Elektronické zdroje JSTOR

Header

Elektronické zdroje JSTOR

Technická univerzita vo Zvolene podpísala dňa 16.08.2011 so spoločnosťou ITHAKA, New York Zmluvu o prístupe k elektronickým informačným zdrojom JSTOR.

JSTOR je nezisková služba, ktorá  sprístupňuje vedeckým  pracovníkom, pedagogickým pracovníkom a študentom digitálny archív odborných vedeckých časopisov z  oblasti humanitných, spoločenských a prírodných vied. Je unikátnou databázou digitalizovaných plných textov vybraných vedeckých časopisov od začiatku ich vydávania . Každý časopis je digitalizovaný od prvého čísla prvého ročníka (niekedy siahajúceho až do pol. 19. storočia) až po pohyblivú hranicu (moving wall), čo je zvyčajne „tri až päť rokov“ od súčasnosti.

Databáza JSTOR je rozdelená do mnohých kolekcií, Technická univerzita  vo Zvolene má predplatený prístup do kolekcie Ecology and Botany vrátane archívu.

Zoznam titulov patriacich do kolekcie Ecology and Botany nájdete na stránke:
http://www.jstor.org/action/collectionInfoPage?selectCollection=eb-backfile-collection

Podpisom licenčnej zmluvy sa Technická univerzita zaviazala dodržiavať licenčné podmienky, ktorých plné znenie nájdete na stránke: http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp

V prípade porušenia Zmluvných podmienok zo strany odberateľa t.j. Technickej univerzity vo Zvolene môže poskytovateľ služby JSTOR ukončiť prístup k celému obsahu elektronických  informačných zdrojov (EIZ) vrátane archívu. Za obnovenie prístupu k EIZ musí Technická univerzita uhradiť znovu ročný prístupový poplatok. Preto Vás prosíme, aby ste si  pred začatím využívania elektronických informačných zdrojov databázy JSTOR Zmluvné podmienky preštudovali.

Najdôležitejšie body Zmluvných podmienok nájdete tu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Skoč na navigáciu

Online katalóg

Otváracie hodiny

Aktuality

Pozor na predátorské publikovanie

SLDK na svojich stránkach zverejnila aktuálne informácie o praktikách predátorských vydavateľov...

Citačný manager Citace PRO

Citačný manažér Citace PRO - prístup pre TU vo Zvolene...

Journal Citation Reports

Prezentácia Journal and Highly Cited Data (Journal Citation Reports & Essential Science Indicators) a novinky na platforme Web of Science zo dňa 16. februára 2016

Informačná a mediálna gramotnosť

Aktuálne informácie o informačnej a mediálnej gramotnosti, štandardoch, citovaní, plagiátorstve...

Usmernenie pre evidenciu publikačnej činnosti

Usmernenie k evidencii publikačnej činnosti zo dňa 2.2.2016, upravený Všeobecný formulár SLDK k podkladom pre evidenciu publikačnej činnosti na TU vo Zvolene..