Objednávanie periodík pre Technickú univerzitu

Header

Objednávanie periodík pre Technickú univerzitu

Objednávka z finančných prostriedkov katedier a pracovísk TU
Vyplnená žiadanka na objednávku periodík musí obsahovať tieto údaje:

  • Názov
  • Adresa vydavateľa
  • Rok vydania
  • ISSN
  • Pečiatka a podpis vedúceho katedry

a výrazné označenie z akých finančných prostriedkov bude nákup realizovaný s podpisom vedúceho pracoviska a tajomníka fakulty, prípadne ak sa nakupuje z grantových prostriedkov, vedúceho grantu. Objednávky na periodiká objednávané v zahraničí na nasledujúci kalendárny rok treba doručiť do SLDK najneskôr do 15. septembra. Pri neskorších objednávkach nie je možné zabezpečiť dodávku periodík od prvého vydaného čísla.

Objednávky:
Ing. Eva Paločková
Tel: 045/ 5206 662
E-mail: eva.palockova@tuzvo.sk

 


Skoč na navigáciu

Online katalóg

Otváracie hodiny

Aktuality

Výstava fotografií Človek a huby

LF, FEE a SLDK pri TU vo Zvolene Vás srdečne pozývajú na výstavu Človek a huby, ktorá sa bude konať v priestoroch SLDK od 17.2. - 31.3.2017. Tešíme sa na Vašu účasť!

Pozor na predátorské publikovanie

SLDK na svojich stránkach zverejnila aktuálne informácie o praktikách predátorských vydavateľov...

Citačný manager Citace PRO

Citačný manažér Citace PRO - prístup pre TU vo Zvolene...

Journal Citation Reports

Prezentácia Journal and Highly Cited Data (Journal Citation Reports & Essential Science Indicators) a novinky na platforme Web of Science zo dňa 16. februára 2016

Informačná a mediálna gramotnosť

Aktuálne informácie o informačnej a mediálnej gramotnosti, štandardoch, citovaní, plagiátorstve...