Samovzdelávacie jazykové centrum


Samovzdelávacie jazykové centrum v SLDK

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ 


Na základe spolupráce s Ústavom cudzích jazykov na projekte Vytvorenie študijných programov vo svetovom jazyku a podpora výučby cudzích jazykov na TU vo Zvolene, Aktivita 2.1. Vytvorenie samovzdelávacieho centra so zameraním na individuálne štúdium cudzích jazykov, bolo v SLDK vytvorené Samovzdelávacie jazykové centrum, vybavené najnovšou jazykovou literatúrou.

ZOZNAM CUDZOJAZYČNEJ LITERATÚRY
v Samovzdelávacom jazykovom centre SLDK

Pravidlá využívania literatúry
v Samovzdelávacom jazykovom centre SLDK

 

 

 


 


Skoč na navigáciu

Online katalóg

Otváracie hodiny

Aktuality

Pozor na predátorské publikovanie

SLDK na svojich stránkach zverejnila aktuálne informácie o praktikách predátorských vydavateľov...

Citačný manager Citace PRO

Citačný manažér Citace PRO - prístup pre TU vo Zvolene...

Journal Citation Reports

Prezentácia Journal and Highly Cited Data (Journal Citation Reports & Essential Science Indicators) a novinky na platforme Web of Science zo dňa 16. februára 2016

Informačná a mediálna gramotnosť

Aktuálne informácie o informačnej a mediálnej gramotnosti, štandardoch, citovaní, plagiátorstve...

Usmernenie pre evidenciu publikačnej činnosti

Usmernenie k evidencii publikačnej činnosti zo dňa 2.2.2016, upravený Všeobecný formulár SLDK k podkladom pre evidenciu publikačnej činnosti na TU vo Zvolene..