Objednávanie kníh pre TU

Header

Objednávanie knižných odborných publikácií pre Technickú univerzitu

Návrh na nákup z prostriedkov SLDK musí obsahovať tieto údaje:

  • Autor
  • Názov
  • Adresa vydavateľa
  • Rok vydania
  • ISBN
  • Potvrdenie pečiatkou a podpisom vedúceho katedry

Objednávka z finančných prostriedkov katedier a pracovísk TU:

Vyplnená žiadanka na objednávku so všetkými uvedenými náležitosťami z predchádzajúceho odseku + výrazné označenie z akých finančných prostriedkov bude nákup realizovaný s podpisom vedúceho pracoviska a tajomníka fakulty, prípadne ak sa nakupuje z grantových prostriedkov, podpis vedúceho grantu.
Objednávky na publikácie objednávané v zahraničí treba doručiť do SLDK najneskoršie do 15. októbra. Pri neskorších objednávkach nie je možné zabezpečiť ich realizáciu do konca kalendárneho roka.

Objednávky:
Ing. Zuzana Šimková, PhD.
Tel.: 045 - 5206 650
E-mail: zuzana.simkova@tuzvo.sk


Skoč na navigáciu

Online katalóg

Otváracie hodiny

Aktuality

Pozor na predátorské publikovanie

SLDK na svojich stránkach zverejnila aktuálne informácie o praktikách predátorských vydavateľov...

Citačný manager Citace PRO

Citačný manažér Citace PRO - prístup pre TU vo Zvolene...

Journal Citation Reports

Prezentácia Journal and Highly Cited Data (Journal Citation Reports & Essential Science Indicators) a novinky na platforme Web of Science zo dňa 16. februára 2016

Informačná a mediálna gramotnosť

Aktuálne informácie o informačnej a mediálnej gramotnosti, štandardoch, citovaní, plagiátorstve...

Usmernenie pre evidenciu publikačnej činnosti

Usmernenie k evidencii publikačnej činnosti zo dňa 2.2.2016, upravený Všeobecný formulár SLDK k podkladom pre evidenciu publikačnej činnosti na TU vo Zvolene..