Technická univerzita vo Zvolene

Skoč na obsah
vyhľadávanie
Online katalóg

Otváracie hodiny

Aktuality

Journal Citation Reports

CVTI SR a SLDK pri TU vo Zvolene Vás pozývajú na seminár Journal and Highly Cited Data (Journal Citation Reports & Essential Science Indicators) a novinky na platforme Web of Science, ktorý sa uskutoční dňa 16. februára 2016 o 13,30 hod. v prednáškovej miestnosti B9.

Usmernenie pre evidenciu publikačnej činnosti

Usmernenie k evidencii publikačnej činnosti zo dňa 2.2.2016, upravený Všeobecný formulár SLDK k podkladom pre evidenciu publikačnej činnosti na TU vo Zvolene..

SAIA informuje

Pozývame Vás na seminár SAIA o štipendiách dňa 9.2.2016 o 15,30 hod...

Citačné analýzy WoSCC a EndNote Basic

Prezentácie "Citačné analýzy vo WoSCC a práca s EndNote Basic", zo dňa 28.10.2015, Enikó Tóth Szász...

Vyhláška 456/2012 MŠVVaŠ SR o CREPČ a CREUČ

Dňa 18. 12. 2012 bola vydaná nová vyhláška 456/2012 MŠVVaŠ SR o centrálnom registri evidencie publikačnej činnosti a centrálnom registri evidencie umeleckej činnosti...