Podujatia SLDK

Header

Podujatia SLDK 

 

Uskutočnené podujatia v roku 2016

 • Zoznámte sa: Štipendijný program CEEPUS
  Mgr. Zuzana Grochalová, SAIA Banská Bystrica
  10. máj 2016
 • Aktuálne trendy starostlivosti o krajinu
  8. informačný deň k Európskemu dohovoru o krajine
  SAŽP Banská Bystrica, FEE TU vo Zvolene, SLDK
  12. apríl 2016
 • Hľadať, nájsť a citovať odborné informácie na jednom mieste
  Mgr. Ladislav Svršek, Albertina icome Bratislava
  3. marec 2016
 • Írsko - zelený ostrov
  doc. Ing. Margita Jančová, CSc., LF TU vo Zvolene
  2. marec 2016
 • Ako vyšperkovať žiadosť o štipendium do zahraničia
  Mgr. Zuzana Grochalová, SAIA Banská Bystrica
  5. apríl 2016
 • Journal ang Higly Cited Data a novinky na platforme WoS
  Enikó Tóth Szász, Thomson Reuters
  16. február 2016
 • Verejný záujem a záujem verejnosti
  Mgr. Martina Paulíková, Združenie Slatinka
  9. február 2016
 • Deň otvorených dverí
  Mgr. Beata Mokošová, SLDK
  28. január 2016

Uskutočnené podujatia v roku 2015

Uskutočnené podujatia v roku 2014 

 • Poznám svoju farmárku nielen o nakupovaní z dvora a ekofariem
  Ing. Zuzana Gallayová, PhD., FEE TU
  25. 11. 2014
 • Nástroj Mendeley citačný manager a jeho využitie
  Mgr. Jitka Dobbersteinová, Elsevier B. V. Slovakia Freelance Trainer
  13. 11. 2014
 • Úvod do problematiky ochranných známok. Vyhľadávanie v databázach ochranných známok
  Mgr. Martin Mitura, ÚPV SR Banská Bystrica
  12. 11. 2014
 • EURAXESS a SAIA (nie len) pre výskumníkov
  Mgr. Antónia Jurečková, SAIA Banská Bystrica
  12. 11. 2014
 • Možnosti štúdia v USA
  M. Paniaková, Poradenské centrum Fulbrightovej komisie v Bratislave
  6. 11. 2014
 • Máš otázky? Neváhaj sa pýtať. Priestor pre osobné konzultácie
  Mgr. Antónia Jurečková, SAIA Banská Bystrica
  28. 10. 2014
 • Kam poletíš za štúdiom ty?
  Mgr. Antónia Jurečková, SAIA Banská Bystrica
  8. 10. 2014
 • Ukáž čo je v tebe a podaj žiadosť o štipendium!
  Mgr. Antónia Jurečková, SAIA Banská Bystrica
  1. 10. 2014
 • Akustika - konferencia
  doc. Danihelová, Ing. Čulík
  26. 9. 2014
 • Zelená infraštruktúra a ekosystémové služby
  Prezentácie a diskusia o udržateľných riešeniach na zadržanie vody v krajine, zlepšenie stavu životného prostredia a kvality života ľudí
  Ing. Attila Tóth, Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU Nitra
  doc. Ing. Branislav Olah, PhD., FEE TU Zvolen
  Ing Martina Paulíková, Združenie Slatinka
  8. 4. 2014

 

 • Rozšírené možnosti prístupu k odbornej literatúre. Novinky a zmeny v databáze ProQuest, Projekt NISPEZ II
  Mgr. Ladislav Svršek, Albertina icome Bratislava
  3. 4. 2014

 

 • Bojíš sa tzv. papierovačiek? Príprava žiadosti o štipendium nie je veda...
  prezentácia a individuálne konzultácie
  Mgr. Antónia Ľachová, SAIA Banská Bystrica
  2. 4. 2014

 

 • Gruzínsko - hory, more a pamiatky
  prezentácia, doc. Ing. Margita Jančová, CSc.
  1. 4. 2014

 

 • Informačný deň o Európskom dohovore o krajine 2014. Ako vplývame na pozitívne zmeny v krajine
  SAŽP Banská Bystrica, FEE TU Zvolen
  26. 3. 2014

 

 • Divočina v meste - výstava fotografií, štúdií, územných plánov a iných dokumentov o rozsiahlej zelenej ploche Lanice vo Zvolene
  Združenie Slatinka a Mesto Zvolen
  marec-apríl 2014

 

 • Národný štipendijný program SR
  Mgr. Antónia Ľachová, SAIA Banská Bystrica
  4. 3. 2014

 

 • Sciex NMSch -Švajčiarsko-slovenský štipendijný program
  Mgr. Antónia Ľachová, SAIA Banská Bystrica
  18. 2. 2014

 

 Celoročné podujatia

 

 • Vyhľadávanie informácií v online databázach prístupných v SLDK
  prezentácie a odborné konzultácie pre pracovníkov, doktorandov a študentov TU vo Zvolene

Uskutočnené podujatia v roku 2013

 • Hviezdne nebo nad nami - zaujímavosti z oblasti astronómie
  prednáška, doc. RNDr. Vladimír Bahýľ, CSc.
  3. 12. 2013
 • Úrad priemyselného vlastníctva SR - služby a produkty
  prednáškový blok, Mgr. Martin Mitura, Ing. Marián Michalovský, ÚPV SR Banská Bystrica
  12. 11. 2013
 • SLOVART Bratislava
  predajno-prezentačná výstava odbornej knižnej literatúry
  6 - 7. 11. 2013
 • Voda v meste a krajine
  prezentácia, Ing. Martina Paulíková, EKOPOLIS, Banská Bystrica
  5. 11. 2013
 • Ochrana prírody v SR, Národný park Malá Fatra
  Medveď hnedý - druhová ochrana a výskum v NP Malá Fatra

  prednáška, Mgr. Michal Kalaš, ŠOP Správa NP Malá Fatra
  30. 10. 2013
 • Efektívne štúdium a výskum v EBSCO Discovery Service
  prezentácia, Mgr. Pavel Synek, Ebsco Publishing Praha
  24. 10. 2013
 • Aj Ty môžeš zažiť štúdium či výskum v zahraničí!
  prezentácia SAIA, Mgr. Antónia Ľachová, SAIA Banská Bystrica
  5. 6. 2013
 • Journal Citation Reports na platforme Web of Knowledge
  prezentácia, Enikó Tóth Szász, Thomson Reuters
  4. 6. 2013
 • Aktuálna problematika v CREPČ / CREUČ
  prednáška, Mgr. Ľudmila Hrčková, CVTI SR Bratislava
  30. 5. 2013
 • Pouště západního Egypta
  prezentácia a ukončenie výstavy fotografií, Ing. Ivo Kozel
  18. 4. 2013
 • V. ročník Informačného dňa k Európskemu dohovoru o krajine
  prednáškové dopoludnie, doc. Ing. Peter Jančura, PhD., FEE TU vo Zvolene, SAŽP Banská Bystrica
  26. 3. 2013
 • Informačný deň projektu Green Mountain
  prezentácia aktivít a výstupov projektu, SAŽP Banská Bystrica
  26. 3. 2013
 • Štipendiá do celého sveta. Národný štipendijný program SR
  informačné stretnutie SAIA, Mgr. Antónia Ľachová, SAIA Banská Bystrica
  21. 3. 2013
 • OPEN ACCESS DAY
  Otvorený prístup k odborným informáciám, archívy elektronických článkov

  prezentácia, Mgr. Ladislav Svršek, Albertina icome, Bratislava
  20. 3. 2013
 • OPEN ACCESS DAY
  Služby vydavateľstva Versita v oblasti publikovania výsledkov výskumu s využitím modelu open access

  prezentácia, Mgr. Martin Velický, vydavateľstvo Versita
  20. 3. 2013
 • Pouště západního Egypta
  výstava fotografií, Ing. Ivo Kozel
  18. 3. - 18. 4. 2013
 • Metodické konzultácie s pracovníkmi čiastkových knižníc TU vo Zvolene
  Mgr. Monika Lichnerová, SLDK
  18. - 22. 3. 2013
 • Sciex-NMSch - Švajčiarsko-slovenský štipendijný fond
  prezentácia štipendijných ponúk, Mgr. Antónia Ľachová, SAIA Banská Bystrica
  26. 2. 2013
 • Chceš spoznať cudzie krajiny aj troch inak? Štipendiá v zahraničí
  prezentácia štipendijných možností prostredníctvom SAIA, Mgr. Antónia Ľachová, SAIA Banská Bystrica
  12. 2. 2013

   

Uskutočnené podujatia v roku 2012

 • SCOPUS, Science Direct
  prezentácia databáz, Mgr. Jitka Dobbersteinová, Elsevier
  4. 12. 2012
 • Ponuky na štipendiá do zahraničia
  informačné stretnutie SAIA, Mgr. Antónia Ľachová, SAIA Banská Bystrica
  21. 11. 2012
 • Úrad priemyselného vlastníctva SR - vyhľadávanie priemyselno-právnych informácií
  prednáška, Ing. Rastislav Marčok, Odbor patentových fondov ÚPV SR Banská Bystrica
  6. 11. 2012
 • EBSCO ponuka E-Books
  prezentácia elektronických kníh, Mgr. Pavel Synek, Ebsco Publishing Praha
  30. 10. 2012
 • Publikovanie, alebo ako pomôže Journal Citation Report a EndNote Web pri vedeckej práci
  prezentácia, Eniko Tóth Szász, Thomson Reuters
  26. 10. 2012
 • Mobility doktorandov a výskumných pracovníkov - podmienky a možnosti
  http://www.euraxess.sk/sk/main/aktuality/seminare-regiony-2012-prezentacie
  seminár EURAXESS, informačné stretnutie SAIA, Mgr. Antónia Ľachová, SAIA Banská Bystrica
  16. 10. 2012
 • Štipendiá na mobilitu do zahraničia
  informačné stretnutie SAIA, Mgr. Antónia Ľachová, SAIA Banská Bystrica
  8. 10. 2012
 •  Odborný seminár 60. výročie založenia Slovenskej lesníckej a drevárskej knižnice pri Technickej univerzite vo Zvolene "Knižnica a jej miesto v elektronickom informačnom prostredí"
  odborný seminár, uskutočnený pri príležitosti osláv 60. výročia založenia Slovenskej lesníckej a drevárskej knižnice pri Technickej univerzite vo Zvolene
  12. 9. 2012
 • Magnetické pole Zeme a jeho význam pre náš život
  prednáška, RNDr. Eduard Petrovský, CSc.
  19. 6. 2012
 • Web of Science
  prezentácia databázy, Eniko Tóth Szász, Thomson Reuters
  5. 6. 2012
 • 6 dní na Hodvábnej ceste - Buchara - Samarkand - Taškent - Ťanšan
  prezentácia zážitkov z ciest, Ing. Dušan Sabó
  16. 5. 2012
 • Beseda s Ing. Ivom Kozlom, autorom výstavy Irán - "Perzské kočky"
  10. 5. 2012
 • Výstava fotografií Irán - "Perzské kočky"
  Ing. Ivo Kozel
  16. 4. - 10. 5. 2012
 • Beseda s pracovníkmi CHKO Poľana spojená s premietaním filmu NPR Zadná Poľana /fotogaléria/
  prezentácia, Ing. Vladimíra Fabriciusová, PhD., Ing. Peter Potocký
  24. 4. 2012
 • Význam produkcie, nákupu a konzumovania potravín z regiónov
  Ing. Zuzana Gallayová, PhD., FEE TU vo Zvolene
  11. 4. 2012
 • Island
  Zážitky z ciest, prezentácia
  doc. Ing. Margita Jančová, CSc., LF TU vo Zvolene
  3. 4. 2012
 • Aktuálne otázky starostlivosti o krajinu v kontexte s Európskym dohovorom o krajine /fotogaléria/
  prednáškové dopoludnie, doc. Ing. Peter Jančura, PhD., FEE TU vo Zvolene, SAŽP Banská Bystrica
  29. 3. 2012
 • Informačný seminár k Národnému štipendijnému programu
  štipendijné možnosti NŠP na pobyty v akademickom roku 2012/2013
  prezentácia, Bc. Jorga Hanesová, SAIA Banská Bystrica
  28. 3. 2012
 • EBSCO databázy E-books
  Mgr. Pavel Synek, EBSCO Publishing, Praha
  27. 3. 2012
 • Metodické konzultácie s pracovníkmi čiastkových knižníc TU vo Zvolene
  Mgr. Monika Lichnerová, SLDK
  26 - 30. 3. 2012
 • Publish or Perish /fotogaléria/
  informačné zabezpečenie vedeckovýskumnej práce a publikovania, prezentácia
  Mgr. Ladislav Svršek, Albertina icome, Bratislava
  26. 3. 2012
 • Štipendiá do Indie, Ruska, Turecka a ďalších krajín
  prezentácia štipendijných ponúk, Bc. Jorga Hanesová, SAIA Banská Bystrica
  7. 3. 2012
 • Sciex-NMS - Švajčiarsko-slovenský štipendijný fond
  prezentácia štipendijných ponúk, Bc. Jorga Hanesová, SAIA Banská Bystrica
  14. 2. 2012

 

   Uskutočnené podujatia v roku 2011

 •  Archeologické výskumy na rýchlostných komunikáciách
  prednáška, Mgr. Róbert Malček, Archeologický ústav SAV Nitra
  30. 11. 2011
 • Alternatívne zdroje energie
   
  prednáška, prof. Ing. Jozef Viglaský, CSc., TU vo Zvolene
  10. 11. 2011
 • Databázy SCOPUS a Science Direct /fotogaléria/
  prezentácia možností práce s databázou, Mgr. Jitka Dobbersteinová, Slovakia Freelance Trainer
  Elsevier B.V.
  25. 10. 2011
 • Záchranná stanica pre zranené živočíchy Zázrivá /fotogaléria/
  prezentácia, Metod Macek, Správa NP Veľká Fatra
  11. 10. 2011
 • Jordánsko 2010 /fotogaléria/
  prezentácia, Ing. Dušan Sabó
  17. 5. 2011
 • Databáza Wiley InterScience /fotogaléria/
  prezentácia, Dr. Pavol Baťalík, SUWECO SK, s.r.o., Bratislava
  3. 5. 2011
 • Beseda o Etiópii /fotogaléria/
  výstava fotografií a beseda, Ing. Ivo Kozel
  28. 4. 2011
 • Lesní ľudia - život v lesoch v stredoveku a ranom novoveku /fotogaléria/
  prednáška, PhDr. Pavol Maliniak, PhD., UMB Banská Bystrica
  27. 4. 2011
 • SAIA - nová fáza Národného štipendijného programu
  prezentácia štipendijných ponúk, Bc. Jorga Hanesová, SAIA Banská Bystrica
  12. 4. 2011
 • REAXYS /fotogaléria/
  prezentácia databázy, Ing. Jiří Jirát, PhD., zástupca spoločnosti Elsevier
  7. 4. 2011
 • Rozmanitosť ekosystémov Venezuely /fotogaléria/
  prednáška, Ing. Vladimír Kubovčík, PhD., FEE TU vo Zvolene
  6. 4. 2011
 • Informačný deň k implementácii Európskeho dohovoru o krajine na Slovensku /fotogaléria/
  informačný deň, Ing. Viliam Figusch, CSc., Informačná kancelária Rady Európy v Bratislave; Mgr. Pavlína Mišíková, MŽP SR; Ing. Martin Lakanda, SAŽP; Ing. Lucia Vačoková, SAŽP; Ing. Martina Slámová, FEE TU Zvolen; doc. Ing. Peter Jančura, PhD., FEE TU vo Zvolene; Ing. Alena Poláčiková, SLDK
  5. 4. 2011
 • Týždeň otvorených dverí
  akcia v rámci Týždňa slovenských knižníc
  28. 3. - 1. 4. 2011
 • Nové vyhľadávacie prostredie databáz ProQuest /fotogaléria/
  prezentácia, Mgr. Ladislav Svršek, AiB Bratislava
  29. 3. 2011
 • SAIA - možnosti štúdia v zahraničí
  prezentácia štipendijných ponúk, Bc. Jorga Hanesová, SAIA Banská Bystrica
  29. 3. 2011
 • Patagónia a národné parky /fotogaléria/
  Michal Knitl, cestovateľ, dobrovoľník, couchsurfer
  14. 3. 2011
 • SAIA - Švajčiarsko-slovenský štipendijný fond
  prezentácia štipendijných ponúk, Bc. Jorga Hanesová, SAIA Banská Bystrica
  8. 3. 2011
 • Hrad Čabraď a história jeho záchrany /fotogaléria/
  prednáška + výstava, Albert Loydl, Archeologický ústav SAV, Združenie Rondel
  8. 3. 2011
 • SAIA - Štipendiá do Bieloruska, Egypta, Litvy, Luxemburska, Maďarska, Rakúska, Slovinska, na Ukrajinu a Island
  bn
  prezentácia štipendijných ponúk, Bc. Jorga Hanesová, SAIA Banská Bystrica
  15. 2. 2011
 • scientia.sk, vyhľadávací portál pre vedu a výskum
  prezentácia, Mgr. Katarína Kyseľová, Centrum VTI Bratislava
  2. 2. 2011
   

Uskutočnené podujatia v roku 2010

 • Materiál, akustika, priestor /fotogaléria/
  prednáška, Ing. Martin Čulík, PhD., KFEAM DF TU vo Zvolene
  30. november 2010
 • Prezentácia databázy CAB Abstracts, Databáza GreeNR
  prezentácia, Mgr. Ladislav Svršek, AiB Bratislava
  10. november 2010
 • Databáza Knovel
  prezentácia, Mgr. Ladislav Svršek, AiB Bratislava
  20. október 2010
 • Prírodné zaujímavosti Venezuely, Za vtáctvom Venezuely /fotogaléria/
  prezentácia, Ing. Ján Korňan, Štátna ochrana prírody SR, Správa CHKO Kysuce; Metod Macek, ŠOP SR NP Veľká Fatra; Peter Ondrejovič
  6. október 2010
 • Vyhľadávanie v Internete 
  školenie pre pracovníkov knižníc, Ing. Eva Strapcová, SLDK pri TU vo Zvolene
  8. jún 2010
 • Indočína 2009 - skúsenosti a zážitky z ciest /fotogaléria/
  prezentácia, Ing. Dušan Sabó
  18. máj 2010
 • Word, Excel 
  školenie pre pracovníkov knižníc, Ing. Daniela Ukropová, Iveta Kíšiková, CIT TU vo Zvolene
  18. máj 2010
 • Databázy ProQuest
  prezentácia, Mgr. Ladislav Svršek, AiB Bratislava
  12. máj 2010
 • Word, Excel 
  školenie pre pracovníkov knižníc, Ing. Daniela Ukropová, Iveta Kíšiková, CIT TU vo Zvolene
  11. máj 2010
 • Historické krajinné štruktúry - Šance a Valy Kysúc /fotogaléria/
  odborný seminár, vernisáž, doc. Ing. Peter Jančura, PhD., FEE TU vo Zvolene
  4. máj 2010
 • Ochrana orla skalného na Slovensku /fotogaléria/
  prednáška, Ing. Ján Korňan, Štátna ochrana prírody SR, Správa CHKO Kysuce
  14. apríl 2010
 • Info deň pre pracovníkov TU vo Zvolene
  prezentácia, Ing. Alena Poláčiková, SLDK pri TU vo Zvolene
  30. marec 2010
 • Životné prostredie ako ľudské právo /fotogaléria/
  prednáškové dopoludnie, Ing. Viliam Figusch, CSc., Informačná kancelária Rady Európy v Bratislave; doc. Ing. Peter Jančura, PhD., FEE TU vo Zvolene; Mgr. Attila Rácz, FEE TU vo Zvolene, JUDr. Emil Čerkala, PhD., FEE TU vo Zvolene
  26. marec 2010
 • SAIA - možnosti štúdia v zahraničí
  prezentácia štipendijných ponúk, Mgr. Mária Žúreková, SAIA Nitra
  25. marec 2010
 • Databáza Scopus a ScienceDirect
  prezentácia, Mgr. Jitka Dobbersteinová, Elsevier
  24. marec 2010
 • Info deň pre pracovníkov - vedenie TU Zvolen
  prezentácia, Ing. Alena Poláčiková, SLDK pri TU vo Zvolene
  23. marec 2010
 • EBSCO host - polytematické vyhľadávanie /fotogaléria/
  prezentácia, Mgr. Jan Luprich, EBSCO Publishing
  10. marec 2010
 • Efektívne rešerše v databázach EBSCO - Environment Complete
  prezentácia, Mgr. Jan Luprich, EBSCO Publishing
  10. marec 2010
 • Webový nástroj RefWorks
  školenie, Mgr. Ladislav Svršek, AiB Bratislava
  9. marec 2010
 • Databázy poskytované v SLDK
  prezentácia, Ing. Eva Paločková, SLDK pri TU vo Zvolene
  2. marec 2010
 • Databázy poskytované v SLDK
  prezentácia, Ing. Eva Paločková, SLDK pri TU vo Zvolene
  1. marec 2010
 • Umelecké databázy GALE /fotogaléria/
  prezentácia, Mgr. Ladislav Svršek, AiB Bratislava
  24. február 2010
 • SAIA - možnosti štúdia v zahraničí
  prezentácia štipendijných ponúk, Bc. Jorga Hanesová, SAIA Banská Bystrica
  17. február 2010
 • Databázy na platforme Web of Knowledge /fotogaléria/
  prednáška, Ing. David Horky, Thomson Reuters
  16. február 2010

Významné podujatia do roku 2010


Skoč na navigáciu

Online katalóg

Otváracie hodiny

Aktuality

Pozor na predátorské publikovanie

SLDK na svojich stránkach zverejnila aktuálne informácie o praktikách predátorských vydavateľov...

Citačný manager Citace PRO

Citačný manažér Citace PRO - prístup pre TU vo Zvolene...

Journal Citation Reports

Prezentácia Journal and Highly Cited Data (Journal Citation Reports & Essential Science Indicators) a novinky na platforme Web of Science zo dňa 16. februára 2016

Informačná a mediálna gramotnosť

Aktuálne informácie o informačnej a mediálnej gramotnosti, štandardoch, citovaní, plagiátorstve...

Usmernenie pre evidenciu publikačnej činnosti

Usmernenie k evidencii publikačnej činnosti zo dňa 2.2.2016, upravený Všeobecný formulár SLDK k podkladom pre evidenciu publikačnej činnosti na TU vo Zvolene..