Licenčné podmienky - NAVIGA

Header

Sprístupňovanie databáz cez systém NAVIGA - licenčné podmienky

Sprístupňovanie jednotlivých databáz prostredníctvom systému NAVIGA je možné formou vzdialeného prístupu, ktorý legálne a oprávnene poskytuje Slovenská národná knižnica v Martine.

Používatelia iných partnerských knižníc, ktorí majú záujem využívať  externé elektronické informačné zdroje (EEIZ) v rámci projektu "Informácie pre inovácie"(viac), sa musia stať používateľmi SNK ako nový typ používateľa, bez nutnosti navštíviť SNK. Takýto používateľ musí mať platnú registráciu v jednej z partnerských knižníc, na základe tejto registrácie mu bude umožnený vzdialený prístup do databáz. Všetci používatelia EEIZ musia podpísať Dodržiavanie licenčných podmienok EEIZ buď v SNK alebo v jednej z partnerských knižníc. Doba platnosti vzdialeného prístupu pre EEIZ trvá po dobu platnosti čitateľského preukazu v SNK alebo po dobu platnosti čitateľského preukazu v niektorej z partnerských knižníc. Pre jednotný vstup do databáz ako aj pre vzdialený prístup sa využíva systém NAVIGA.

Jednotlivé vydavateľstvá zverejňujú na svojich webových stránkach licenčné podmienky využívania databáz, vyhľadávania, rešeršovania na ich webových stránkach prostredníctvom ich vlastného softwaru a webového prostredia a pod.

Licenčné podmienky jednotlivých vydavateľstiev, od ktorých boli zakúpené databázy v rámci projektu „Informácie pre inovácie“ nájdete na nasledujúcich linkách:

Vydavateľstvo

Licenčné podmienky

Elsevierhttp://www.sciencedirect.com

Terms & Condition; Privacy Policy

Emeraldhttp://www.emeraldinsight.com

Copyright Info; Site Polices; Terms of Use

IEThttp://www.ietdl.org

Privacy Policy; Terms of Use

SAGEhttp://online.sagepub.com
Sage Publications

Terms & Conditions; Privacy Policy; Privacy Policy

Springerhttp://www.springerlink.com

Terms & Condition; Privacy Statement

Wileyhttp://onlinelibrary.wiley.com

Privacy Policy

Zdroj UK SAV


Skoč na navigáciu

Online katalóg

Otváracie hodiny

Aktuality

Pozor na predátorské publikovanie

SLDK na svojich stránkach zverejnila aktuálne informácie o praktikách predátorských vydavateľov...

Citačný manager Citace PRO

Citačný manažér Citace PRO - prístup pre TU vo Zvolene...

Journal Citation Reports

Prezentácia Journal and Highly Cited Data (Journal Citation Reports & Essential Science Indicators) a novinky na platforme Web of Science zo dňa 16. februára 2016

Informačná a mediálna gramotnosť

Aktuálne informácie o informačnej a mediálnej gramotnosti, štandardoch, citovaní, plagiátorstve...

Usmernenie pre evidenciu publikačnej činnosti

Usmernenie k evidencii publikačnej činnosti zo dňa 2.2.2016, upravený Všeobecný formulár SLDK k podkladom pre evidenciu publikačnej činnosti na TU vo Zvolene..