Projekt NISPEZ

Header

Projekt NISPEZ

Prístup k ELEKTRONICKÝM INFORMAČNÝM ZDROJOM prostredníctvom
PROJEKTU NISPEZ


  Vyhľadávanie prostredníctvom portálu scientia.sk  

 

Slovenská lesnícka a drevárska knižnica pri TU vo Zvolene sa zapojila do národného projektu "Národný informačný systém podpory výskumu a vývoja na Slovensku - prístup k elektronickým informačným zdrojom (NISPEZ)“, ktorého hlavným riešiteľom bolo Centrum vedecko-technických informácií SR v Bratislave.

V rámci projektu NISPEZ - špecifický cieľ č. 2 bol implementovaný a do prevádzky uvedený vyhľadávací portál pre vedu a výskum scientia.sk. Hlavným cieľom tohto portálu je umožniť používateľom z jedného rozhrania súbežné federatívne  vyhľadávanie informácií v rôznorodých e-zdrojoch, ktoré sú orientované na oblasť výskumu a vývoja.

PODMIENKY VYUŽÍVANIA E-ZDROJOV

Jednotlivé inštitúcie zapojené do projektu a ich používatelia sa zaväzujú dodržiavať licenčné podmienky pre prístup a využívanie EIZ: "Všeobecné zmluvné podmienky CVTI SR pre prístup a využívanie elektronických informačných zdrojov v rámci projektu Národný informačný systém podpory výskumu a vývoja na Slovensku: prístup k elektronickým informačným zdrojom"

Vo všeobecnosti platí zákaz sťahovať plné texty pomocou akýchkoľvek robotov, či iných programov na automatické a zrýchlené sťahovanie dát. V rámci platných licencií majú používatelia povolené prezeranie, tlačenie alebo uchovávanie plnotextových článkov pre vlastnú potrebu, a to aj v elektronickej forme, ale nepovoľuje sa hromadné sťahovanie dát, ich ďalšia distribúcia či komerčné využívanie.
EIZ sprístupňované v rámci projektu NISPEZ sú financované Európskym fondom regionálneho rozvoja z Operačného programu Výskum a vývoj a ich využívanie je určené výhradne pre vedecko-výskumnú komunitu na Slovensku.

 

SLDK má v rámci projektu NISPEZ prístup do nasledovných databáz:

 Web of Knowledge – Web of Science with Conference  Proceedings  abstraktová; bibliografická; citačná  
 Web of Knowledge - Essential Science Indicators  špeciálna  
 Web of Knowledge – Current Contents Connect  abstraktová; bibliografická  
 Web of Knowledge - MEDLINE abstraktová; bibliografická  
 ScienceDirect  abstraktová; plnotextová  
 Scopus  abstraktová; bibliografická; citačná  
 SPRINGERLink  abstraktová; plnotextová  
 Wiley Online Library (vydavateľ Wiley-Blackwell)  abstraktová; plnotextová  
 GALE  plnotextová; referenčná  
 ProQuest Central  abstraktová; plnotextová  
 Knovel  plnotextová; referenčná  

 

Strategický cieľ projektu

Strategickým cieľom projektu je vybudovať efektívny systém informačnej podpory výskumu a vývoja v SR na báze elektronických informačných zdrojov prostredníctvom nástrojov na riadenie a správu elektronických zdrojov.

Realizácia projektu: 2008 – 2014

 Skoč na navigáciu

Online katalóg

Otváracie hodiny

Aktuality

Pozor na predátorské publikovanie

SLDK na svojich stránkach zverejnila aktuálne informácie o praktikách predátorských vydavateľov...

Citačný manager Citace PRO

Citačný manažér Citace PRO - prístup pre TU vo Zvolene...

Journal Citation Reports

Prezentácia Journal and Highly Cited Data (Journal Citation Reports & Essential Science Indicators) a novinky na platforme Web of Science zo dňa 16. februára 2016

Informačná a mediálna gramotnosť

Aktuálne informácie o informačnej a mediálnej gramotnosti, štandardoch, citovaní, plagiátorstve...

Usmernenie pre evidenciu publikačnej činnosti

Usmernenie k evidencii publikačnej činnosti zo dňa 2.2.2016, upravený Všeobecný formulár SLDK k podkladom pre evidenciu publikačnej činnosti na TU vo Zvolene..