Objednávanie kníh pre TU

Header

Objednávanie knižných odborných publikácií pre Technickú univerzitu

Návrh na nákup z prostriedkov SLDK musí obsahovať tieto údaje:

  • Autor
  • Názov
  • Adresa vydavateľa
  • Rok vydania
  • ISBN
  • Potvrdenie pečiatkou a podpisom vedúceho katedry

Objednávka z finančných prostriedkov katedier a pracovísk TU:

Vyplnená žiadanka na objednávku so všetkými uvedenými náležitosťami z predchádzajúceho odseku + výrazné označenie z akých finančných prostriedkov bude nákup realizovaný s podpisom vedúceho pracoviska a tajomníka fakulty, prípadne ak sa nakupuje z grantových prostriedkov, podpis vedúceho grantu.
Objednávky na publikácie objednávané v zahraničí treba doručiť do SLDK najneskoršie do 15. októbra. Pri neskorších objednávkach nie je možné zabezpečiť ich realizáciu do konca kalendárneho roka.

Objednávky:
Ing. Zuzana Šimková, PhD.
Tel.: 045 - 5206 650
E-mail: zuzana.simkova@tuzvo.sk


Skoč na navigáciu

Online katalóg

Otváracie hodiny

Aktuality

Informačný deň k Európskemu dohovoru o krajine 2017

SAŽP, FEE TU a SLDK Vás pozývajú na Informačný deň k Európskemu dohovoru o krajine 2017, ktorý sa uskutoční dňa 23. marca 2017 o 9,30 hod...

Výstava fotografií Človek a huby

LF, FEE a SLDK pri TU vo Zvolene Vás srdečne pozývajú na výstavu Človek a huby, ktorá sa bude konať v priestoroch SLDK od 17.2. - 31.3.2017. Tešíme sa na Vašu účasť!

Pozor na predátorské publikovanie

SLDK na svojich stránkach zverejnila aktuálne informácie o praktikách predátorských vydavateľov...

Webináre spoločnosti Clarivate Analytics

Spoločnosť Clarivate Analytics Vám ponúka webináre k databázam Web of Science, Journal Citation Reports a Essential Science Indicators...

Jesenná súťaž Engineering Academic Challenge

Jesenná súťaž Engineering Academic Challenge začína 10. októbra 2016...