Priatelia knižnice

Header

Priatelia knižnice

Rýchly rozvoj informačných technológií, informačná explózia, ale najmä ekonomická situácia, kedy knižnice dostávajú do rozpočtov stále menej finančných prostriedkov pri stále stúpajúcich cenách kníh, časopisov a iných uchovávaných dokumentov ovplyvňujú kvalitu knižničných fondov v celoslovenskom meradle.
Slovenskej lesníckej a drevárskej knižnici v tejto situácii hrozí zastarávanie fondov, čo môže mať rozhodujúci vplyv na jej konkurencieschopnosť, a spätne aj na rozvoj vedy a výskumu na Technickej univerzite vo Zvolene a na kvalitu vysokoškolskej prípravy študentov.
SLDK sa snaží využívať možnosti získavania dokumentov a techniky prostredníctvom rozličných projektov, nadácií, darcov a sponzorov.
Uvítame preto akúkoľvek podporu z Vašej strany.

 


Slovenská lesnícka a drevárska knižnica pri TU vo Zvolene
ĎAKUJE
všetkým darcom, sponzorom a donorom,
ktorí akoukoľvek formou prispeli k skvalitneniu služieb knižnice.

PRIATEĽOV KNIŽNICE
nájdete v prílohách výročných správ knižnice za jednotlivé roky

 

 

 


Skoč na navigáciu

Online katalóg

Otváracie hodiny

Aktuality

SAIA informuje

SAIA a SLDK Vás v rámci aprílových diskusií o mobilitách pozývajú na informačný seminár, ktorý sa uskutoční dňa 25.4.2017 o 13,00 hod. v Informačno-vedeckom centre SLDK...

Výstava fotografií Človek a huby

LF, FEE a SLDK pri TU vo Zvolene Vás srdečne pozývajú na výstavu Človek a huby, ktorá sa bude konať v priestoroch SLDK od 17.2. - 31.3.2017. Tešíme sa na Vašu účasť!

Pozor na predátorské publikovanie

SLDK na svojich stránkach zverejnila aktuálne informácie o praktikách predátorských vydavateľov...

Citačný manager Citace PRO

Citačný manažér Citace PRO - prístup pre TU vo Zvolene...

Journal Citation Reports

Prezentácia Journal and Highly Cited Data (Journal Citation Reports & Essential Science Indicators) a novinky na platforme Web of Science zo dňa 16. februára 2016