Projekty SLDK

Header

Projekty SLDK 

Projekty 2011

Projekty 2010

 • Aktualizácia a doplnenie fondu SLDK na podporu aktivít a podujatí zameraných na environmentálne technológie a ochranu životného prostredia - grantový program financovaný Ministerstvom kultúry SR - knižničná činnosť
 • Spolupráca na projekte: Vytvorenie študijných programov vo svetovom jazyku na TU vo Zvolene - grantový program financovaný Ministerstvom kultúry SR - knižničná činnosť

Projekty 2009

 • Vybavenie novo zrekonštruovaných priestorov Slovenskej lesníckej a drevárskej knižnice aktuálnou odbornou literatúrou - grant Mesta Zvolen - nákup knižničného fondu
 • Rozšírenie elektronickej ochrany voľne prístupného knižničného fondu SLDK pri TU vo Zvolene - grantový program financovaný Ministerstvom kultúry SR - knižničná činnosť
 • Komplexná ochrana a využívanie historického knižničného fondu Slovenskej lesníckej a drevárskej knižnice pri Technickej univerzite vo Zvolene - grantový program financovaný Ministerstvom kultúry SR - knižničná činnosť
 • Aktuálna odborná literatúra pre požívateľov SLDK pri TU vo Zvolene - grantový program financovaný Ministerstvom kultúry SR - knižničná činnosť

Projekty 2007 - 2008

Projekty 2006

 • Rozšírenie používania bezkontatktných čipových kariet ako čitateľského preukazu SLDK na TUZVO - rozvojový IT projekt financovaný Ministerstvom školstva SR
 • Nákup odbornej literatúry pre používateľov SLDK pri TU vo Zvolene - grantový program EX LIBRIS financovaný Ministerstvom kultúry SR - nákup knižničného fondu
 • Investovanie do vzdelávania - investícia do budúcnosti - grant Mesta Zvolen - nákup knižničného fondu

Účasť SLDK v centrálnych IT projektoch financovaných MŠ SR v roku 2006

 • Obnova prístupu do elektronickej kolekcie databáz PROQUEST 5000 International pre konzorcium slovenských univerzít
 • Obnova predplatného na zabezpečenie online vstupu do elektronickej kolekcie interaktívnych plnotextových referenčných príručiek a databáz Knovel pre Konzorcium slovenských univerzít
 • Budovanie digitálnych akademických knižníc - zber a sprístupnenie úplných textov publikácií slovenských univerzít: elektronický zber a sprístupňovanie akademickej produkcie SR - II. etapa

Projekty 2005

 • Rozšírenie používania informačných technológií v SLDK  - rozvojový IT projekt financovaný Ministerstvom školstva SR
 • Doplnenie knižničného fondu odbornou literatúrou v SLDK pri TU vo Zvolene - grantový program EX LIBRIS financovaný Ministerstvom kultúry SR - nákup knižničného fondu
 • Gymnázium pamätné - grantový program Obnovme si svoj dom financovaný Ministerstvom kultúry SR

Účasť SLDK v centrálnych IT projektoch financovaných MŠ SR v roku 2005

 • Zabezpečenie prístupu do elektronickej kolekcie databáz PROQUEST 5000 International pre konzorcium slovenských univerzít
 • Budovanie digitálnych akademických knižníc - zber a sprístupnenie úplných textov publikácií slovenských univerzít: elektronický zber a sprístupňovanie akademickej produkcie SR - II. etapa
 • Koordinované zabezpečenie online vstupu do elektronickej kolekcie interaktívnych plnotextových referenčných príručiek a databáz Knovel

Projekty 2004

 • Koperácia knižníc používajúcich IS Rapid Library so súborným katalógom knižníc SR - projekt financovaný Nadáciou otvorenej spoločnosti NOS-OSF
 • Prechod knižnice z integrovaného knižnično-informačného systému Rapid Library na novú verziu elektronického knižničného systému Advanced Rapid Library - @RL - rozvojový IT projekt financovaný Ministerstvom školstva SR
 • Budovanie digitálnych akademických knižníc - zber a sprístupnenie úplných textov publikácií slovenských univerzít - centrálny rozvojový projekt slovenských akademických knižníc podporený Ministerstvom školstva SR (ETD - Elektronické vysokoškolské záverečné práce SR)

Projekty 2003

 • Vytvorenie technických a softvérových podmienok na kooperáciu knižníc používajúcich IS Rapid Library so súborným katalógom knižníc SR - projekt financovaný Nadáciou otvorenej spoločnosti NOS-OSF
 • Vybudovanie multimediálnej študovne - projekt podporený Ministerstvom školstva SR
 • Akademická informačná brána - prepojenie akademických knižníc v oblasti elektronického prístupu k informačným zdrojom - centrálny projekt podporený Ministerstvom školstva SR

Projekty 2002

 • Elektronická ochrana voľne prístupného knižničného fondu v študovniach SLDK - rozvojový projekt spolufinancovaný Ministerstvom školstva SR

Projekty do roku 2000

 • Informatizácia SLDK pri TU vo Zvolene - projekt zameraný na získanie integrovaného knižnično-informačného multiužívateľského online systému Rapid Library s možnosťou napojenia na sieť TU a SANET/INTERNET 
 • ProLIB - Professional Development Programme for Librarians - projekt Európskej únie Tempus/Phare
 • EduLib - Education for Librarians - projekt podporený grantom nadácie Open Society Institute Budapest

Skoč na navigáciu

Online katalóg

Otváracie hodiny

Aktuality

Pozor na predátorské publikovanie

SLDK na svojich stránkach zverejnila aktuálne informácie o praktikách predátorských vydavateľov...

Citačný manager Citace PRO

Citačný manažér Citace PRO - prístup pre TU vo Zvolene...

Journal Citation Reports

Prezentácia Journal and Highly Cited Data (Journal Citation Reports & Essential Science Indicators) a novinky na platforme Web of Science zo dňa 16. februára 2016

Informačná a mediálna gramotnosť

Aktuálne informácie o informačnej a mediálnej gramotnosti, štandardoch, citovaní, plagiátorstve...

Usmernenie pre evidenciu publikačnej činnosti

Usmernenie k evidencii publikačnej činnosti zo dňa 2.2.2016, upravený Všeobecný formulár SLDK k podkladom pre evidenciu publikačnej činnosti na TU vo Zvolene..