Citačné analýzy WoSCC a EndNote Basic

Header

Citačné analýzy vo WoSCC a EndNote Basic

 

Centrum vedecko-technických informácií SR
v spolupráci so Slovenskou lesníckou a drevárskou knižnicou

zorganizovali seminár

 Citačné analýzy vo WoSCC a práca s EnDNoTE Basic,

ktorý sa konal 
v Informačno-vedeckom centre Slovenskej lesníckej a drevárskej knižnice
T. G. Masaryka 20, Zvolen, dňa

28. októbra 2015

 

 Prednášala pani Enikó Tóth Szász, zástupkyňa spoločnosti Thomson Reuters

 

POZVÁNKA

Podujatie bolo organizované ako súčasť projektu Národný informačný systém
Podpory výskumu a vývoja na Slovensku - prístup k Elektronickým informačným zdrojom (NISPEZ)

 

 


Skoč na navigáciu

Online katalóg

Otváracie hodiny

Aktuality

Pozor na predátorské publikovanie

SLDK na svojich stránkach zverejnila aktuálne informácie o praktikách predátorských vydavateľov...

Citačný manager Citace PRO

Citačný manažér Citace PRO - prístup pre TU vo Zvolene...

Journal Citation Reports

Prezentácia Journal and Highly Cited Data (Journal Citation Reports & Essential Science Indicators) a novinky na platforme Web of Science zo dňa 16. februára 2016

Informačná a mediálna gramotnosť

Aktuálne informácie o informačnej a mediálnej gramotnosti, štandardoch, citovaní, plagiátorstve...

Usmernenie pre evidenciu publikačnej činnosti

Usmernenie k evidencii publikačnej činnosti zo dňa 2.2.2016, upravený Všeobecný formulár SLDK k podkladom pre evidenciu publikačnej činnosti na TU vo Zvolene..