Zoznam časopisov vo fonde SLDK

Header

Zoznam časopisov dochádzajúcich do SLDK

Farebne vyznačené časopisy sú spracovávané do databázy článkov SLDK 

Za každým titulom je uvedená forma akvizície,
podľa toho, či bol časopis získaný kúpou, výmenou alebo darom.

Väčšina tiulov časopisov je prístupná v SLDK. Iná dislokácia časopisu je uvedená v zátvorke.

A
Abitare -
kúpa
Academia - dar
Acta Facultatis Ecologiae - dar
Acta Facultatis Forestalis Zvolen
- dar
Acta Facultatis Technicae - dar
Acta Facultatis Xylologiae Zvolen - dar
Acta Geographica Universitatis Comenianae - výmena
Acta Horticulturae et Regiotecturae - výmena
Acta Regionalia et Environmentalica - výmena
Acta Silvae et Ligni - výmena
Acta Silvatica et Lignaria Hungarica  - výmena
Acta Technologica Agriculturae - výmena
Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis - výmena
AFZ - Der Wald - kúpa
Agricultural Economics - výmena
Agrochémia -
výmena
AIT - Architektur Innenarchitektur Technischer Ausbau - kúpa
Allgemeine Forst und Jagdzeitung - kúpa
Annals of Warsaw University of Life Sciences, Forestry and Wood Technology - výmena
Arch o architektúre a inej kultúre - kúpa
ASB - Revue slovenského stavebníctva - kúpa
Atrium - kúpa
B
Bauen mit Holz - kúpa
Beskydy - výmena
Bezpečná práca
- kúpa (SLDK, disl.* LF KLŤM)
BFW Praxis Information - dar
Biotechnologie, Agronomie, Société et Environnement - výmena
BM Bau- und Möbelschreiner - kúpa
Bois et Forets des Tropiques - kúpa
Bulletin of the British Ecological Society - dar
Bulletin of the Forestry and Forest Products Research Institute -
výmena
Bulletin of the Iwate University Forests -
výmena
Bulletin Slovenskej asociácie knižníc - kúpa
Bulletin Slovenskej botanickej spoločnosti - výmena
C
Canadian Forest Industries -
kúpa
Canadian Journal of Forest Research -
kúpa
Centralblatt für das gesamte Forstwesen - kúpa (len online verzia)
Communications - výmena
Croatian Journal of Forest Engineering - výmena
Czech Journal of Genetics and Plant Breeding - výmena
D
Delta - dar
Design + Beschlag Magazin - kúpa
Designum -
kúpa
Deutschland -
dar
Diagonal
- výmena
Dom a byt - dar
Domov -
kúpa
Domus -
kúpa
Drevársky magazín - dar
Drewno - výmena
Drvna Industrija - dar
E
Ekológia - výmena
Ekonomický časopis -
kúpa (SLDK, disl.* LF KERLH)
Enviromagazín - dar
Eurasian Journal of Forest Research - výmena
European Journal of Forestry Research - kúpa
European Journal of Wood and Wood Products - kúpa
Eurostav -
kúpa
EUWID Holz und Holzwerkstoffe - kúpa  (disl.*  KLŤLM)
Exteriér/interiér - kúpa
F
Finance a úvěr - kúpa
Finančný spravodajca - kúpa (disl.* LF KERLH, R OIS, R OE, Sekr. kvestora, R Ref. kontroly)
Folia Forestalia Polonica. Series A – Forestry - výmena
Folia  Oecologica - výmena
Forest Ecology and Management - kúpa
Forest Policy and Economics - kúpa
Forest Products Journal - kúpa
Forest Research - výmena
Forestry - kúpa
Forstzeitung  - kúpa
Furnier Magazin - kúpa
G
G: slovenský časopis pre geometriu a grafiku
- dar
GEO
-kúpa   (disl.* LF KPP)
Geodetický a kartografický obzor - kúpa
Geografický časopis - kúpa
H
HOB - die Holzbearbeitung - kúpa
Holzbau Magazin - kúpa
Holzforschung - kúpa
Holz-Kurier - kúpa (disl.* KLŤLM)
Holztechnologie - kúpa
Holz - und Kunststoffverarbeitung -
kúpa
Holz - Zentralblatt - kúpa
Horticultural Science - výmena
Hospodárske noviny -
kúpa
HRM&E  (Human Resources Management and Ergonomics) - dar
CH
Chvojnyje boreaľnoj zony - dar
I
Informácie -
kúpa
Infoware - kúpa
Intelligente Architektur - dar
International Journal of Forest Engineering -
kúpa
International Wood Products Journal - kúpa
ITlib - kúpa
J
Journal of Forest Science -
výmena (SLDK, disl.* LF KHÚLG, LF KPL, LF KPP)
Journal of Hydrology and Hydromechanics
-kúpa
Journal of Plant Nutrition and Soil Science - kúpa
Journal of Wood Science  - kúpa
K
Knižnica - kúpa
Krásy Česka - výmena
Krásy Slovenska - kúpa
L
Laminat Magazin - kúpa
Les / Slovenské letokruhy  - kúpa
Lesne prace badawcze - výmena
Lesnická prácekúpa (SLDK, disl.* LF KLŤM, LF KOLP)
Lesnícky časopis - kúpa
Lesník  - dar
Lidé a země - kúpa
Logistika - kúpa
Lovu zdar - lúpa
M
Manažment podnikov - dar
Manufacturing and industrial engineering - dar
Materiály pro stavbu - kúpa
MD moebel interior design- kúpa
MDF Magazin - kúpa
Meteorologický časopis - dar
MM Průmyslové spektrum  - kúpa (SLDK, disl.* FEVT KVTM)
Moderní řízení - kúpa
Mykologické listy - kúpa
Myslivost - kúpa (SLDK, disl.* LF KOLP)
N
Naše poľovníctvo - kúpa (SLDK, disl.* LF KOLP)
National Geographic - kúpa (disl.* LF KPP)
Newsletter. WHO Collaborating Centre for Air Quality Management... -
výmena
Newsletter for Europe -
dar
O
Odpady (SR) - kúpa
Ochota i ochotničje chozjastvo - kúpa
P
Pamiatky a múzeá
- výmena
Papír a celulóza - kúpa
Patent Information News - dar
PC Revue - kúpa
Pekné bývanie - kúpa
Photogrammetric Engineering & Remote Sensing -
kúpa
Plant Protection Science
- výmena
Plant, Soil and Environment - výmena
Plasty a kaučuk - kúpa
Poľovníctvo a rybárstvo - kúpa (SLDK, disl.* LF KOLP)
Poradca - kúpa (disl.* R Referát kontroly)
Prace Komisji Nauk Rolniczych, Leśnych i Weterynaryjnych PAU - dar
Preslia  - kúpa
Profit - kúpa (SLDK, disl.* DF KMOSL)
Projekt
- kúpa
Projekty rodinných domov - kúpa
Przemysl drzewny - kúpa
R
Radovi Šumarskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu
- výmena
Renovujeme, staviame, zariaďujeme - kúpa
Research Bulletin of the Hokkaido University Forests - výmena
Research in Agricultural Engineering -
výmena
Reviews of Adhesion and Adhesives - kúpa (disl. * KNDV)
Revue forestiére francaise -
výmena 
S
Schweizerische Zeitschrift für Forstwesen - kúpa

Silva  Bohemica - výmena
Silvae Genetica - kúpa
Small-scale Forestry
- kúpa
Soil and water research - výmena
Strojárstvo - dar
Střelecká revue - kúpa
Studies of the University of Žilina - Mathematical Series - výmena
Surface Magazin - kúpa
Svět myslivosti - kúpa (SLDK, disl.* LF KOLP)
Sylvia - výmena
Sylwan - dar
T
Tatry -
kúpa (SLDK, disl.* LF KPP)
Terra - dar
Tichodroma - dar
The Strad - kúpa
Transfer technológií bulletin - dar
Trend
-
kúpa (SLDK, disl.* DF KMOSL)
Tropical Forest Update - výmena
Turen Magazin - kúpa
U
Účtovníctvo, audítorstvo, daňovníctvo -
kúpa (disl.* LF KERLH)
Univerzitné noviny Technickej univerzity vo Zvolene - dar
Unsere Jagd -
kúpa
V
Veronica - kúpa
Vesmír -
kúpa (SLDK, disl.* LF KPP)
Vestník Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR -
kúpa
Vestník Ministerstva životného prostredia -
kúpa
Vestník Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky -
kúpa
Vodní hospodářství -
kúpa
Vodohospodářské technicko-ekonomické informace - dar
W
Wood and Fiber Science -
kúpa
Wood Based Panels International -
kúpa
Wood Material Science & Engineering - dar
Wood Research - výmena
Z
Zbierka zákonov Slovenskej republiky - kúpa (SLDK, disl.* R Referát právny)
Zisk manažment -
kúpa
Zprávy České botanické společnosti -
kúpa
Zprávy lesnického výzkumu -
výmena
Ž
Živa -
kúpa (SLDK, disl.* LF KPP)
Životné prostredie - kúpa (SLDK, disl.* LF KOLP, LF KPP)

 

 

*dislokácia (disl.) - časopis je dislokovaný len na uvedenom pracovisku pre interné využitie, nie je dostupný pre používateľov SLDK


Skoč na navigáciu

Online katalóg

Otváracie hodiny

Aktuality

Pozor na predátorské publikovanie

SLDK na svojich stránkach zverejnila aktuálne informácie o praktikách predátorských vydavateľov...

Citačný manager Citace PRO

Citačný manažér Citace PRO - prístup pre TU vo Zvolene...

Journal Citation Reports

Prezentácia Journal and Highly Cited Data (Journal Citation Reports & Essential Science Indicators) a novinky na platforme Web of Science zo dňa 16. februára 2016

Informačná a mediálna gramotnosť

Aktuálne informácie o informačnej a mediálnej gramotnosti, štandardoch, citovaní, plagiátorstve...

Usmernenie pre evidenciu publikačnej činnosti

Usmernenie k evidencii publikačnej činnosti zo dňa 2.2.2016, upravený Všeobecný formulár SLDK k podkladom pre evidenciu publikačnej činnosti na TU vo Zvolene..