Elektronické databázy interné

Header

Elektronické databázy interné

Elektronické databázy interné prístupné online 

Katalóg dokumentov SLDK

Jednoduché vyhľadávanie publikačnej činnosti v online katalógu SLDK

Výstupy publikačnej činnosti v online katalógu SLDK

 

Databázy prístupné na CD vo Vedecko-informačnom centre:

  • TREECD - abstraktová databáza z oblasti lesníctva, drevárstva, ekológie od roku 1939
  • AGRIS Forestry(1986 - 1995, 1998, 1999) sa špecializuje na lesníctvo
  • CARIS (1996, 2000) - databáza výskumných projektov z oblasti poľnohospodárstva, lesníctva
  • SLOVENSKÁ NÁRODNÁ BIBLIOGRAFIA
  • ENVIRONMENT LIBRARY - obsahuje záznamy o knihách, periodikách, článkoch z časopisov, filmoch, mikrofilmoch, mapách apod. z oblasti životného prostredia, ochrany krajiny a ekológie (do r. 1993).
  • ECODISC - zahŕňa informácie z časopisov, monografií, kníh, diplomových prác z oblasti ekologických vied (do r. 1996).
  • HELECON (1980-1996).- databáza obsahujúca informácie z ekonomiky a obchodu.

Skoč na navigáciu

Online katalóg

Otváracie hodiny

Aktuality

Pozor na predátorské publikovanie

SLDK na svojich stránkach zverejnila aktuálne informácie o praktikách predátorských vydavateľov...

Citačný manager Citace PRO

Citačný manažér Citace PRO - prístup pre TU vo Zvolene...

Journal Citation Reports

Prezentácia Journal and Highly Cited Data (Journal Citation Reports & Essential Science Indicators) a novinky na platforme Web of Science zo dňa 16. februára 2016

Informačná a mediálna gramotnosť

Aktuálne informácie o informačnej a mediálnej gramotnosti, štandardoch, citovaní, plagiátorstve...

Usmernenie pre evidenciu publikačnej činnosti

Usmernenie k evidencii publikačnej činnosti zo dňa 2.2.2016, upravený Všeobecný formulár SLDK k podkladom pre evidenciu publikačnej činnosti na TU vo Zvolene..