FAQ

Header

Služba "Spýtajte sa knižnice"

FAQ - Frequently Asked Questions - Často kladené otázky

Čo to znamená, že dokument sa požičiava len prezenčne?

Prezenčná výpožička znamená, že literatúru je možné študovať len v priestoroch knižnice (v študovniach), nepožičiava sa na domáce štúdium. Jedná sa väčšinou o literatúru, ktorú knižnica vlastní len v jednom, prípadne obmedzenom počte exemplárov. Toto opatrenie slúži na to, aby sa k literatúre dostal čo najväčší počet záujemcov.

Je možné výpožičnú dobu požičanej literatúry predĺžiť aj prostredníctvom e-mailu alebo telefonicky?

Výpožičnú dobu je možné predĺžiť prostredníctvom knižnice, cez položku "Konto" na spodnej lište. Po vypísaní čísla čitateľského preukazu a hesla sa zobrazí zoznam vypožičaných dokumentov. Cez ponuku "prolongovať" pomocou ikonky "lupa" je možné predĺžiť výpožičnú dobu jednotlivých titulov. Výpožičnú lehotu je možné predĺžiť aj prostredníctvom e-mailu na adrese anna.matasova@tuzvo.sk

 

Môžete mi vyhotoviť rešerš na objednávku?

Rešerše na objednávku vyhotovujeme zdarma len pre zamestnancov Technickej univerzity. Pre ostatných používateľov sa objednávkové rešerše vyhotovujú za úhradu podľa Aktuálneho cenníka platených služieb SLDK. Študenti si robia rešerše samostatne, prípadne s pomocou odborných konzultantov v študovniach knižnice.


Skoč na navigáciu

Online katalóg

Otváracie hodiny

Aktuality

Pozor na predátorské publikovanie

SLDK na svojich stránkach zverejnila aktuálne informácie o praktikách predátorských vydavateľov...

Citačný manager Citace PRO

Citačný manažér Citace PRO - prístup pre TU vo Zvolene...

Journal Citation Reports

Prezentácia Journal and Highly Cited Data (Journal Citation Reports & Essential Science Indicators) a novinky na platforme Web of Science zo dňa 16. februára 2016

Informačná a mediálna gramotnosť

Aktuálne informácie o informačnej a mediálnej gramotnosti, štandardoch, citovaní, plagiátorstve...

Usmernenie pre evidenciu publikačnej činnosti

Usmernenie k evidencii publikačnej činnosti zo dňa 2.2.2016, upravený Všeobecný formulár SLDK k podkladom pre evidenciu publikačnej činnosti na TU vo Zvolene..