Objednávanie normalizačnej literatúry

Header

Objednávanie normalizačnej literatúry

Objednávka z finančných prostriedkov katedier a pracovísk TU
Vyplnená žiadanka na objednávku normalizačnej literatúry musí obsahovať tieto údaje:

  • Označenie normy
  • Číslo normy
  • Pečiatka a podpis vedúceho katedry
  • Uvedenie kontaktnej adresy na objednávku normalizačnej literatúry

a výrazné označenie, z akých finančných prostriedkov bude nákup realizovaný, s podpisom vedúceho pracoviska a tajomníka fakulty, prípadne ak sa nakupuje z grantových prostriedkov, vedúceho grantu. Objednávky na normy objednávané v zahraničí treba doručiť do SLDK najneskôr do 15. októbra. Pri neskorších objednávkach nie je možné zabezpečiť ich realizáciu do konca kalendárneho roka.

Objednávky:
Ing. Jana Miškovská
Tel: 045/ 5206 493
E-mail: jana.miskovska@tuzvo.sk 


  
AKTUÁLNY ZOZNAM NORIEM NACHÁDZAJÚCICH SA V SLDK

Posledná revízia bola vykonaná v júli 2016,
platnosť normy je potrebné overiť na http://www.sutn.sk/eshop/public/search.aspx

 

 

 


Skoč na navigáciu

Online katalóg

Otváracie hodiny

Aktuality

Informačný deň k Európskemu dohovoru o krajine 2017

SAŽP, FEE TU a SLDK Vás pozývajú na Informačný deň k Európskemu dohovoru o krajine 2017, ktorý sa uskutoční dňa 23. marca 2017 o 9,30 hod...

Výstava fotografií Človek a huby

LF, FEE a SLDK pri TU vo Zvolene Vás srdečne pozývajú na výstavu Človek a huby, ktorá sa bude konať v priestoroch SLDK od 17.2. - 31.3.2017. Tešíme sa na Vašu účasť!

Pozor na predátorské publikovanie

SLDK na svojich stránkach zverejnila aktuálne informácie o praktikách predátorských vydavateľov...

Webináre spoločnosti Clarivate Analytics

Spoločnosť Clarivate Analytics Vám ponúka webináre k databázam Web of Science, Journal Citation Reports a Essential Science Indicators...

Jesenná súťaž Engineering Academic Challenge

Jesenná súťaž Engineering Academic Challenge začína 10. októbra 2016...