Elektronické databázy externé

Header

Elektronické databázy externé

 
  PRÍSTUPY DO ELEKTRONICKÝCH ZDROJOV PRE TU vo Zvolene:

Prístup do elektronických kníh spoločnosti ebrary
  Pre TU je nastavený prístup do kolekcie ebrary Science & Technology,
viac informácií tu

 

PONUKA WEBINÁROV NA JÚL 2017 - viac info

 


EXTERNÉ ELEKTRONICKÉ INFORMAČNÉ ZDROJE PRÍSTUPNÉ v SLDK:


Vstup do databázy ISI Web of Knowledge

Web of Science - multidisciplinárna databáza; prístup do databáz Web of Science Core Collection, Current Contents Connect, MEDLINE a Essential Science Indicators

Vstup do databázy Scopus

SCOPUS  - abstraktová a citačná databáza so zameraním na európsku vedeckú produkciu Dočasné pozastavenie prístupu do databázy SCOPUS od 1. januára 2017!
JSTOR - digitálny archív odborných vedeckých časopisov z  oblasti humanitných, spoločenských a prírodných vied. JSTOR je unikátnou databázou digitalizovaných plných textov vybraných vedeckých časopisov od začiatku ich vydávania. TU vo Zvolene má prístup do kolekcie Ecology and Botany. Viac informácií,najdôležitejšie body Zmluvných podmienok

Vstup do databázy CAB Abstracts

CAB Abstracts - medzinárodná abstraktová databáza z oblasti lesníctva a poľnohospodárstva, obsahujúca viac ako 5 miliónov záznamov od roku 1990

Vstup do databázy SpringerLink

SPRINGER LINK - plné texty z biológie, chémie, medicíny, počítačových vied, fyziky, matematiky, práva, ekonómie

Vstup do databázy ScienceDirect

ScienceDirect - plnotextová databáza vedeckých časopisov vydavateľstva Elsevier Dočasné pozastavenie prístupu do databázy ScienceDirect od 1. januára 2017!
Wiley Online Library - sprístupňuje viac ako 3 milióny článkov z vyše 1 400 titulov periodík a 7 000 elektronických kníh a príručiek z rôznych oblastí prírodných a spoločenských vied

Vstup do databáz Proquest

PROQUEST Central - je nová "megadatabáza" nadväzujúca na tradíciu titulu ProQuest 5000 International. Viac informácií...

Vstup do databáz Ebsco

EBSCO host - prístup k plnotextovým časopisom z oblasti spoločenských vied, manažmentu, ekonomiky, medicíny... Oznamujeme používateľom, že národná licencia databáz EBSCO je opätovne obnovená od 1.10.2016 do 31.12.2016!

Vstup do Knovel Library

KNOVEL - plné texty interaktívnych príručiek, monografií a referenčných prác
Vstup do databázy Gale Military GALE Military & Intelligence Database - databáza obsahujúca kolekciu plných textov z viac než 500 titulov časopisov s vyše 7 mil. článkov (80% dostupných v plných textoch) zameraných na oblasť vojenstva, spravodajských služieb a súvisiacich oblastí, ako letectvo, strojárenstvo, logistika ai.

Vstup do knižnice elektronických časopisov EZB

EZB - knižnica elektronických časopisov, jednoduchý prístup k časopisom podľa názvu


Vzdialený prístup k elektronickým informačným zdrojom cez systém NAVIGA -
viac
Registrácia do systému NAVIGA v SLDK: pondelok-piatok - 8.30-11,00; 13,00-15,30 hod.
 

Prístup k elektronickým informačným zdrojom prostredníctvom projektu NISPEZ
viac informácií a SPRIEVODCOVIA k portálu pre vedu a výskum scientia.sk

  Vyhľadávanie prostredníctvom portálu scientia.sk   

 LICENČNÉ PODMIENKY VYUŽÍVANIA EIZ V RÁMCI PROJEKTU NISPEZ

Registrovaní používatelia (registrácia v Knižničnom centre) SLDK!
Využite možnosť VZDIALENÉHO PRÍSTUPU do externých zdrojov cez online katalóg SLDK!


Skoč na navigáciu

Online katalóg

Otváracie hodiny

Aktuality

Pozor na predátorské publikovanie

SLDK na svojich stránkach zverejnila aktuálne informácie o praktikách predátorských vydavateľov...

Citačný manager Citace PRO

Citačný manažér Citace PRO - prístup pre TU vo Zvolene...

Journal Citation Reports

Prezentácia Journal and Highly Cited Data (Journal Citation Reports & Essential Science Indicators) a novinky na platforme Web of Science zo dňa 16. februára 2016

Informačná a mediálna gramotnosť

Aktuálne informácie o informačnej a mediálnej gramotnosti, štandardoch, citovaní, plagiátorstve...

Usmernenie pre evidenciu publikačnej činnosti

Usmernenie k evidencii publikačnej činnosti zo dňa 2.2.2016, upravený Všeobecný formulár SLDK k podkladom pre evidenciu publikačnej činnosti na TU vo Zvolene..