Študovne

Header

Študovne

Všetky študovne sa nachádzajú na 1. poschodí budovy knižnice v Informačnom centre!

KONTAKTY:
Mária Malinovská
045 / 5206 646, maria.malinovska@tuzvo.sk
Ľubica Klačanská 
045 / 5206 649, lubica.klacanska@tuzvo.sk

Študovne odbornej literatúry sprístupňujú: 

 • Najnovšiu domácu a zahraničnú odbornú knižnú literatúru
 • Zborníky TU
 • Slovníky
 • Encyklopédie
 • Skriptá vydané na TU
 • Zahraničné odborné periodiká z oblasti špecializácie knižnice
 • Domáce odborné periodiká z oblasti špecializácie knižnice
 • Normalizačnú literatúru
 • Záverečné práce študentov TU
 • Vedecko-kvalifikačné práce autorov z TU
 • Firemnú literatúru
 • Separáty
 • Anály, bulletiny, reporty
 • Prístup ku klasickým lístkovým katalógom periodík 
Informačno-vedecké centrum poskytuje: 
 • Rešerše z databáz budovaných v SLDK
 • Rešerše z externých elektronických informačných zdrojov
 • Rešerše prostredníctvom systému NAVIGA
 • Monitorovanie citovanosti prác pracovníkov TU + výstupy
 • Prístup k databáze Publikačná činnosť pracovníkov TU
 • Prístup k interným bázam dát na CD
 • Špeciálny softvér - grafické programy
 • Pracovnú stanicu pre slabozrakých
 • Audiovizuálnu techniku na prednášky a semináre
 • Jazykové kurzy
 • Odborné materiály z oblasti lesníctva, drevárstva a ekológie - MG-kazety, videokazety, CD, DVD
Študovňa internetu poskytuje:
Študovňa Informačného miesta o Rade Európy poskytuje:

Skoč na navigáciu

Online katalóg

Otváracie hodiny

Aktuality

Pozor na predátorské publikovanie

SLDK na svojich stránkach zverejnila aktuálne informácie o praktikách predátorských vydavateľov...

Citačný manager Citace PRO

Citačný manažér Citace PRO - prístup pre TU vo Zvolene...

Journal Citation Reports

Prezentácia Journal and Highly Cited Data (Journal Citation Reports & Essential Science Indicators) a novinky na platforme Web of Science zo dňa 16. februára 2016

Informačná a mediálna gramotnosť

Aktuálne informácie o informačnej a mediálnej gramotnosti, štandardoch, citovaní, plagiátorstve...

Usmernenie pre evidenciu publikačnej činnosti

Usmernenie k evidencii publikačnej činnosti zo dňa 2.2.2016, upravený Všeobecný formulár SLDK k podkladom pre evidenciu publikačnej činnosti na TU vo Zvolene..