Podujatia SLDK

Header

Podujatia SLDK 

 

Uskutočnené podujatia v roku 2016

 • Zoznámte sa: Štipendijný program CEEPUS
  Mgr. Zuzana Grochalová, SAIA Banská Bystrica
  10. máj 2016
 • Aktuálne trendy starostlivosti o krajinu
  8. informačný deň k Európskemu dohovoru o krajine
  SAŽP Banská Bystrica, FEE TU vo Zvolene, SLDK
  12. apríl 2016
 • Hľadať, nájsť a citovať odborné informácie na jednom mieste
  Mgr. Ladislav Svršek, Albertina icome Bratislava
  3. marec 2016
 • Írsko - zelený ostrov
  doc. Ing. Margita Jančová, CSc., LF TU vo Zvolene
  2. marec 2016
 • Ako vyšperkovať žiadosť o štipendium do zahraničia
  Mgr. Zuzana Grochalová, SAIA Banská Bystrica
  5. apríl 2016
 • Journal ang Higly Cited Data a novinky na platforme WoS
  Enikó Tóth Szász, Thomson Reuters
  16. február 2016
 • Verejný záujem a záujem verejnosti
  Mgr. Martina Paulíková, Združenie Slatinka
  9. február 2016
 • Deň otvorených dverí
  Mgr. Beata Mokošová, SLDK
  28. január 2016

Uskutočnené podujatia v roku 2015

Uskutočnené podujatia v roku 2014 

 • Poznám svoju farmárku nielen o nakupovaní z dvora a ekofariem
  Ing. Zuzana Gallayová, PhD., FEE TU
  25. 11. 2014
 • Nástroj Mendeley citačný manager a jeho využitie
  Mgr. Jitka Dobbersteinová, Elsevier B. V. Slovakia Freelance Trainer
  13. 11. 2014
 • Úvod do problematiky ochranných známok. Vyhľadávanie v databázach ochranných známok
  Mgr. Martin Mitura, ÚPV SR Banská Bystrica
  12. 11. 2014
 • EURAXESS a SAIA (nie len) pre výskumníkov
  Mgr. Antónia Jurečková, SAIA Banská Bystrica
  12. 11. 2014
 • Možnosti štúdia v USA
  M. Paniaková, Poradenské centrum Fulbrightovej komisie v Bratislave
  6. 11. 2014
 • Máš otázky? Neváhaj sa pýtať. Priestor pre osobné konzultácie
  Mgr. Antónia Jurečková, SAIA Banská Bystrica
  28. 10. 2014
 • Kam poletíš za štúdiom ty?
  Mgr. Antónia Jurečková, SAIA Banská Bystrica
  8. 10. 2014
 • Ukáž čo je v tebe a podaj žiadosť o štipendium!
  Mgr. Antónia Jurečková, SAIA Banská Bystrica
  1. 10. 2014
 • Akustika - konferencia
  doc. Danihelová, Ing. Čulík
  26. 9. 2014
 • Zelená infraštruktúra a ekosystémové služby
  Prezentácie a diskusia o udržateľných riešeniach na zadržanie vody v krajine, zlepšenie stavu životného prostredia a kvality života ľudí
  Ing. Attila Tóth, Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU Nitra
  doc. Ing. Branislav Olah, PhD., FEE TU Zvolen
  Ing Martina Paulíková, Združenie Slatinka
  8. 4. 2014

 

 • Rozšírené možnosti prístupu k odbornej literatúre. Novinky a zmeny v databáze ProQuest, Projekt NISPEZ II
  Mgr. Ladislav Svršek, Albertina icome Bratislava
  3. 4. 2014

 

 • Bojíš sa tzv. papierovačiek? Príprava žiadosti o štipendium nie je veda...
  prezentácia a individuálne konzultácie
  Mgr. Antónia Ľachová, SAIA Banská Bystrica
  2. 4. 2014

 

 • Gruzínsko - hory, more a pamiatky
  prezentácia, doc. Ing. Margita Jančová, CSc.
  1. 4. 2014

 

 • Informačný deň o Európskom dohovore o krajine 2014. Ako vplývame na pozitívne zmeny v krajine
  SAŽP Banská Bystrica, FEE TU Zvolen
  26. 3. 2014

 

 • Divočina v meste - výstava fotografií, štúdií, územných plánov a iných dokumentov o rozsiahlej zelenej ploche Lanice vo Zvolene
  Združenie Slatinka a Mesto Zvolen
  marec-apríl 2014

 

 • Národný štipendijný program SR
  Mgr. Antónia Ľachová, SAIA Banská Bystrica
  4. 3. 2014

 

 • Sciex NMSch -Švajčiarsko-slovenský štipendijný program
  Mgr. Antónia Ľachová, SAIA Banská Bystrica
  18. 2. 2014

 

 Celoročné podujatia

 

 • Vyhľadávanie informácií v online databázach prístupných v SLDK
  prezentácie a odborné konzultácie pre pracovníkov, doktorandov a študentov TU vo Zvolene

Uskutočnené podujatia v roku 2013

 • Hviezdne nebo nad nami - zaujímavosti z oblasti astronómie
  prednáška, doc. RNDr. Vladimír Bahýľ, CSc.
  3. 12. 2013
 • Úrad priemyselného vlastníctva SR - služby a produkty
  prednáškový blok, Mgr. Martin Mitura, Ing. Marián Michalovský, ÚPV SR Banská Bystrica
  12. 11. 2013
 • SLOVART Bratislava
  predajno-prezentačná výstava odbornej knižnej literatúry
  6 - 7. 11. 2013
 • Voda v meste a krajine
  prezentácia, Ing. Martina Paulíková, EKOPOLIS, Banská Bystrica
  5. 11. 2013
 • Ochrana prírody v SR, Národný park Malá Fatra
  Medveď hnedý - druhová ochrana a výskum v NP Malá Fatra

  prednáška, Mgr. Michal Kalaš, ŠOP Správa NP Malá Fatra
  30. 10. 2013
 • Efektívne štúdium a výskum v EBSCO Discovery Service
  prezentácia, Mgr. Pavel Synek, Ebsco Publishing Praha
  24. 10. 2013
 • Aj Ty môžeš zažiť štúdium či výskum v zahraničí!
  prezentácia SAIA, Mgr. Antónia Ľachová, SAIA Banská Bystrica
  5. 6. 2013
 • Journal Citation Reports na platforme Web of Knowledge
  prezentácia, Enikó Tóth Szász, Thomson Reuters
  4. 6. 2013
 • Aktuálna problematika v CREPČ / CREUČ
  prednáška, Mgr. Ľudmila Hrčková, CVTI SR Bratislava
  30. 5. 2013
 • Pouště západního Egypta
  prezentácia a ukončenie výstavy fotografií, Ing. Ivo Kozel
  18. 4. 2013
 • V. ročník Informačného dňa k Európskemu dohovoru o krajine
  prednáškové dopoludnie, doc. Ing. Peter Jančura, PhD., FEE TU vo Zvolene, SAŽP Banská Bystrica
  26. 3. 2013
 • Informačný deň projektu Green Mountain
  prezentácia aktivít a výstupov projektu, SAŽP Banská Bystrica
  26. 3. 2013
 • Štipendiá do celého sveta. Národný štipendijný program SR
  informačné stretnutie SAIA, Mgr. Antónia Ľachová, SAIA Banská Bystrica
  21. 3. 2013
 • OPEN ACCESS DAY
  Otvorený prístup k odborným informáciám, archívy elektronických článkov

  prezentácia, Mgr. Ladislav Svršek, Albertina icome, Bratislava
  20. 3. 2013
 • OPEN ACCESS DAY
  Služby vydavateľstva Versita v oblasti publikovania výsledkov výskumu s využitím modelu open access

  prezentácia, Mgr. Martin Velický, vydavateľstvo Versita
  20. 3. 2013
 • Pouště západního Egypta
  výstava fotografií, Ing. Ivo Kozel
  18. 3. - 18. 4. 2013
 • Metodické konzultácie s pracovníkmi čiastkových knižníc TU vo Zvolene
  Mgr. Monika Lichnerová, SLDK
  18. - 22. 3. 2013
 • Sciex-NMSch - Švajčiarsko-slovenský štipendijný fond
  prezentácia štipendijných ponúk, Mgr. Antónia Ľachová, SAIA Banská Bystrica
  26. 2. 2013
 • Chceš spoznať cudzie krajiny aj troch inak? Štipendiá v zahraničí
  prezentácia štipendijných možností prostredníctvom SAIA, Mgr. Antónia Ľachová, SAIA Banská Bystrica
  12. 2. 2013

   

Uskutočnené podujatia v roku 2012

 • SCOPUS, Science Direct
  prezentácia databáz, Mgr. Jitka Dobbersteinová, Elsevier
  4. 12. 2012
 • Ponuky na štipendiá do zahraničia
  informačné stretnutie SAIA, Mgr. Antónia Ľachová, SAIA Banská Bystrica
  21. 11. 2012
 • Úrad priemyselného vlastníctva SR - vyhľadávanie priemyselno-právnych informácií
  prednáška, Ing. Rastislav Marčok, Odbor patentových fondov ÚPV SR Banská Bystrica
  6. 11. 2012
 • EBSCO ponuka E-Books
  prezentácia elektronických kníh, Mgr. Pavel Synek, Ebsco Publishing Praha
  30. 10. 2012
 • Publikovanie, alebo ako pomôže Journal Citation Report a EndNote Web pri vedeckej práci
  prezentácia, Eniko Tóth Szász, Thomson Reuters
  26. 10. 2012
 • Mobility doktorandov a výskumných pracovníkov - podmienky a možnosti
  http://www.euraxess.sk/sk/main/aktuality/seminare-regiony-2012-prezentacie
  seminár EURAXESS, informačné stretnutie SAIA, Mgr. Antónia Ľachová, SAIA Banská Bystrica
  16. 10. 2012
 • Štipendiá na mobilitu do zahraničia
  informačné stretnutie SAIA, Mgr. Antónia Ľachová, SAIA Banská Bystrica
  8. 10. 2012
 •  Odborný seminár 60. výročie založenia Slovenskej lesníckej a drevárskej knižnice pri Technickej univerzite vo Zvolene "Knižnica a jej miesto v elektronickom informačnom prostredí"
  odborný seminár, uskutočnený pri príležitosti osláv 60. výročia založenia Slovenskej lesníckej a drevárskej knižnice pri Technickej univerzite vo Zvolene
  12. 9. 2012
 • Magnetické pole Zeme a jeho význam pre náš život
  prednáška, RNDr. Eduard Petrovský, CSc.
  19. 6. 2012
 • Web of Science
  prezentácia databázy, Eniko Tóth Szász, Thomson Reuters
  5. 6. 2012
 • 6 dní na Hodvábnej ceste - Buchara - Samarkand - Taškent - Ťanšan
  prezentácia zážitkov z ciest, Ing. Dušan Sabó
  16. 5. 2012
 • Beseda s Ing. Ivom Kozlom, autorom výstavy Irán - "Perzské kočky"
  10. 5. 2012
 • Výstava fotografií Irán - "Perzské kočky"
  Ing. Ivo Kozel
  16. 4. - 10. 5. 2012
 • Beseda s pracovníkmi CHKO Poľana spojená s premietaním filmu NPR Zadná Poľana /fotogaléria/
  prezentácia, Ing. Vladimíra Fabriciusová, PhD., Ing. Peter Potocký
  24. 4. 2012
 • Význam produkcie, nákupu a konzumovania potravín z regiónov
  Ing. Zuzana Gallayová, PhD., FEE TU vo Zvolene
  11. 4. 2012
 • Island
  Zážitky z ciest, prezentácia
  doc. Ing. Margita Jančová, CSc., LF TU vo Zvolene
  3. 4. 2012
 • Aktuálne otázky starostlivosti o krajinu v kontexte s Európskym dohovorom o krajine /fotogaléria/
  prednáškové dopoludnie, doc. Ing. Peter Jančura, PhD., FEE TU vo Zvolene, SAŽP Banská Bystrica
  29. 3. 2012
 • Informačný seminár k Národnému štipendijnému programu
  štipendijné možnosti NŠP na pobyty v akademickom roku 2012/2013
  prezentácia, Bc. Jorga Hanesová, SAIA Banská Bystrica
  28. 3. 2012
 • EBSCO databázy E-books
  Mgr. Pavel Synek, EBSCO Publishing, Praha
  27. 3. 2012
 • Metodické konzultácie s pracovníkmi čiastkových knižníc TU vo Zvolene
  Mgr. Monika Lichnerová, SLDK
  26 - 30. 3. 2012
 • Publish or Perish /fotogaléria/
  informačné zabezpečenie vedeckovýskumnej práce a publikovania, prezentácia
  Mgr. Ladislav Svršek, Albertina icome, Bratislava
  26. 3. 2012
 • Štipendiá do Indie, Ruska, Turecka a ďalších krajín
  prezentácia štipendijných ponúk, Bc. Jorga Hanesová, SAIA Banská Bystrica
  7. 3. 2012
 • Sciex-NMS - Švajčiarsko-slovenský štipendijný fond
  prezentácia štipendijných ponúk, Bc. Jorga Hanesová, SAIA Banská Bystrica
  14. 2. 2012

 

   Uskutočnené podujatia v roku 2011

 •  Archeologické výskumy na rýchlostných komunikáciách
  prednáška, Mgr. Róbert Malček, Archeologický ústav SAV Nitra
  30. 11. 2011
 • Alternatívne zdroje energie
   
  prednáška, prof. Ing. Jozef Viglaský, CSc., TU vo Zvolene
  10. 11. 2011
 • Databázy SCOPUS a Science Direct /fotogaléria/
  prezentácia možností práce s databázou, Mgr. Jitka Dobbersteinová, Slovakia Freelance Trainer
  Elsevier B.V.
  25. 10. 2011
 • Záchranná stanica pre zranené živočíchy Zázrivá /fotogaléria/
  prezentácia, Metod Macek, Správa NP Veľká Fatra
  11. 10. 2011
 • Jordánsko 2010 /fotogaléria/
  prezentácia, Ing. Dušan Sabó
  17. 5. 2011
 • Databáza Wiley InterScience /fotogaléria/
  prezentácia, Dr. Pavol Baťalík, SUWECO SK, s.r.o., Bratislava
  3. 5. 2011
 • Beseda o Etiópii /fotogaléria/
  výstava fotografií a beseda, Ing. Ivo Kozel
  28. 4. 2011
 • Lesní ľudia - život v lesoch v stredoveku a ranom novoveku /fotogaléria/
  prednáška, PhDr. Pavol Maliniak, PhD., UMB Banská Bystrica
  27. 4. 2011
 • SAIA - nová fáza Národného štipendijného programu
  prezentácia štipendijných ponúk, Bc. Jorga Hanesová, SAIA Banská Bystrica
  12. 4. 2011
 • REAXYS /fotogaléria/
  prezentácia databázy, Ing. Jiří Jirát, PhD., zástupca spoločnosti Elsevier
  7. 4. 2011
 • Rozmanitosť ekosystémov Venezuely /fotogaléria/
  prednáška, Ing. Vladimír Kubovčík, PhD., FEE TU vo Zvolene
  6. 4. 2011
 • Informačný deň k implementácii Európskeho dohovoru o krajine na Slovensku /fotogaléria/
  informačný deň, Ing. Viliam Figusch, CSc., Informačná kancelária Rady Európy v Bratislave; Mgr. Pavlína Mišíková, MŽP SR; Ing. Martin Lakanda, SAŽP; Ing. Lucia Vačoková, SAŽP; Ing. Martina Slámová, FEE TU Zvolen; doc. Ing. Peter Jančura, PhD., FEE TU vo Zvolene; Ing. Alena Poláčiková, SLDK
  5. 4. 2011
 • Týždeň otvorených dverí
  akcia v rámci Týždňa slovenských knižníc
  28. 3. - 1. 4. 2011
 • Nové vyhľadávacie prostredie databáz ProQuest /fotogaléria/
  prezentácia, Mgr. Ladislav Svršek, AiB Bratislava
  29. 3. 2011
 • SAIA - možnosti štúdia v zahraničí
  prezentácia štipendijných ponúk, Bc. Jorga Hanesová, SAIA Banská Bystrica
  29. 3. 2011
 • Patagónia a národné parky /fotogaléria/
  Michal Knitl, cestovateľ, dobrovoľník, couchsurfer
  14. 3. 2011
 • SAIA - Švajčiarsko-slovenský štipendijný fond
  prezentácia štipendijných ponúk, Bc. Jorga Hanesová, SAIA Banská Bystrica
  8. 3. 2011
 • Hrad Čabraď a história jeho záchrany /fotogaléria/
  prednáška + výstava, Albert Loydl, Archeologický ústav SAV, Združenie Rondel
  8. 3. 2011
 • SAIA - Štipendiá do Bieloruska, Egypta, Litvy, Luxemburska, Maďarska, Rakúska, Slovinska, na Ukrajinu a Island
  bn
  prezentácia štipendijných ponúk, Bc. Jorga Hanesová, SAIA Banská Bystrica
  15. 2. 2011
 • scientia.sk, vyhľadávací portál pre vedu a výskum
  prezentácia, Mgr. Katarína Kyseľová, Centrum VTI Bratislava
  2. 2. 2011
   

Uskutočnené podujatia v roku 2010

 • Materiál, akustika, priestor /fotogaléria/
  prednáška, Ing. Martin Čulík, PhD., KFEAM DF TU vo Zvolene
  30. november 2010
 • Prezentácia databázy CAB Abstracts, Databáza GreeNR
  prezentácia, Mgr. Ladislav Svršek, AiB Bratislava
  10. november 2010
 • Databáza Knovel
  prezentácia, Mgr. Ladislav Svršek, AiB Bratislava
  20. október 2010
 • Prírodné zaujímavosti Venezuely, Za vtáctvom Venezuely /fotogaléria/
  prezentácia, Ing. Ján Korňan, Štátna ochrana prírody SR, Správa CHKO Kysuce; Metod Macek, ŠOP SR NP Veľká Fatra; Peter Ondrejovič
  6. október 2010
 • Vyhľadávanie v Internete 
  školenie pre pracovníkov knižníc, Ing. Eva Strapcová, SLDK pri TU vo Zvolene
  8. jún 2010
 • Indočína 2009 - skúsenosti a zážitky z ciest /fotogaléria/
  prezentácia, Ing. Dušan Sabó
  18. máj 2010
 • Word, Excel 
  školenie pre pracovníkov knižníc, Ing. Daniela Ukropová, Iveta Kíšiková, CIT TU vo Zvolene
  18. máj 2010
 • Databázy ProQuest
  prezentácia, Mgr. Ladislav Svršek, AiB Bratislava
  12. máj 2010
 • Word, Excel 
  školenie pre pracovníkov knižníc, Ing. Daniela Ukropová, Iveta Kíšiková, CIT TU vo Zvolene
  11. máj 2010
 • Historické krajinné štruktúry - Šance a Valy Kysúc /fotogaléria/
  odborný seminár, vernisáž, doc. Ing. Peter Jančura, PhD., FEE TU vo Zvolene
  4. máj 2010
 • Ochrana orla skalného na Slovensku /fotogaléria/
  prednáška, Ing. Ján Korňan, Štátna ochrana prírody SR, Správa CHKO Kysuce
  14. apríl 2010
 • Info deň pre pracovníkov TU vo Zvolene
  prezentácia, Ing. Alena Poláčiková, SLDK pri TU vo Zvolene
  30. marec 2010
 • Životné prostredie ako ľudské právo /fotogaléria/
  prednáškové dopoludnie, Ing. Viliam Figusch, CSc., Informačná kancelária Rady Európy v Bratislave; doc. Ing. Peter Jančura, PhD., FEE TU vo Zvolene; Mgr. Attila Rácz, FEE TU vo Zvolene, JUDr. Emil Čerkala, PhD., FEE TU vo Zvolene
  26. marec 2010
 • SAIA - možnosti štúdia v zahraničí
  prezentácia štipendijných ponúk, Mgr. Mária Žúreková, SAIA Nitra
  25. marec 2010
 • Databáza Scopus a ScienceDirect
  prezentácia, Mgr. Jitka Dobbersteinová, Elsevier
  24. marec 2010
 • Info deň pre pracovníkov - vedenie TU Zvolen
  prezentácia, Ing. Alena Poláčiková, SLDK pri TU vo Zvolene
  23. marec 2010
 • EBSCO host - polytematické vyhľadávanie /fotogaléria/
  prezentácia, Mgr. Jan Luprich, EBSCO Publishing
  10. marec 2010
 • Efektívne rešerše v databázach EBSCO - Environment Complete
  prezentácia, Mgr. Jan Luprich, EBSCO Publishing
  10. marec 2010
 • Webový nástroj RefWorks
  školenie, Mgr. Ladislav Svršek, AiB Bratislava
  9. marec 2010
 • Databázy poskytované v SLDK
  prezentácia, Ing. Eva Paločková, SLDK pri TU vo Zvolene
  2. marec 2010
 • Databázy poskytované v SLDK
  prezentácia, Ing. Eva Paločková, SLDK pri TU vo Zvolene
  1. marec 2010
 • Umelecké databázy GALE /fotogaléria/
  prezentácia, Mgr. Ladislav Svršek, AiB Bratislava
  24. február 2010
 • SAIA - možnosti štúdia v zahraničí
  prezentácia štipendijných ponúk, Bc. Jorga Hanesová, SAIA Banská Bystrica
  17. február 2010
 • Databázy na platforme Web of Knowledge /fotogaléria/
  prednáška, Ing. David Horky, Thomson Reuters
  16. február 2010

Významné podujatia do roku 2010


Skoč na navigáciu

Online katalóg

Otváracie hodiny

Aktuality

SAIA informuje

SAIA a SLDK Vás pozývajú na informačný seminár "Študuj, skúmaj, cestuj so SAIA", ktorý sa uskutoční dňa 6.6.2017 o 13,00 hod. v Informačno-vedeckom centre SLDK...

Výstava fotografií Človek a huby

LF, FEE a SLDK pri TU vo Zvolene Vás srdečne pozývajú na výstavu Človek a huby, ktorá je sprístupnená v priestoroch SLDK od 17.2.2017. Tešíme sa na Vašu účasť!

Pozor na predátorské publikovanie

SLDK na svojich stránkach zverejnila aktuálne informácie o praktikách predátorských vydavateľov...

Citačný manager Citace PRO

Citačný manažér Citace PRO - prístup pre TU vo Zvolene...

Journal Citation Reports

Prezentácia Journal and Highly Cited Data (Journal Citation Reports & Essential Science Indicators) a novinky na platforme Web of Science zo dňa 16. februára 2016