Technická univerzita vo Zvolene

Skoč na obsah
vyhľadávanie
Priatelia knižnice

Header

Priatelia knižnice

Rýchly rozvoj informačných technológií, informačná explózia, ale najmä ekonomická situácia, kedy knižnice dostávajú do rozpočtov stále menej finančných prostriedkov pri stále stúpajúcich cenách kníh, časopisov a iných uchovávaných dokumentov ovplyvňujú kvalitu knižničných fondov v celoslovenskom meradle.
Slovenskej lesníckej a drevárskej knižnici v tejto situácii hrozí zastarávanie fondov, čo môže mať rozhodujúci vplyv na jej konkurencieschopnosť, a spätne aj na rozvoj vedy a výskumu na Technickej univerzite vo Zvolene a na kvalitu vysokoškolskej prípravy študentov.
SLDK sa snaží využívať možnosti získavania dokumentov a techniky prostredníctvom rozličných projektov, nadácií, darcov a sponzorov.
Uvítame preto akúkoľvek podporu z Vašej strany.

 


Slovenská lesnícka a drevárska knižnica pri TU vo Zvolene
ĎAKUJE
všetkým darcom, sponzorom a donorom,
ktorí akoukoľvek formou prispeli k skvalitneniu služieb knižnice.

PRIATEĽOV KNIŽNICE
nájdete v prílohách výročných správ knižnice za jednotlivé roky

 

 

 


Skoč na navigáciu

Online katalóg

Otváracie hodiny

Aktuality

Pozor na predátorské publikovanie

SLDK na svojich stránkach zverejnila aktuálne informácie o praktikách predátorských vydavateľov...

Webináre ProQuest

Webináre spoločnosti ProQuest

Webináre spoločnosti Clarivate Analytics

Spoločnosť Clarivate Analytics Vám ponúka webináre k databázam Web of Science, Journal Citation Reports a Essential Science Indicators...

Jesenná súťaž Engineering Academic Challenge

Jesenná súťaž Engineering Academic Challenge začína 10. októbra 2016...

Citačný manager Citace PRO

Citačný manažér Citace PRO - prístup pre TU vo Zvolene...