Objednávanie normalizačnej literatúry

Header

Objednávanie normalizačnej literatúry

Objednávka z finančných prostriedkov katedier a pracovísk TU
Vyplnená žiadanka na objednávku normalizačnej literatúry musí obsahovať tieto údaje:

  • Označenie normy
  • Číslo normy
  • Pečiatka a podpis vedúceho katedry
  • Uvedenie kontaktnej adresy na objednávku normalizačnej literatúry

a výrazné označenie, z akých finančných prostriedkov bude nákup realizovaný, s podpisom vedúceho pracoviska a tajomníka fakulty, prípadne ak sa nakupuje z grantových prostriedkov, vedúceho grantu. Objednávky na normy objednávané v zahraničí treba doručiť do SLDK najneskôr do 15. októbra. Pri neskorších objednávkach nie je možné zabezpečiť ich realizáciu do konca kalendárneho roka.

Objednávky:
Ing. Jana Miškovská
Tel: 045/ 5206 493
E-mail: jana.miskovska@tuzvo.sk 


  
AKTUÁLNY ZOZNAM NORIEM NACHÁDZAJÚCICH SA V SLDK

Posledná revízia bola vykonaná v júli 2016,
platnosť normy je potrebné overiť na http://www.sutn.sk/eshop/public/search.aspx

 

 

 


Skoč na navigáciu

Online katalóg

Otváracie hodiny

Aktuality

Pozor na predátorské publikovanie

SLDK na svojich stránkach zverejnila aktuálne informácie o praktikách predátorských vydavateľov...

Citačný manager Citace PRO

Citačný manažér Citace PRO - prístup pre TU vo Zvolene...

Journal Citation Reports

Prezentácia Journal and Highly Cited Data (Journal Citation Reports & Essential Science Indicators) a novinky na platforme Web of Science zo dňa 16. februára 2016

Informačná a mediálna gramotnosť

Aktuálne informácie o informačnej a mediálnej gramotnosti, štandardoch, citovaní, plagiátorstve...

Usmernenie pre evidenciu publikačnej činnosti

Usmernenie k evidencii publikačnej činnosti zo dňa 2.2.2016, upravený Všeobecný formulár SLDK k podkladom pre evidenciu publikačnej činnosti na TU vo Zvolene..