Študovne

Header

Študovne

Všetky študovne sa nachádzajú na 1. poschodí budovy knižnice v Informačnom centre!

Študovne odbornej literatúry sprístupňujú: 

 • Najnovšiu domácu a zahraničnú odbornú knižnú literatúru
 • Zborníky TU
 • Slovníky
 • Encyklopédie
 • Skriptá vydané na TU
 • Zahraničné odborné periodiká z oblasti špecializácie knižnice
 • Domáce odborné periodiká z oblasti špecializácie knižnice
 • Normalizačnú literatúru
 • Záverečné práce študentov TU
 • Vedecko-kvalifikačné práce autorov z TU
 • Firemnú literatúru
 • Separáty
 • Anály, bulletiny, reporty
 • Prístup ku klasickým lístkovým katalógom periodík 
Informačno-vedecké centrum poskytuje: 
 • Rešerše z databáz budovaných v SLDK
 • Rešerše z externých elektronických informačných zdrojov
 • Rešerše prostredníctvom systému NAVIGA
 • Monitorovanie citovanosti prác pracovníkov TU + výstupy
 • Prístup k databáze Publikačná činnosť pracovníkov TU
 • Prístup k interným bázam dát na CD
 • Špeciálny softvér - grafické programy
 • Pracovnú stanicu pre slabozrakých
 • Audiovizuálnu techniku na prednášky a semináre
 • Jazykové kurzy
 • Odborné materiály z oblasti lesníctva, drevárstva a ekológie - MG-kazety, videokazety, CD, DVD
Študovňa internetu poskytuje:
Študovňa Informačného miesta o Rade Európy poskytuje:

Skoč na navigáciu

Online katalóg

Otváracie hodiny

Aktuality

Informačný deň k Európskemu dohovoru o krajine 2017

SAŽP, FEE TU a SLDK Vás pozývajú na Informačný deň k Európskemu dohovoru o krajine 2017, ktorý sa uskutoční dňa 23. marca 2017 o 9,30 hod...

Výstava fotografií Človek a huby

LF, FEE a SLDK pri TU vo Zvolene Vás srdečne pozývajú na výstavu Človek a huby, ktorá sa bude konať v priestoroch SLDK od 17.2. - 31.3.2017. Tešíme sa na Vašu účasť!

Pozor na predátorské publikovanie

SLDK na svojich stránkach zverejnila aktuálne informácie o praktikách predátorských vydavateľov...

Webináre spoločnosti Clarivate Analytics

Spoločnosť Clarivate Analytics Vám ponúka webináre k databázam Web of Science, Journal Citation Reports a Essential Science Indicators...

Jesenná súťaž Engineering Academic Challenge

Jesenná súťaž Engineering Academic Challenge začína 10. októbra 2016...