Informačná a mediálna gramotnosť

Header

Informačná a mediálna gramotnosť

Dovoľujeme si Vás upozorniť na nový portál

INFORMAČNÁ A MEDIÁLNA GRAMOTNOSŤ

ktorý má za cieľ charakterizovať, propagovať a podporovať informačnú gramotnosť
prostredníctvom sumarizácie štandardov informačnej gramotnosti,
tutoriálov, videotutoriálov,
príkladov a metodických návodov rozvíjajúcich informačné kompetencie.

 

Správcami portálu sú Ústredná knižnica Filozofickej fakulty UK,
Katedra knižničnej a informačnej vedy FiF UK, Akademická knižnica UK.

 

 

 


Skoč na navigáciu

Online katalóg

Otváracie hodiny

Aktuality

Pozor na predátorské publikovanie

SLDK na svojich stránkach zverejnila aktuálne informácie o praktikách predátorských vydavateľov...

Citačný manager Citace PRO

Citačný manažér Citace PRO - prístup pre TU vo Zvolene...

Journal Citation Reports

Prezentácia Journal and Highly Cited Data (Journal Citation Reports & Essential Science Indicators) a novinky na platforme Web of Science zo dňa 16. februára 2016

Usmernenie pre evidenciu publikačnej činnosti

Usmernenie k evidencii publikačnej činnosti zo dňa 2.2.2016, upravený Všeobecný formulár SLDK k podkladom pre evidenciu publikačnej činnosti na TU vo Zvolene..

Citačné analýzy WoSCC a EndNote Basic

Prezentácie "Citačné analýzy vo WoSCC a práca s EndNote Basic", zo dňa 28.10.2015, Enikó Tóth Szász...