií Človek a huby

LF, FEE a SLDK pri TU vo Zvolene Vás srdečne pozývajú na výstavu Človek a huby, ktorá sa bude konať v priestoroch SLDK od 17.2. - 31.3.2017. Tešíme sa na Vašu účasť!

Pozor na predátorské publikovanie

SLDK na svojich stránkach zverejnila aktuálne informácie o praktikách predátorských vydavateľov...

Webináre spoločnosti Clarivate Analytics

Spoločnosť Clarivate Analytics Vám ponúka webináre k databázam Web of Science, Journal Citation Reports a Essential Science Indicators...

Jesenná súťaž Engineering Academic Challenge

Jesenná súťaž Engineering Academic Challenge začína 10. októbra 2016...